Schade en Verzekering

 

Folder Schade en Verzekering

Schade

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en kan voor u grote gevolgen hebben. U kunt schade op lopen door een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of mishandeling. Vaak is de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk, maar dit kan tot discussie leiden. Ook kan het gebeuren dat u uw volledige schade niet vergoed krijgt. Voor het verhalen en de afwikkeling van uw schade is het daarom verstandig dat u zich bij laat staan door een deskundige advocaat van Bogaerts & Groenen advocaten.

Kosten

U heeft recht op bijstand van een advocaat en medisch adviseur. De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht de daaraan verbonden kosten te voldoen. In het geval van een procedure zijn er andere regels. Wij leggen u dit graag uit.

Ook heeft u mogelijk recht op gefinancierde rechtshulp. Alleen als u een advocaat inschakelt hebt u toegang tot deze rechtshulp. Wij kunnen dit voor u aanvragen.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en bent u het niet eens over de wijze van behandeling van uw zaak door uw rechtsbijstandverzekeraar dan kunt u doorgaans een beroep doen op de geschillenregeling. De zaak kan dan worden beoordeeld door een onafhankelijke derde op kosten van uw rechtsbijstandverzekering. U heeft hierbij een vrije advocaatkeuze.

Een eerste adviesgesprek is voor u altijd gratis en vrijblijvend. Wij geven u dan helderheid over de kosten en mogelijkheden.

Sinds 1 januari 2014 mogen wij onder bepaalde voorwaarden sommige letselschadezaken behandelen op no cure no pay basis. Er mag dan worden afgesproken dat u de advocaatkosten niet hoeft te betalen wanneer wij geen resultaat voor u bereiken. De mogelijkheden leggen wij u graag uit in een vrijblijvend gesprek.

Letselschade

Onze specialisten op het gebied van schade en verzekering bieden u deskundige bijstand. Wij helpen u bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar over de vergoeding van uw schade. U kunt daarbij denken aan vergoeding van gemaakte [ziekte]kosten, huishoudelijke hulp, inkomensschade en smartengeld. Maar wij hebben ook oog voor zaken zoals terugkeer in uw oude werk of omscholing. Wij werken alleen voor u en niet voor de verzekeraar.

Het lidmaatschap voor de vereniging voor Letselschade advocaten LSA en van de Vereniging van Advocaten en voor Personenschade ASP staat garant voor constante kwaliteit. Ook maken wij gebruik van medisch adviseurs die staan ingeschreven in het BIG register en alleen adviseren voor slachtoffers.

Wij helpen u als u [letsel]schade heeft opgelopen door een

 • Verkeersongeval
 • Ongeval op het werk
 • Medische fout
 • Beroepsziekte
 • Sport- en spel activiteit
 • door dieren
 • of door een andere omstandigheid
[Letsel]schade
 • Schade bij zelfstandigen
 • Schade bij overlijden
Aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon
Verzekering

U heeft als particulier of als ondernemer diverse verzekeringen afgesloten. Bijvoorbeeld uw zorgverzekering en autoverzekering, maar als ondernemer ook aan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering bedrijven- en bedrijfsschadeverzekering. Als u schade lijdt of als er bij u geclaimd wordt spreekt u uiteraard uw verzekering aan. Verzekeraars gaan echter niet altijd tot uitkering of behandeling over. Zij hanteren hiervoor diverse redenen zoals ‘te late melding’, ‘schade valt buiten de dekking’ of ‘niet juist geïnformeerd’. Voor geschillen met uw verzekeraar kunt u ons inschakelen.

Te denken valt aan de volgende verzekeringen:

 • Zorgverzekering
 • Motorrijtuigenverzekering
 • AVB [aansprakelijkheidsverzekering bedrijven]
 • AOV [arbeidsongeschiktheidsverzekering]

 

www.deletselschaderaad.nl

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Mustafa Kahya
Robin Verhoef
Remco de Jong
Frederick Droppert
Britt van den Branden
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Karlijn van der Meule
Jody Esveldt
Robbert van de Ven
Robin de Hoon