Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken

28 okt 2019

Twee hotels met exact dezelfde naam. Ze zijn niet aan elkaar gelieerd. Mag dat? Ons gevoel zegt al snel van niet. Zeker omdat ze beide actief zijn binnen dezelfde (hotel)branche. Waarom twee hotels toch dezelfde handelsnaam mogen voeren, leg ik in dit artikel uit.

 Hotel Julien

Als voorbeeld gebruik ik “Hotel Julien” uit de uitspraak van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen. Het ene Hotel Julien is gevestigd in Antwerpen (België). Het andere Hotel Julien in ‘s-Hertogenbosch (Nederland).

Beide hotels voeren dus dezelfde handelsnaam. Hoteleigenaar Morilo uit Antwerpen vindt dat het Bossche hotel inbreuk maakt op zijn handelsnaamrecht. Hij is bang voor de verwarring die het bij klanten zal veroorzaken.

De vraag is of Hotel Julien te ‘s-Hertogenbosch een inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van Morilo. Wat vindt de rechter hiervan?

 Handelsnaam

In een eerdere blog heb ik uitgelegd dat een organisatie geen handelsnaam mag voeren die op dat moment al in gebruik is. Dus: gebruik van dezelfde handelsnaam is niet mogelijk. Dat is het uitgangspunt.

De reden hiervoor is dat er geen verwarring mag optreden bij consumenten. Maar zoals altijd zijn er in de praktijk uitzonderingen mogelijk. Of er sprake is van verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van drie elementen:

  1. de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen;
  2. de mate van overeenstemming tussen de activiteiten;
  3. en de geografische reikwijdte van de handelsnamen.

En juist het derde punt maakt het grote verschil.

De rechtbank oordeelde dat er hier geen sprake is van inbreuk op de handelsnaam, want er is geen sprake van verwarringsgevaar. Allebei de hotels mogen de naam “Hotel Julien” gebruiken.

De reden hiervoor is dat de twee hotels zich in een andere stad bevinden: geografisch gezien liggen ze ver uit elkaar. Hotels hebben per definitie een zeer plaatsgebonden functie. Mensen kiezen een hotel omdat ze in een bepaalde stad willen overnachten, niet andersom.

Conclusie

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat twee verschillende hotels dezelfde naam kunnen dragen. Toch is het in de hotelbranche mogelijk om dezelfde handelsnaam te hanteren, mits er geografisch gezien genoeg afstand tussen de betreffende hotels ligt. Volgens de Rechtbank is de afstand ‘s-Hertogenbosch – Antwerpen voldoende van elkaar verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van handelsnamen? Of wordt er een inbreuk op uw handelsnaam gemaakt? Neem van vrijblijvend contact op met Anique van de Kerkhof via kerkhof@bg.legal.