Erfgenamen vanaf vandaag beter beschermd tegen schulden

01 sep 2016

 

Vanaf 1 september 2016 worden erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis.

Voorheen konden erfgenamen niet eens een schilderij, fotolijst of sieraad meenemen uit de woning van de overledene, zonder dat zij daarbij het risico liepen de erfenis [zuiver] te aanvaarden. Een zuivere aanvaarding van een erfenis houdt in dat een erfgenaam de erfenis zonder voorbehoud accepteert. Na deze zuivere aanvaarding kan de erfgenaam met alle goederen van de erfenis doen wat hij wil, maar is de erfgenaam daarnaast ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene.

Erfgenamen worden op deze manier vaak onverwacht geconfronteerd met schulden van de overledene. Een eenmaal gemaakte keuze voor zuivere aanvaarding van de erfenis is niet meer terug te draaien en brengt dus de nodige [financiële] problemen met zich mee, zeker wanneer de erfgenamen er achter komen dat de erfenis voornamelijk bestaat uit schulden. Het betalen van een openstaande rekening van de overledene kon er voorheen al toe leiden dat aangenomen werd dat de erfgenaam de erfenis zuiver had aanvaard.

Met de nieuwe wet is er pas sprake van zuivere aanvaarding wanneer een erfgenaam goederen van de erfenis verkoopt of op een andere manier uit de handen van de schuldeisers van de overledene houdt. Wanneer je dus het huis van de overledene leeghaalt, is er vanaf vandaag niet direct sprake van zuivere aanvaarding. Dit is wel het geval wanneer je de spullen verkoopt of verhuurt.

Daarnaast is in de nieuwe wet ook een uitzondering opgenomen voor de gevallen waarin de erfgenaam ná de zuivere aanvaarding pas geconfronteerd wordt met een onverwachte schuld. Bijvoorbeeld wanneer de overledene een gokverslaving had, waar de erfgenamen geen weet van hadden. In zo’n geval kan de erfgenaam vanaf vandaag naar de kantonrechter gaan om te voorkomen dat deze erfgenaam de schuld van de overledene vanuit zijn eigen vermogen dient te betalen.

Ondanks deze nieuwe wet blijft het mijn advies om de erfenis beneficiair [onder voorbehoud] te aanvaarden. Bij een beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. De erfgenaam moet de erfenis dan wel afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas over de erfenis beschikken als alle schulden van de overledene zijn voldaan. Maar als blijkt dat de overledene meer schulden dan bezittingen had, kan de erfgenaam alsnog van de erfenis afzien en is hij dus nimmer met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

BG.legal