Initiatiefwet aangenomen door de Eerste Kamer: gemeenschap van goederen niet meer de norm!

29 mrt 2017

Gisteren heeft de Eerste Kamer een initiatiefwet aangenomen, waarin de gemeenschap van goederen in het huwelijk wordt beperkt.

Op dit moment delen partners die trouwen al hun bezittingen en schulden, ook als deze voor het huwelijk zijn ontstaan. Dit betekent dat het voorhuwelijkse vermogen, de voorhuwelijkse privéschulden en de erfrechtelijke verkrijgingen en giften tevens in de gemeenschap van goederen vallen, zodra partners in het huwelijk treden. Als de partners dit anders willen, moeten zij dit in huwelijkse voorwaarden regelen bij de notaris.

Met de initiatiefwet wordt dit omgedraaid. Het vermogen en de schulden die de partners voor het huwelijk hadden, vallen buiten de gemeenschap van goederen, tenzij de partners dit anders afspreken. Bij het aangaan van het huwelijk valt alleen hetgeen de echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen, aldus hetgeen dat door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk verworven wordt, in de gemeenschap van goederen. Bij een eventuele echtscheiding wordt dus ook enkel datgene verdeeld wat de echtgenoten tijdens het huwelijk gezamenlijk hebben verdiend. Ieder van de echtgenoten behoudt bij echtscheiding wat hij of zij voor het huwelijk al had.

Hetzelfde geldt voor de schulden. Slechts de schulden die tijdens het bestaan van de gemeenschap van goederen (het huwelijk) zijn ontstaan, vallen in deze gemeenschap. Indien één van de echtgenoten voor het huwelijk reeds een schuld had, valt deze schuld dus niet in de gemeenschap van goederen.

Volgens de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel wordt in de praktijk steeds vaker van de gemeenschap van goederen afgeweken. Jaarlijks worden er steeds meer huwelijkse voorwaarden gemaakt en worden uitsluitingsclausules vrijwel standaard in testamenten en schenkingsakten opgenomen. Daarnaast is Nederland één van de weinige landen waar nu nog in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd, als het bruidspaar het niet op een andere manier heeft geregeld. Volgens de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel dient het meest wenselijke regime in de wet te staan en de standaard te zijn, hetgeen met deze initiatiefwet bereikt wordt.

Heeft u vragen over deze initiatiefwet? Neem dan gerust contact met mij op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne van der Steen

BG.legal