Arbeid en Ontslag

Folder Arbeid en Ontslag

Of u nu werkgever of werknemer bent. Van ontslag tot schorsing en van reorganisatie tot arbeidsconflict. Wij adviseren met betrekking tot alle juridische aspecten in de verhouding tussen werkgever en werknemer. We treden op voor individuele werknemers, ondernemingsraden, werkgevers in de private sector, non-profit organisaties en overheden.

Bogaerts & Groenen advocaten Arbeid en Ontslag

Advocaten arbeidsrecht 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg

Veel problemen en kosten kunnen worden voorkomen. Het is zaak op tijd advies in te winnen en ons in een vroeg stadium te betrekken bij de uiteenlopende kwesties op het gebied van het arbeidsrecht. Als het dan toch tot een conflict komt, proberen wij eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen, snel en praktisch. Ook samenwerken met andere secties is vanzelfsprekend, bijvoorbeeld bij een fusie of overname.

De arbeidsrechtadvocaten van Bogaerts & Groenen zijn specialisten op het gebied van:

  • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten/arbeidsreglementen
  • Voeren van onderhandelingen en procedures over afvloeiingsregelingen bij individuele en collectieve ontslagen [sociaal plan]
  • Overgang van onderneming
  • Positie van de statutair directeur
  • Het concurrentiebeding
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Medezeggenschap
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Managementovereenkomst flexibele contracten

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Mustafa Kahya
Robin Verhoef
Remco de Jong
Frederick Droppert
Britt van den Branden
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Karlijn van der Meule
Jody Esveldt
Robbert van de Ven
Robin de Hoon