Nieuws

 • 24 jan 2022

  Omgevingswet: wat staat ons te wachten?

  Blog van medewerkers -

  Een blogreeks over de Omgevingswet Deel 1: doel en opbouw van de Omgevingswet Op 1 juli 2022 treedt [voor zover nu bekend] de Omgevingswet [‘Ow’] in werking. Deze Omgevingswet heeft...

  Lees meer
  21 jan 2022

  Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES

  Nieuws -

  On Tuesday, January 18, 2022, BG.legal and Nelisca organized a webinar on 30% TAX RULE – TAX AND LABOR LAW ISSUES. The 30% tax rule is a stimulation for Dutch...

  Lees meer
  20 jan 2022

  WHOA en pensioenpremies (I)

  Blog van medewerkers -

  De WHOA kan een goede oplossing zijn voor noodlijdende bedrijven. Door middel van het aanbieden van een akkoord kan er worden gekomen tot serieuze sanering van schulden en dus een...

  Lees meer
  19 jan 2022

  Faillissementsuitspraken

  Nieuws -

  BG.legal heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch en Zeeland-West-Brabant, locatie Breda op een rij gezet zodat u daar eenvoudig kennis van kunt nemen. Mocht u...

  Lees meer
  19 jan 2022

  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?

  Blog van medewerkers -

  BG.legal biedt vastgoedeigenaren en beheerders de mogelijkheid om tegen een vast bedrag van € 250,- het bestemmingsplan te laten screenen voor onder meer het huisvesten van arbeidsmigranten, studenten of expats...

  Lees meer
  18 jan 2022

  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel

  Blog van medewerkers -

  De per 1 januari 2021 ingevoerde WHOA is inmiddels ruim een jaar onderweg. Uit het debuutjaar van de WHOA zijn verschillende (praktijk)lessen te trekken. Een eerste belangrijke les uit die...

  Lees meer
  17 jan 2022

  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid

  Blog van medewerkers -

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt ingegaan op het door de overheid moeten bieden van gelijke kansen wanneer er sprake is van uitgifte...

  Lees meer
  14 jan 2022

  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting

  Blog van medewerkers -

  Inleiding Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag of huurders aanspraak kunnen maken op huurkorting vanwege de coronamaatregelen. Deze uitspraak volgt naar aanleiding van...

  Lees meer
  13 jan 2022

  Kortingsactie merk- en modelregistratie 2022

  Blog van medewerkers -

  Bent u van plan uw merknaam, logo of model te registreren? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Het EUIPO heeft een nieuwe kortingsregeling aangekondigd voor het jaar 2022, waarmee...

  Lees meer
  11 jan 2022

  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

  Blog van medewerkers -

  De huizenmarkt is zwaar overspannen. Er is krapte op de woningmarkt en de prijzen stijgen meer dan gemiddeld. De roep om extra woningen is groot en daarnaast zijn er zorgen...

  Lees meer
  07 jan 2022

  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?

  Blog van medewerkers -

  Ik ben opdrachtgever voor de bouw van een app. Een app is een stuk software. Voor de bouw schakel ik een app/software developer in. Ik geef aan wat de functionaliteiten...

  Lees meer
  06 jan 2022

  Val van operatietafel

  Blog van medewerkers -

  Ziekenhuis aansprakelijk, fout OK-medewerkers of gebrekkig hulpmiddel? In 2017 heeft een patiënte een operatie ondergaan onder algehele narcose. Aan het eind van de operatie, terwijl patiënte nog onder narcose was,...

  Lees meer
  31 dec 2021

  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht

  Blog van medewerkers -

  Oudjaarsavond staat voor veel Nederlanders in het teken van gezelligheid, vuurwerk, oliebollen en het aftellen naar het nieuwe jaar. Om klokslag twaalf uur zullen de eerste champagneflessen worden ontkurkt, waarbij...

  Lees meer
  27 dec 2021

  Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten

  Blog van medewerkers -

  Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest over de inkoop van zorg geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ verplicht is verder te onderhandelen met een zorgaanbieder en ook een betaalovereenkomst met deze...

  Lees meer
  24 dec 2021

  AI: Toezicht en Toolbox

  Blog van medewerkers -

  De overheid begint steeds meer oog te krijgen voor toezicht op AI en het gebruik daarvan. Op ons kennisplatform over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) legalair.nl schreven we...

  Lees meer
  24 dec 2021

  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting

  Blog van medewerkers -

  Door de nieuwe, verplichte bedrijfssluiting voor veel ondernemingen, kunnen (wederom) veel werknemers hun eigen werk niet uitvoeren. Voor werkgevers is het mogelijk om deze werknemers tijdelijk ander werk te kunnen...

  Lees meer
  22 dec 2021

  Wie is aansprakelijk voor de schade na een ransomware-aanval?

  Blog van medewerkers -

  Afgelopen jaren is de dreiging van ransomware wereldwijd toegenomen. Ook bij veel Nederlandse bedrijven en instellingen staat dit onderwerp hoog op de agenda. De schade die een ransomware-aanval kan veroorzaken...

  Lees meer
  21 dec 2021

  Nieuwsbrief - december 2021

  Nieuws -

  De laatste nieuwsbrief van 2021 is verzonden aan onze relaties. Een nieuwsbrief met het nieuws over een nieuwe partner, webinars van het afgelopen jaar, artikelen en een uitnodiging voor het...

  Lees meer
  15 dec 2021

  Nieuwe partner bij BG.legal

  Nieuws -

  Mr. Rutger Boogers wordt per 1 januari 2022 partner bij BG.legal. Hij is sinds 2010 als advocaat verbonden aan BG.legal, waar hij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van vastgoed-...

  Lees meer
  15 dec 2021

  Philips apneu apparaten

  Blog van medewerkers -

  Philips heeft apneu apparaten teruggeroepen vanwege mogelijke gezondheidsklachten. Is hier sprake van productaansprakelijkheid dan wel nalatigheid in het nemen van tijdige maatregelen? Wacht Philips een mega claim? Bij slaapapneu stokt...

  Lees meer
  13 dec 2021

  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden

  Blog van medewerkers -

  Bij verkoop van onroerende zaken waaronder grondverkoop moeten voortaan gelijke kansen worden geboden aan (potentiële) gegadigden aldus de Hoge Raad in een baanbrekend arrest van 26 november 2021. Algemene beginselen...

  Lees meer
  10 dec 2021

  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk

  Blog van medewerkers -

  Inleiding In geval van handhaving geldt er een beginselplicht tot handhaving. Dit betekent kort gezegd dat het bestuursorgaan (in dit geval het college b&w) gehouden is om handhavend op te...

  Lees meer
  03 dec 2021

  Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier

  Blog van medewerkers -

  Het is weer bijna pakjesavond. Een uitgelezen moment om eens te kijken naar een uitspraak waarin de Sint een prominente rol speelde, althans zijn silhouet. In 2018 heeft de rechtbank...

  Lees meer
  03 dec 2021

  Succesvol webinar Huisvesting Arbeidsmigranten

  Nieuws -

  Op donderdag 2 december 2021 organiseerde BG.legal een webinar Huisvesting Arbeidsmigranten met de vraag: Met welke gemeentelijke regels als huisvester, eigenaar of uitzendbureau moet u rekening houden? Thema's die onder...

  Lees meer
  02 dec 2021

  Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade

  Blog van medewerkers -

  Helaas raakt een geheel onschuldige partij gewond in het verkeer door het haantjesgedrag op de snelweg. Helaas zien we steeds meer ‘korte lontjes’ in het verkeer, met materiële schade als...

  Lees meer
 • 01 dec 2021

  Financiële tegemoetkoming voor Juridisch advies

  Blog van medewerkers -

  Ben jij een MKB bedrijf dat activiteiten naar/in het buitenland wilt uitbreiden en je hebt daarbij juridisch advies nodig, dan kun je zelfs dit jaar nog gebruik maken van een...

  Lees meer
  26 nov 2021

  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd

  Publicatie -

  Wanneer op grond van een overeenkomst tussen twee partijen de ene partij een prestatie levert aan de andere partij, heeft degene die de prestatie ontvangt de plicht de geleverde prestatie...

  Lees meer
  26 nov 2021

  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!

  Blog van medewerkers -

  Huisvesting senioren De vergrijzing van Nederland noopt tot het ontwikkelen en bouwen van meer seniorenhuisvesting. Huisvesting waar wonen zo nodig met zorg kan worden gecombineerd. Gezamenlijke aanpak De Taskforce Wonen...

  Lees meer
  18 nov 2021

  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2

  Nieuws -

  Op dinsdag 16 november 2021 organiseerde BG.legal een webinar Actualiteiten Arbeidsrecht met interessante uitspraken over de gevolgen van de strengere regelgeving voor zzp'ers. Het webinar is gehouden voor werkgevers en...

  Lees meer
  17 nov 2021

  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’

  Blog van medewerkers -

  De prijs blijft bij inkoop van zorg en hier meer specifiek huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) de gemoederen bezighouden. In de hier besproken zaak...

  Lees meer
  12 nov 2021

  Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

  Blog van medewerkers -

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. Met de alweer derde herziening van de Gids wordt beoogd de buitensporige toepassing bij aanbestedingen van...

  Lees meer
  11 nov 2021

  Wanneer mag je software decompileren?

  Blog van medewerkers -

  Software development is een ingewikkeld proces dat niet altijd even vlekkeloos verloopt. Vrijwel iedere softwaregebruiker krijgt wel eens te maken met een bug of mankement. Meestal kan het gebrek met...

  Lees meer
  09 nov 2021

  Keuzes bij cloud services

  Blog van medewerkers -

  Tegenwoordig is het mogelijk om alles in de cloud te doen, je hoeft alleen een computer met een internetverbinding te hebben. Je hoeft alleen maar in te loggen en al...

  Lees meer
  04 nov 2021

  Er zijn al regels voor AI toepassingen

  Blog van medewerkers -

  De Europese Commissie heeft een ontwerp gepubliceerd voor een AI (Artificial Intelligence / Kunstmatige Intelligentie) Verordening. De huidige wet- en regelgeving is niet toereikend voor AI toepassingen. De insteek van...

  Lees meer
  03 nov 2021

  Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst

  Blog van medewerkers -

  Wanneer een distributie of licentieovereenkomst eindigt, dan komt het regelmatig voor dat de distributeur/licentienemer nog een voorraad producten heeft. Het lukt niet altijd om deze te verkopen vóór het eindigen...

  Lees meer
  02 nov 2021

  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?

  Blog van medewerkers -

  In de media is het al vaker voorbij gekomen: organisaties moeten hun UBO’s gaan registreren. Maar wat zijn UBO’s eigenlijk en moet u er wat mee? Een en ander zet...

  Lees meer
  01 nov 2021

  Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie

  Blog van medewerkers -

  Wanneer je een (Europees of Benelux) modelregistratie aanvraagt, dan moet het model nieuw zijn. Dit betekent dat er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum...

  Lees meer
  29 okt 2021

  Nieuwsbrief WHOA

  Nieuws -

  Klik hier voor de nieuwsbrief > Nieuwsbrief WHOA Onderstaand formulier kunt u invullen wanneer u contact wenst:  

  Lees meer
  29 okt 2021

  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig

  Blog van medewerkers -

  In een door meerdere zorgaanbieders uit de langdurige zorg aangespannen kort geding heeft de rechter geoordeeld dat het door de zorgkantoren voor 2022 ontwikkelde vernieuwde inkoopkader rechtmatig is. Vernieuwd inkoopkader...

  Lees meer
  19 okt 2021

  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?

  Blog van medewerkers -

  Mag een werkgever in de zorg informeren naar de vaccinatiestatus van haar medewerkers? Begin dit jaar schreef Marlies Hol over de gevolgen van corona op de werkvloer. Dat artikel ging...

  Lees meer
  19 okt 2021

  Inbreuk beschrijvende handelsnaam tóch mogelijk

  Blog van medewerkers -

  Na de uitspraak van de Hoge Raad van februari 2021 in het geschil tussen DOC Dairy Partners vs. Dairy Partners, leek de mogelijkheid om een beschrijvende handelsnaam te beschermen (nog)...

  Lees meer
  15 okt 2021

  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb

  Blog van medewerkers -

  De regels voor de oplevering van een bouwwerk zijn vastgelegd in artikel 7:658 BW. In lid 3 van voornoemd artikel staat dat de aannemer niet meer aansprakelijk is voor gebreken...

  Lees meer
  14 okt 2021

  Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!

  Blog van medewerkers -

  Al jarenlang registeren wij veel merken en modellen voor onze klanten. Wij helpen hen met het opstellen van de keuze voor het juiste type merk, het opstellen van de merkomschrijving,...

  Lees meer
  12 okt 2021

  Belastingdienst kondigt versoepeling aan bij herstructurering

  Blog van medewerkers -

  De belastingdienst is een preferente schuldeiser. Dat betekent dat de belastingdienst bij voorrang betaald moet worden (boven andere schuldeisers). In een kamerbrief van 11 oktober 2021 heeft de Staatssecretaris aangekondigd...

  Lees meer
  12 okt 2021

  Geen boete voor hogeschool na val van student

  Blog van medewerkers -

  Een studente volgt aan de hogeschool Circus Act en performing Art. Een onderdeel van de opleiding is ‘rope’. Hierbij moet de studente met een banddoek op hoogte een act uitvoeren....

  Lees meer
  12 okt 2021

  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg

  Blog van medewerkers -

  In een eerdere bijdrage is geschreven over een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) waarmee het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger zou...

  Lees meer
  08 okt 2021

  Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn

  Blog van medewerkers -

  In een eerdere blog schreef ik over het opnieuw inpakken of het verpakken van een product. Maar mag ik ook het product wijzigen? In de praktijk zien we vaak dat...

  Lees meer
  01 okt 2021

  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?

  Blog van medewerkers -

  Het ROC Mondriaan raakte de gegevens van leerlingen kwijt door een hack en nu staan die gegevens online. Ook de webshop Allekabels.nl werd gehackt en raakte al haar persoonsgegevens kwijt....

  Lees meer
  30 sep 2021

  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop

  Blog van medewerkers -

  In een eerdere bijdrage is geschreven over het eind 2020 door zorgaanbieders aangespannen kort geding over het inkoopbeleid langdurige zorg van de zorgkantoren. Uitkomst van dat kort geding was dat...

  Lees meer
  30 sep 2021

  De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in 2022 geen extra budget

  Blog van medewerkers -

  De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt, ondanks politiek aandringen, in 2022 geen extra budget. Een zorgelijk en risicovol besluit. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al jarenlang over onvoldoende budget beschikt, behoort inmiddels...

  Lees meer
 • 30 sep 2021

  Via ziektekostenverzekeraar naar advocatuur

  Blog van medewerkers -

  Mijn loopbaan startte bij een ziektekostenverzekeraar. Ik behandelde de verzekeringsclaims. Ik was altijd zeer geïnteresseerd in de polisvoorwaarden van de [ziektekosten]verzekeraars, de zgn. kleine lettertjes, insluitingen, uitsluitingen, noem maar op....

  Lees meer
  29 sep 2021

  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal

  Blog van medewerkers -

  Inschrijving in aanbesteding Het in een aanbestedingsprocedure inschrijven met de verkeerde vennootschap is geen fout dat zich leent voor een eenvoudig herstel, aldus de rechtbank Den Haag in haar uitspraak...

  Lees meer
  27 sep 2021

  Uber-chauffeurs nu ook werknemers

  Blog van medewerkers -

  Eerder schreven Marlies Hol en Robin Verhoef al over het conflict tussen Deliveroo en FNV, waarin de rechter uiteindelijk besloot dat Deliveroo bezorgers werknemers waren. Interessant aan deze uitspraak is...

  Lees meer
  27 sep 2021

  Merken op verzenddozen: mag dat wel?

  Blog van medewerkers -

  In diverse blogs heb ik geschreven over het gebruik van merken. In de praktijk blijft dit een lastig fenomeen. Met name het gebruik van andermans merk blijkt glad ijs: in...

  Lees meer
  24 sep 2021

  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil

  Blog van medewerkers -

  Inleiding Er zijn tal van redenen waarom een eigenaar een woon- of bedrijfsruimte liever in gebruik wenst te geven dan in huur. Denk hierbij aan het (leegstands)beheer, voorkoming van verdere...

  Lees meer
  20 sep 2021

  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?

  Blog van medewerkers -

  In diverse blogs heb ik geschreven over het huisvesten van arbeidsmigranten in relatie tot bestemmingsplannen en vergunningen. Dat is ook nog steeds actuele problematiek. Veel gemeenten hebben beleid opgesteld en...

  Lees meer
  17 sep 2021

  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd

  Blog van medewerkers -

  Op 14 september jl. heeft het hof Amsterdam een belangrijk arrest gewezen over huurkorting als gevolg van coronamaatregelen. Het gaat in dit arrest met name om de vraag op welke...

  Lees meer
  16 sep 2021

  Solar Team reist 3000 kilometer op energie van de zon

  Nieuws -

  Op 19 september is het zover. Dan gaat Solar Team Eindhoven hun concept aan de wereld presenteren, een zelfvoorzienend huis op wielen. Het Solar team wil de huidige markt en...

  Lees meer
  16 sep 2021

  Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd

  Blog van medewerkers -

  Goed nieuws! Het EUIPO heeft een extra aanvraagperiode toegevoegd. Op deze manier kunnen nog meer MKB-bedrijven uit Europa de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van een flinke korting op merk-...

  Lees meer
  14 sep 2021

  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen

  Nieuws -

  Technologie is één van de belangrijkste sectoren waar de advocaten van Team Tech van BG.legal zich op richten. Niet alleen omdat wij de mogelijkheden van nieuwe technologie boeiend vinden, maar...

  Lees meer
  13 sep 2021

  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?

  Blog van medewerkers -

  Wat is een algoritme? Een algoritme is een stukje software dat als het ware een recept vormt om tot een bepaald eindresultaat te komen. De software zet de stapjes die...

  Lees meer
  13 sep 2021

  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming

  Blog van medewerkers -

  Je start een onderneming. Als alles goed gaat, gaat deze onderneming groeien. De kans is groot dat je vervolgens, vroeger of later, op het punt komt dat de onderneming te...

  Lees meer
  13 sep 2021

  Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?

  Blog van medewerkers -

  Wanneer na een ransomwareaanval schade ontstaat is de ICT-dienstverlener daar dan aansprakelijk voor? Bijvoorbeeld wanneer backupbestanden ontbreken of er een lek zit in de beveiliging. Wie heeft welke verantwoordelijkheid op...

  Lees meer
  07 sep 2021

  Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd

  Blog van medewerkers -

  Een meisje van 2 ½ jaar krijgt een nier van een volwassene getransplanteerd. Helaas treden er complicaties op en het meisje overlijdt 2 maanden na de transplantatie. De ouders stellen...

  Lees meer
  02 sep 2021

  WHOA is voor niet gestaakte ondernemingen

  Blog van medewerkers -

  In een vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 5 augustus 2021 kwam de vraag aan de orde of een reeds gestaakte vennootschap kan worden afgewikkeld met gebruik van de WHOA....

  Lees meer
  01 sep 2021

  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers

  Publicatie -

  Sinds het Haviltex arrest weten juristen dat de vraag hoe in een overeenkomst de verhouding tussen partijen geregeld is, niet alleen beheerst wordt door een taalkundige uitleg van het contract...

  Lees meer
  30 aug 2021

  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus

  Blog van medewerkers -

  Een slechtziende judoka die meedoet aan de Paralympische Spelen in Tokyo is aangereden door een elektrische zelfrijdende bus. Hij is met hersenletsel opgenomen in de kliniek van het Paralympische dorp....

  Lees meer
  27 aug 2021

  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!

  Blog van medewerkers -

  Ben je net (of al enige tijd geleden) een onderneming begonnen? Vergeet dan niet de naam waaronder jij je producten verkoopt en/of je bedrijfsnaam als merk te (laten) registreren. Enkel...

  Lees meer
  24 aug 2021

  Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?

  Blog van medewerkers -

  Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de recepten die Sonja Bakker op haar social media pagina’s plaatste niet van haar zouden zijn. Deze zou zij hebben ‘gekopieerd’ van...

  Lees meer
  24 aug 2021

  Bestuurder of niet?

  Blog van medewerkers -

  Vier mannen komen van een voetbalwedstrijd. Zij hebben allen alcohol en cocaïne genuttigd. De voetbalvereniging stelt een busje beschikbaar om naar huis te rijden. Niemand draagt de gordel. Een van...

  Lees meer
  23 aug 2021

  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk

  Blog van medewerkers -

  De volledige Wet toeristische verhuur van woonruimte is per 1 juli 2021 in werking getreden. Een groot deel van deze wet is vanaf 1 januari 2021 overigens al geldend recht....

  Lees meer
  20 aug 2021

  Confettikanon ontploft in winkel

  Blog van medewerkers -

  Tijdens werkzaamheden van een medewerkster van Action ontploft een confettikanon en loopt de medewerkster ernstig oogletsel op. Is Action aansprakelijk? Het gebeuren De werkzaamheden van de medewerkster van Action bestaan...

  Lees meer
  20 aug 2021

  Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen!

  Blog van medewerkers -

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten gepubliceerd. De handreiking heeft betrekking op het ruimtelijk instrumentarium. In de handreiking is uitgebreid aandacht voor...

  Lees meer
  16 aug 2021

  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn

  Blog van medewerkers -

  De overheid is steeds meer bezig met proactief informatie delen en ook op EU niveau wordt hier al jaren aan gewerkt. De Open Data richtlijn van 2019 (de richtlijn) over...

  Lees meer
  16 aug 2021

  Risico check voor AI toepassingen

  Blog van medewerkers -

  Zonder dat we het vaak weten, gebruiken we dagelijks producten en diensten waar kunstmatige intelligentie (artificial intelligence: “AI”) is toegepast. Zoals bijvoorbeeld spraakherkenning in de auto, chatbots op websites, diagnose...

  Lees meer
 • 13 aug 2021

  AI-systeem als uitvinder?

  Blog van medewerkers -

  Er wordt door juristen al langer een discussie gevoerd over de vraag of een AI-systeem de uitvinder van een octrooi kan zijn. Prof. Ryan Abbott is van mening dat dit...

  Lees meer
  12 aug 2021

  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie

  Blog van medewerkers -

  Er zijn verschillende manier om een onderneming te eindigen. Als er geen baten te verwachten zijn, dan volstaat een beslissing van de aandeelhouders om tot ontbinding over te gaan. Dit...

  Lees meer
  09 aug 2021

  Immateriële schadevergoeding bij schending privacy

  Blog van medewerkers -

  De rechtbank Rotterdam heeft in een bestuursrechtelijke uitspraak geoordeeld dat verzoekster recht heeft op toekenning van een vergoeding voor immateriële schade nu B&W van Rotterdam 10 jaar lang in strijd...

  Lees meer
  06 aug 2021

  Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie

  Blog van medewerkers -

  Een patiënte heeft in 2010 en in 2013 knieoperaties ondergaan. Volgens patiënte zijn hierbij fouten gemaakt door de arts waardoor de operaties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Patiënte...

  Lees meer
  05 aug 2021

  De klassenindeling bij de WHOA (2)

  Blog van medewerkers -

  In deel 1 van mijn blogs over de klassenindeling stond ik onder meer stil bij een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 3 maart 2021. In deze uitspraak kreeg de...

  Lees meer
  03 aug 2021

  Kapper

  Blog van medewerkers -

  Laatst was ik bij de kapper. Zoals vaak bij de kapper ging het gesprek over koetjes en kalfjes. Een van de onderwerpen die daarbij regelmatig de revue passeert, is wat...

  Lees meer
  02 aug 2021

  De klassenindeling bij de WHOA

  Blog van medewerkers -

  In de voorbereiding van een WHOA-akkoord vormt de klassenindeling van de schuldeisers een belangrijke puzzel. De wet schrijft voor dat schuldeisers die bij vereffening of faillissement dezelfde rechten hebben ook...

  Lees meer
  23 jul 2021

  Een AI-systeem als baas?

  Blog van medewerkers -

  Tegenwoordig is het niet meer raar om in de stad meerdere maaltijdbezorgers tegen te komen die een blauwe, roze, groene of oranje tas op hun rug hebben. Deliveroo is één...

  Lees meer
  23 jul 2021

  Inspraak verplicht bij natuurvergunning

  Blog van medewerkers -

  Deze verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is deze verplichting niet goed geïmplementeerd. Deze wet regelt immers niet dat voorafgaand aan het nemen van een...

  Lees meer
  20 jul 2021

  Als een vis in het water

  Blog van medewerkers -

  Al van jongs af aan voorzag ik een toekomst in de advocatuur. Het wereldje, het pleiten en de rechtbank, dat vond ik wel wat. Maar goed, wat weet je nu...

  Lees meer
  19 jul 2021

  IE in de holding

  Blog van medewerkers -

  Intellectuele eigendomsrechten (‘IE”) vormen steeds vaker een belangrijke (zo niet, de belangrijkste) asset van de onderneming. Waar veel ondernemers ervoor kiezen om de inventaris of het onroerend goed ter bescherming...

  Lees meer
  16 jul 2021

  Een belangrijke oorzaak van het faillissement

  Blog van medewerkers -

  Bestuurders van een failliete rechtspersoon die door de curator aansprakelijk zijn gesteld, bevinden zich in een lastige positie om aannemelijk te maken dat niet de eigen nalatigheid maar een andere...

  Lees meer
  16 jul 2021

  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd

  Blog van medewerkers -

  Op 9 maart 2021 heeft The European Data Protection Board [“EDPB”] richtlijnen gepubliceerd voor het verwerken van data door connected voertuigen en mobiliteit gerelateerde applicaties. De aanleiding voor deze richtlijn...

  Lees meer
  09 jul 2021

  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?

  Blog van medewerkers -

  Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Deze nieuwe wet kan ook gevolgen hebben voor zorginstellingen.           Meer weten?...

  Lees meer
  09 jul 2021

  Cao-ontwikkelingen in de zorg

  Blog van medewerkers -

  Marlies Hol neemt u mee in de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen binnen de zorg. Vandaag staan de cao’s Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) centraal. Gestarte onderhandelingen cao ziekenhuizen Vrijdag 2 juli...

  Lees meer
  08 jul 2021

  De WHOA en de fiscus

  Blog van medewerkers -

  De fiscus heeft op 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd en artikelen toegevoegd die betrekking hebben op de WHOA. In dit artikel vatten we de belangrijkste wijzigingen samen....

  Lees meer
  30 jun 2021

  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM

  Blog van medewerkers -

  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM De ACM geeft in een recente publicatie aan haar pijlen te gaan richten op zogenaamde ‘vendor lock-ins’ op markten voor ziekenhuisinformatiesystemen en...

  Lees meer
  29 jun 2021

  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!

  Blog van medewerkers -

  In eerdere blogs hebben wij u al gewezen op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), zoals in de blogs van 23 december 2020 en 5 februari 2021. Maar...

  Lees meer
  29 jun 2021

  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?

  Blog van medewerkers -

  Het zal maar gebeuren: uw merken en handelsnamen staan ineens vermeld op een website waar uw onderneming niets mee te maken heeft. Dit heet zakelijke identiteitsfraude: een ander gebruikt jouw...

  Lees meer
  25 jun 2021

  Corona Helpdesk

  Nieuws - De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm en de gevolgen leiden tot veel juridische vragen, o.a. met betrekking tot personeel, handelscontracten, ondernemingen etc.. Op deze vragen wordt...

  Lees meer
  25 jun 2021

  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen

  Blog van medewerkers -

  Participatie onder de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) is vormvrij. De Omgevingswet stelt wel een aantal eisen. De VNG heeft hierover een zogenaamd spiekbriefje participatie Omgevingswet opgesteld. In het spiekbriefje...

  Lees meer
  24 jun 2021

  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet

  Blog van medewerkers -

  Kunstenaars genieten een grote artistieke vrijheid. Soms kan het zo zijn dat zij een bekend merk willen gebruiken om een boodschap over te brengen of een bepaald beeld te schetsen....

  Lees meer
  22 jun 2021

  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt

  Blog van medewerkers -

  Ik ben zeer trots dat ik het beroep van advocaat mag uitoefenen. Toch was dit niet mijn kinderdroom. Mijn grote wens was om weervrouw bij RTL te worden. Achteraf blijkt...

  Lees meer
  21 jun 2021

  Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten

  Blog van medewerkers -

  Arbeidsmigranten huisvesten; wat zijn de gevolgen van een “paraplubestemmingsplan”? Er zijn veel geschillen over het huisvesten van arbeidsmigranten. Veel gemeenten zitten in de maag met het huisvesten van arbeidsmigranten. Enerzijds...

  Lees meer
  18 jun 2021

  Succesvol webinar Fashion & Law deel 2

  Nieuws -

  Op donderdag 17 juni 2021 organiseerde BG.legal een webinar waarbij Frédérique Kuiper en Moos Hovens in zijn gegaan op de juridische aspecten van een webshop. Waar moet je zoal op letten? Zij...

  Lees meer
 • 18 jun 2021

  Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?

  Blog van medewerkers -

  We bedoelen hier uiteraard niet de zoete lekkernij. Maar wat zijn cookies dan wel? Laten we bij het begin beginnen. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website...

  Lees meer
  15 jun 2021

  Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt

  Blog van medewerkers -

  Het Centraal Tuchtcollege gezondheidszorg [CTG], de hoogste tuchtrechter, heeft de ‘regiebehandelaar’ geïntroduceerd  in een uitspraak inzake een klacht tegen een gynaecoloog d.d. 29 januari 2021. Klacht tegen gynaecoloog De dochter...

  Lees meer
  14 jun 2021

  Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon

  Blog van medewerkers -

  De ouders zijn zelfstandig civielrechtelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een moord gepleegd door hun 14-jarige zoon, omdat zij gefaald hebben in de opvoeding. Het gebeuren Een aantal...

  Lees meer
  11 jun 2021

  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo

  Blog van medewerkers -

  Niet te missen, de EK-reclame van Jumbo. Maar de KNVB is hier niet zo blij mee. Jumbo is namelijk níet de hoofdsponsor van de KNVB, maar Albert Heijn. Eerlijkheid gebiedt...

  Lees meer
  11 jun 2021

  Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022

  Blog van medewerkers -

  Aanpassing registratie medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verduidelijkt per 2022 de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener oftewel de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert...

  Lees meer
  10 jun 2021

  Als de handschoenen uit gaan ….

  Blog van medewerkers -

  In 1985 ben ik rechten gaan studeren om advocaat te worden, dat wilde ik al heel lang. Toch begon ik mijn loopbaan bij een bank op de afdeling bijzonder beheer....

  Lees meer
  09 jun 2021

  Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten

  Blog van medewerkers -

  Vanaf 7 juni 2021 zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in het Europese, en dus ook Nederlandse, auteursrecht. Meer specifiek zien deze wijzigingen op het auteurscontractenrecht. Het auteurscontractenrecht ziet op overeenkomsten...

  Lees meer
  02 jun 2021

  Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?

  Blog van medewerkers -

  Jouw eigen gezicht als merk registeren? Dat kan. Met name in de fashion branche komt dit veel voor. Modellen zijn niet slechts een middel om kleding te showen, zij vertegenwoordigen...

  Lees meer
  01 jun 2021

  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?

  Blog van medewerkers -

  Een eigenaar van een coffeeshop heeft in privé een bankrekening bij ING. Hij probeert al enige jaren een zakelijke bankrekening bij ING te openen voor zijn eenmanszaak, waarmee hij de...

  Lees meer
  01 jun 2021

  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit

  Blog van medewerkers -

  In deze zaak gaat het om de vraag of het onder de Warmtewet 2014 zoals die gold van 1 januari 2014 tot 1 juli 2019, is toegestaan om bij het...

  Lees meer
  28 mei 2021

  Transformatie van kantoren naar woningen

  Blog van medewerkers -

  Uit oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik en duurzaamheid zal de tendens om (gedateerde) kantoorpanden te transformeren naar woningen zich de komende jaren voortzetten. Jarenlang is sprake geweest van een overschot aan...

  Lees meer
  26 mei 2021

  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?

  Blog van medewerkers -

  “Dit T-shirt is van biologisch katoen gemaakt” of “Deze jurk is op een duurzame manier geproduceerd”. Zijn dit termen die jij als ondernemer gebruikt bij het maken van reclame voor...

  Lees meer
  21 mei 2021

  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist

  Blog van medewerkers -

  “De calcium in deze yoghurt is goed voor sterke botten en tanden” of “Van deze vitamines gaan je haren stralen”; het zijn allebei reclameslogans waarin wordt beweerd dat een bepaalde...

  Lees meer
  21 mei 2021

  Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden

  Blog van medewerkers -

  Contracteren met overheidsinstanties is vaak lastig. Voor IT-leveranciers is dit niet anders. In de meeste gevallen worden IT-leveranciers geconfronteerd met de zogeheten Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT‑overeenkomsten (ook wel “Arbit voorwaarden”...

  Lees meer
  19 mei 2021

  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht

  Nieuws -

  Op dinsdag 18 mei 2021 organiseerde BG.legal een webinar Actualiteiten Arbeidsrecht met interessante uitspraken over corona, reorganisatie en ontslagen. Het webinar is gehouden voor werkgevers en HR-specialisten. Thema's die onder...

  Lees meer
  12 mei 2021

  Betekeningsperikelen

  Publicatie -

  Wat valt er te herstellen met een herstelexploot? Rondom de betekening van een dagvaarding kan veel mis gaan. De wet schrijft dwingend een aantal regels voor die in acht genomen...

  Lees meer
  12 mei 2021

  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?

  Blog van medewerkers -

  Iedere werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon. Zo kan een medewerker vrij nemen zonder in te leveren of zijn of haar inkomsten. Maar welk ‘loon’ wordt nou...

  Lees meer
  11 mei 2021

  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?

  Blog van medewerkers -

  Uit een richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021 naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in Nood’-arrest van het Hof van Justitie...

  Lees meer
  10 mei 2021

  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups

  Nieuws -

  Op donderdag 6 mei 2021 organiseerde BG.legal een webinar waarbij er vanuit een aantal invalshoeken aandacht werd besteed aan juridische aspecten voor AI startups en scaleups. Dit waren aspecten zoals...

  Lees meer
  10 mei 2021

  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?

  Blog van medewerkers -

  Met enige regelmaat lezen we dat er door een hack persoonsgegevens in handen van derden zijn gevallen. Wanneer heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn gehackt recht op een schadevergoeding...

  Lees meer
  06 mei 2021

  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?

  Blog van medewerkers -

  Overdracht van rechten: in de praktijk gebeurt het aan de lopende band. De afspraken omtrent een dergelijke contractuele overdracht van rechten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Hierbij komt het...

  Lees meer
  05 mei 2021

  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?

  Blog van medewerkers -

  Bestemmingsplannen: in hoeverre moet de planwetgever rekening houden met alternatieve locaties? Inleiding U kent het wel, de gemeente heeft het plan opgevat om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken en...

  Lees meer
  05 mei 2021

  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?

  Blog van medewerkers -

  Inleiding De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger...

  Lees meer
  03 mei 2021

  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?

  Blog van medewerkers -

  Een arbeidsovereenkomst ontbinden of wedertewerkstelling bij een verstoorde arbeidsverhouding? Op 3 mei 2021 publiceerde de Rechtspraak een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over een arbeidsongeschikte gezagvoerder van KLM. KLM verzocht...

  Lees meer
  30 apr 2021

  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is

  Blog van medewerkers -

  Wat bepaalt eigenlijk welk huurregime van toepassing is? Die vraag speelt vaak bij de verhuur van bedrijfsruimten. In Nederland kennen wij twee regimes van verhuur van bedrijfsruimten: het ‘winkelruimteregime’ (of...

  Lees meer
 • 30 apr 2021

  Software as a Service: grip op data

  Blog van medewerkers -

  Software-as-a-service (SaaS) is software die als online dienst wordt aangeboden. Denk hierbij aan een abonnement: een klant hoeft de data niet zelf aan te schaffen, maar krijgt toegang door iedere...

  Lees meer
  23 apr 2021

  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-

  Blog van medewerkers -

  Aan overtreding van een concurrentiebeding wordt vaak een dagelijks oplopende boete verbonden. Na één of twee jaar loopt dit bedrag op tot tienduizenden euro’s. De hoogte van deze boete kán...

  Lees meer
  22 apr 2021

  Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II

  Blog van medewerkers -

  In een eerdere bijdrage heb ik een aanbestedingszaak besproken waarin het verschil tussen de opschortende en de contractuele vervaltermijn ertoe leidde dat de eisende partij te laat een kort geding...

  Lees meer
  22 apr 2021

  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg

  Nieuws -

  Op dinsdag 20 april 2021 organiseerde BG.legal in samenwerking met het Eindhovense Data Science en AI bedrijf Gimix een webinar op het gebied van AI (Artificial Intelligence) en E-Health, E-Healthtoepassingen...

  Lees meer
  21 apr 2021

  Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence

  Blog van medewerkers -

  Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd met nieuwe regels voor Artificial Intelligence (AI/kunstmatige intelligentie). In dit eerste artikel worden de hoofdlijnen toegelicht. Waarom nieuwe regels?...

  Lees meer
  21 apr 2021

  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei

  Nieuws -

  Goed nieuws! Om ondernemingen te steunen bij de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten, biedt het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in 2021 kortingen op model- en...

  Lees meer
  20 apr 2021

  Successful webinar NDA, secrecy and cooperation

  Nieuws -

  BG.legal hosted a webinar on DNA, secrecy and cooperation on April 15, 2021. The participants were updated by Jos van der Wijst of BG.Tech and Jeremias Gromotka of Carl Zeiss...

  Lees meer
  16 apr 2021

  De afkoelingsperiode in de WHOA

  Blog van medewerkers -

  Het voorbereiden en tot stand komen van een WHOA-akkoord neemt enige tijd in beslag. Deze voorbereiding van het onderhands akkoord vindt plaats terwijl de onderneming waarschijnlijk haar schulden niet kan...

  Lees meer
  16 apr 2021

  Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!

  Blog van medewerkers -

  Administratie en registratie Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is dat zorgmedewerkers langer bezig zijn met administreren dan met het verlenen van zorg, moge duidelijk zijn. Dat administratie en registratie...

  Lees meer
  13 apr 2021

  Het delen van data en vertrouwelijkheid

  Blog van medewerkers -

  In de praktijk komt het veel voor dat partijen machine data willen delen. Een van de problemen waar zij tegenaan lopen, is de vertrouwelijkheid van deze data. Zij willen hun...

  Lees meer
  07 apr 2021

  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet

  Blog van medewerkers -

  Facebook: tussen de advertenties door zie je soms nog eens een persoonlijk bericht op je tijdlijn. Oké, wellicht wat overdreven maar ik denk dat de meesten weten wat ik bedoel....

  Lees meer
  07 apr 2021

  Boete voor zorginstelling, feitelijk leidinggever ook aansprakelijk

  Blog van medewerkers -

  Boete van € 270.000,- voor zorginstelling, feitelijk leidinggever ook aansprakelijk. Net als iedere organisatie moeten ook zorgaanbieders een deugdelijke administratie voeren. Als zij dat niet doen, kan de Nederlandse Zorgautoriteit...

  Lees meer
  06 apr 2021

  Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!

  Blog van medewerkers -

  We zien het regelmatig: legaten in testamenten. Maar enkel het opschrijven van een legaat in het testament is niet voldoende. Het legaat moet geëffectueerd worden en dus letterlijk aan de...

  Lees meer
  06 apr 2021

  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?

  Blog van medewerkers -

  Intellectueel eigendomsrecht (IE) is voor veel ondernemers in de technologie van groot belang. Uitvindingen worden beschermd door octrooien, ontwerpen en een broncode door auteursrecht en de herkenbaarheid van jouw merk...

  Lees meer
  06 apr 2021

  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed

  Blog van medewerkers -

  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed. Vanaf 1 juli 2021 moeten zorginstellingen die gebruik maken van financiering van een bank de waarde van hun vastgoed iedere drie jaar door een...

  Lees meer
  02 apr 2021

  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt

  Blog van medewerkers -

  Sinds 1 april 2021 zijn er nieuwe geluidseisen gesteld aan airconditionings en warmtepompen die geplaatst worden bij woningen.  De geluidseisen zijn vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals hier te...

  Lees meer
  01 apr 2021

  Nooit gedacht! Rutger Boogers

  Blog van medewerkers -

  Met afstudeerrichtingen in het civiel- en strafrecht had ik nooit gedacht uiteindelijk terecht te komen in het bestuursrecht. De praktijk blijkt verrassender dan gedacht! Inmiddels ben ik sinds 2010 advocaat...

  Lees meer
  31 mrt 2021

  Reclame maken voor corona zelftesten

  Blog van medewerkers -

  U bent van plan corona zelftesten te verkopen aan de consument. Uiteraard wilt u hier reclame voor maken. Maar welke regels zijn er verbonden aan het maken van reclame voor...

  Lees meer
  29 mrt 2021

  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!

  Blog van medewerkers -

  Tiny houses: modern wonen vol kansen, maar let op de juridische uitdagingen! Inleiding Gevoed door een steeds groeiende ecologische bewustwording en met een gespannen woningmarkt die zijn weerga niet kent,...

  Lees meer
  26 mrt 2021

  Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?

  Blog van medewerkers -

  Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen? Een huisarts heeft de geneeskundige behandeling die hij had met zijn [ex] patiënte opgezegd. Kan dat zomaar? De [ex] patiënte...

  Lees meer
  26 mrt 2021

  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?

  Blog van medewerkers -

  Bent u van plan een nieuwe onderneming te starten of een nieuw product op de markt te zetten? En heeft u hier al een goede naam voor bedacht? Let dan...

  Lees meer
  23 mrt 2021

  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?

  Blog van medewerkers -

  Recent heb ik een blog geschreven over de vraag of een bank de schade van WhatsApp-fraude op een particuliere bankrekening moet vergoeden. Het antwoord op deze vraag luidt in beginsel...

  Lees meer
  22 mrt 2021

  Later als ik groot ben..

  Blog van medewerkers -

  In het kader van mijn persoonlijke blog vertel ik graag meer over waarom ik advocaat in het intellectuele eigendomsrecht en reclamerecht ben geworden. Toen ik jong(er) was mocht ik vaak...

  Lees meer
  22 mrt 2021

  Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd

  Blog van medewerkers -

  Begin maart 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een factsheet gepubliceerd over de (vaak) vereiste toestemming voor het uitwisselen van medische (persoons)gegevens tussen zorgverleners. In het factsheet...

  Lees meer
  22 mrt 2021

  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!

  Blog van medewerkers -

  Inleiding Het coronavirus heeft een enorme impact op veel ondernemers in Nederland. Sinds de uitbraak zijn er de nodige uitspraken gepubliceerd, waarin de kantonrechter een tijdelijke huurkorting toepast. In de...

  Lees meer
 • 19 mrt 2021

  In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?

  Blog van medewerkers -

  Inzage in het medisch dossier Patiënten en cliënten hebben recht op inzage in het medisch dossier. Hoever gaat deze inzage? Geldt dit ook voor nabestaanden? Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst [WGBO]...

  Lees meer
  18 mrt 2021

  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein

  Blog van medewerkers -

  Inleiding Bij de inkoop van maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015 moeten de door de inkopende gemeenten gehanteerde tarieven als reëel in de zin van de Wmo 2015...

  Lees meer
  16 mrt 2021

  Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht

  Blog van medewerkers -

  Na de  Playboy vs. GeenStijl saga over de naaktfoto’s van Britt Dekker, laat het Europese Hof (HvJ) van Justitie zich opnieuw uit over hyperlinks en het auteursrecht. In de zaak...

  Lees meer
  15 mrt 2021

  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst

  Blog van medewerkers -

  Van nature ben ik nieuwsgierig en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. Mijn moeder werd gek van mijn ‘waarom’ vragen. Op juridisch vlak betekent dit dat ik zoek naar manieren om afspraken...

  Lees meer
  10 mrt 2021

  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg

  Blog van medewerkers -

  Zorgmedewerkers bieden dankbare hulpverlening. Het kan gaan om acute of eenmalige zorg of om meer duurzame en structurele zorg. Patiënten kunnen als blijk van hun waardering een gift aan een...

  Lees meer
  10 mrt 2021

  Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?

  Blog van medewerkers -

  Vaccinatie en aansprakelijkheid Er wordt thans volop gevaccineerd tegen Covid-19 ter voorkoming van nieuwe Covid-19 slachtoffers.  Hopelijk doen deze vaccins hun werk. Maar wat als het niet de veiligheid biedt...

  Lees meer
  10 mrt 2021

  Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI

  Nieuws -

  BG.legal organiseerde op 16 maart 2021 een webinar op het gebied van beschermingsmogelijkheden van AI. De deelnemers werden door Jos van der Wijst van BG.Tech en Patrick Busch van De...

  Lees meer
  09 mrt 2021

  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn

  Blog van medewerkers -

  Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd. Opschortende termijn In het beschrijvend document voor deze aanbesteding is vastgelegd dat iedere Inschrijver c.q. belanghebbende die het met de gunningsbeslissing niet eens...

  Lees meer
  09 mrt 2021

  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst

  Blog van medewerkers -

  In een samenwerkingsovereenkomst maken partijen de afspraak om bij de verdere ontwikkeling van het product exclusief met elkaar samen te werken. De ene partij ontwikkelt zelfstandig een ‘light’ versie van...

  Lees meer
  08 mrt 2021

  Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel

  Blog van medewerkers -

  De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving stelt in het advies ‘Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving’ dat aanpassingen aan het zorgstelsel noodzakelijk zijn. Volgens de RVS is het cruciaal...

  Lees meer
  08 mrt 2021

  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige

  -

  Bij een verzoek om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen dient u twee of drie offertes aan te leveren. BG.legal beschikt over drie ervaren insolventieadvocaten, die tevens benoemd worden als curator...

  Lees meer
  08 mrt 2021

  Aandeelhouders

  -

  WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor aandeelhouders Indien de onderneming waarvan u aandeelhouder bent in financieel zwaar vaarwater terechtkomt, staat u als aandeelhouder achteraan als het aankomt op het terugbetalen van...

  Lees meer
  08 mrt 2021

  Contractspartijen en schuldeisers

  -

  WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor contractspartijen en schuldeisers Als contractspartij van een onderneming in financieel zwaar weer kunt u op verschillende manieren met de WHOA in aanraking komen. Het is...

  Lees meer
  08 mrt 2021

  Onderneming in financiële moeilijkheden

  -

  WHOA: Gevolgen en mogelijkheden voor een onderneming in financiële moeilijkheden Als een onderneming in financiële moeilijkheden raakt of dreigt te raken en daardoor verwacht dat betalingsverplichtingen jegens derden niet meer...

  Lees meer
  05 mrt 2021

  Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging

  Blog van medewerkers -

  Op 1 januari 2022 gaat het toezicht op de bouw en de controle of gebouwd wordt conform het Bouwbesluit ingrijpend wijzigen. Op dit moment wordt de toetsing van aanvragen van...

  Lees meer
  05 mrt 2021

  Succesvol webinar Fashion & Law deel 1

  Nieuws -

  BG.legal organiseerde op 4 maart 2021 een webinar op het gebied van Fashion & Law. De deelnemers werden door advocaten en juristen van BG.Tech vanuit diverse invalshoeken bijgepraat over actuele...

  Lees meer
  02 mrt 2021

  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.

  Blog van medewerkers -

  De rechtbank Den Haag behandelt in de uitspraak van 2 maart 2021 een verzoek tot homologatie van een WHOA-akkoord. De rechtbank beslist echter tot het afwijzen van het verzoek. De...

  Lees meer
  02 mrt 2021

  Ontruiming van een woning na overlijden?

  Blog van medewerkers -

  De benoeming van een vereffenaar kan een oplossing zijn! Het gebeurt regelmatig, een huurder overlijdt en er wordt vervolgens niets met de woning gedaan. De erfgenamen zijn niet in beeld...

  Lees meer
  02 mrt 2021

  Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?

  Blog van medewerkers -

  Arbeidsmigranten op vakantiepark of in zomerhuisjes; recreatief verblijf of niet? Huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp. Niet alleen huisvesting in een woning maar ook huisvesting op vakantieparken komt veelvuldig voor....

  Lees meer
  26 feb 2021

  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost

  Blog van medewerkers -

  Wanneer partijen afspraken met elkaar maken dan kunnen daar discussies uit voortvloeien. Ook partijen die geen overeenkomst met elkaar hebben kunnen een discussie krijgen? Discussies kunnen conflicten worden. Is de...

  Lees meer
  24 feb 2021

  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige

  Blog van medewerkers -

  Op 24 februari 2021 verscheen de tiende WHOA-uitspraak. De tiende uitspraak kenmerkt zich door de afweging van twee offertes van mogelijke herstructureringsdeskundige. Eén kandidaat is echter geen advocaat. In deze...

  Lees meer
  23 feb 2021

  De ex-echtgenoot: nog steeds erfgenaam na de echtscheiding?

  Blog van medewerkers -

  Niet iedereen denkt eraan om bij een echtscheiding ook zijn testament te veranderen. Maar wat nu als je dat vergeten bent? Blijven de bepalingen die je hebt opgenomen ten gunste...

  Lees meer
  23 feb 2021

  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?

  Blog van medewerkers -

  Bij het huisvesten van arbeidsmigranten zien we het al vaak. De vraag of het huisvesten van arbeidsmigranten voldoet aan de ‘woonbestemming’ van het bestemmingsplan. Cruciaal is vaak de vraag of...

  Lees meer
  22 feb 2021

  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

  Blog van medewerkers -

  De consument houdt een betaalrekening aan bij ING Bank N.V. (“ING”). Op 31 juli 2020 is de consument via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter. De...

  Lees meer
  19 feb 2021

  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie

  Blog van medewerkers -

  Op 19 februari 2021 verscheen de negende WHOA-uitspraak. In de negende uitspraak homologeert de rechtbank voor de eerste keer een WHOA-akkoord. Het betreft een vervolg op de zevende WHOA-uitspraak. In...

  Lees meer
 • 19 feb 2021

  SyRI wetgeving in strijd met EVRM

  Blog van medewerkers -

  Voor het toeslagenschandaal had de overheid al eerder problemen met haar methodes om fraudeurs te vinden. Op 2 februari 2020 oordeelde de rechter namelijk dat de SyRI-wetgeving, systeem Risico Indicatie,...

  Lees meer
  19 feb 2021

  Conformiteit van een woning

  Publicatie -

  Als je iets koopt, wil je het ook kunnen gebruiken waarvoor het gekochte geschikt is, wat betekent dat de zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dat heet conformiteit, geregeld in...

  Lees meer
  19 feb 2021

  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder

  Blog van medewerkers -

  Zoals al in eerdere blogs aan bod is gekomen, maakt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) het mogelijk om een te hoge schuldenlast van een bedrijf te herstructureren. Bij een...

  Lees meer
  18 feb 2021

  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?

  Blog van medewerkers -

  Huwelijkse voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat de financiële problemen van de ene echtgenoot niet overslaan op de andere echtgenoot. Maar wat als je huwelijkse voorwaarden wilt aangaan op het moment...

  Lees meer
  18 feb 2021

  Help, mama maakt alles op! Wat nu?

  Blog van medewerkers -

  Bij het overlijden van één van de ouders is de meest standaard verdeling van de nalatenschap in Nederland de “wettelijke verdeling”. Hierbij wordt het vermogen van ene ouder toebedeeld aan...

  Lees meer
  17 feb 2021

  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet

  Blog van medewerkers -

  Klant is koning: dat is het motto. Maar toch is daar plots een negatieve en volledig onterechte recensie. Hoe kan dat nu? Vervelend voor de reputatie van uw onderneming is...

  Lees meer
  17 feb 2021

  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode

  Blog van medewerkers -

  Op 17 februari 2021 verscheen de achtste WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zeven voorgaande uitspraken te vinden. De achtste uitspraak is een vervolg op de zesde...

  Lees meer
  17 feb 2021

  Succesvol webinar AI in de Zorg

  Nieuws -

  BG.legal organiseerde op 16 februari jl. een webinar op het gebied van AI (Artificial Intelligence) en E-Health, E-Healthtoepassingen en applicaties. De deelnemers werden door advocaten van BG.Zorg en BG.Tech vanuit...

  Lees meer
  12 feb 2021

  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?

  Blog van medewerkers -

  Juridisch gezien kun je geen eigenaar zijn van (zorg)data. In allerlei sectoren wordt steeds meer data verzameld. Ook in de zorg. Deze data wordt gebruikt bij toepassingen zoals kunstmatige intelligentie...

  Lees meer
  11 feb 2021

  Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?

  Blog van medewerkers -

  Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) Eind vorig jaar, op 20 november 2020, is het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van het...

  Lees meer
  10 feb 2021

  Het saneren van schulden (een stappenplan)

  Blog van medewerkers -

  De coronapandemie brengt veel ondernemingen in financiële problemen. Met behulp van eigen vermogen, een financiering van derden en/of steunmaatregelen weten veel bedrijven een faillissement tot op heden te voorkomen. Welke...

  Lees meer
  09 feb 2021

  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure

  Blog van medewerkers -

  Op 9 februari 2021 verscheen de zevende WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de zes voorgaande uitspraken te vinden. De zevende uitspraak wordt vooral gekenmerkt door (1) de...

  Lees meer
  09 feb 2021

  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?

  Blog van medewerkers -

  Ook rechtbank – naast Ondernemingskamer – bevoegd tot schorsing bestuurder In beginsel is de schorsing van een bestuurder voorbehouden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Maar wat als de...

  Lees meer
  08 feb 2021

  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!

  Blog van medewerkers -

    Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld. De beveiliging van persoonsgegevens en het belang daarvan komt steeds vaker in het nieuws. Niet altijd in positieve zin, denk bijvoorbeeld aan...

  Lees meer
  08 feb 2021

  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking

  Blog van medewerkers -

  Reclame en cosmetica: Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking. Is het voldoende om bij het informeren over de functie van een cosmetisch product enkel te verwijzen naar de bijsluiter?...

  Lees meer
  05 feb 2021

  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?

  Blog van medewerkers -

  In een eerdere blog heb ik geschreven dat op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) inwerking zal treden. De WBTR heeft onmiddellijke werking, met dien...

  Lees meer
  05 feb 2021

  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)

  Blog van medewerkers -

  Nadat op 1 januari 2021 de WHOA in werking trad, volgden er al snel meerdere uitspraken over deze nieuwe wet gericht op het saneren van schulden buiten faillissement. In januari...

  Lees meer
  05 feb 2021

  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)

  Blog van medewerkers -

  Nadat op 1 januari 2021 de WHOA in werking trad, volgden er al snel meerdere uitspraken over deze nieuwe wet gericht op het saneren van schulden buiten faillissement. In januari...

  Lees meer
  05 feb 2021

  Huurkorting vanwege corona toegewezen!

  Blog van medewerkers -

  Huurkorting vanwege corona toegewezen, volgens uitspraak kantonrechter. Het afgelopen jaar zijn er al diverse uitspraken gepubliceerd van kortgedingrechters, waarin een beroep op onvoorziene omstandigheden vanwege de coronacrisis werd gevolgd en,...

  Lees meer
  03 feb 2021

  De Startverklaring voor de WHOA

  Blog van medewerkers -

  Elke WHOA-procedure start met het deponeren van een verklaring bij de rechtbank waarin de Verzoeker kenbaar maakt dat hij een WHOA-traject wil starten. In dit artikel geven wij meer informatie...

  Lees meer
  03 feb 2021

  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil

  Blog van medewerkers -

  Hoe kun je de vorm van een gebruiksvoorwerp beschermen? Wanneer maakt iemand inbreuk op een modelrecht of auteursrecht? In 2001 is een Benelux modelrecht geregistreerd voor een ontwerp van een...

  Lees meer
  03 feb 2021

  Werken met kennismigranten?

  Blog van medewerkers -

  Dat is zinvol en eenvoudig, maar let goed op de voorwaarden. Voor werkgevers kan het interessant zijn een niet-Europeaan met zeer specialistische kennis in dienst te nemen. Dat geldt vooral...

  Lees meer
  02 feb 2021

  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige

  Blog van medewerkers -

  Op 2 februari 2021 verscheen de zesde WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de blogjes over de vijf voorgaande uitspraken te vinden. In de zesde uitspraak wordt de WHOA ingezet ter...

  Lees meer
  02 feb 2021

  Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?

  Blog van medewerkers -

  Je hebt een merknaam of logo bedacht voor je bedrijf. Je kunt aan de slag! Of niet? Heb je namelijk wel gecheckt of het merk al door een ander wordt...

  Lees meer
  01 feb 2021

  Doorhaling van een merkregistratie

  Blog van medewerkers -

  Met een merkregistratie krijg je een monopolie om een merk (bijvoorbeeld een woord, logo, kleur of geluid) te gebruiken. Aan een merkregistratie zijn voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is...

  Lees meer
 • 01 feb 2021

  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation

  Blog van medewerkers -

  Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Bij mediation proberen partijen gezamenlijk een (arbeids)conflict op te lossen, dit onder de begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Uit de rechtspraak...

  Lees meer
  29 jan 2021

  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.

  Blog van medewerkers -

  Op 29 januari 2021 verscheen de vijfde WHOA-uitspraak. Onderaan dit artikel zijn de eerdere blogjes te vinden. De vijfde uitspraak verschaft meer duidelijkheid over de overwegingen die tot de aanstelling...

  Lees meer
  29 jan 2021

  Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?

  Blog van medewerkers -

  Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: webshops. In deze tijd van veel thuiszitten, zijn er veel mensen die hun hobby weer oppakken. Sommigen hopen hun creaties aan de man...

  Lees meer
  28 jan 2021

  RELSCHOPPERS, HOE PAKKEN WE ZE AAN?

  Blog van medewerkers -

  Groepsaansprakelijkheid en schadevergoeding voor ondernemers. Asociaal, onacceptabel, aanpakken en opsluiten! Krachttermen waarvan we er deze week niet genoeg van over onze lippen krijgen. Nederland wordt opgeschrikt door spontane acties van...

  Lees meer
  28 jan 2021

  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige

  Blog van medewerkers -

  De WHOA introduceert twee nieuwe insolventiefunctionarissen: de herstructureringsdeskundige en de observator. Beide functionarissen hebben een eigen rol in een WHOA-traject. De herstructureringsdeskundige De schuldenaar of diens schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of...

  Lees meer
  28 jan 2021

  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord

  Blog van medewerkers -

  Hoewel aanvankelijk de vrees bestond dat de WHOA vooral grote ondernemingen ten dienst stond vanwege de kosten, vormt de schuldenaar in de eerste uitspraken juist een mkb-onderneming. Een korte analyse...

  Lees meer
  27 jan 2021

  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?

  Blog van medewerkers -

  Ondanks het vuurwerkverbod dat gold op 31 december 2020, besloot een werknemer op 8 november 2020 eigenhandig vuurwerk te maken in zijn schuur. Tijdens het mengen van de stoffen ontplofte...

  Lees meer
  27 jan 2021

  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord

  Blog van medewerkers -

  De schuldenaar is in beginsel vrij om zelf te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders in het WHOA-akkoord aanbiedt. De wet heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan een akkoord....

  Lees meer
  27 jan 2021

  Deel I: De WHOA-procedure

  Blog van medewerkers -

  Zowel de schuldenaar als diens schuldeisers of aandeelhouders kunnen een verzoek bij de rechtbank indienen om een WHOA-traject te starten. De instapvoorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken,...

  Lees meer
  27 jan 2021

  Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies

  Blog van medewerkers -

  Bent u van plan uw merknaam, logo of model te registreren? Of bent u van plan de activiteiten van uw onderneming uit te breiden naar het buitenland? Dan zijn de...

  Lees meer
  27 jan 2021

  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder

  Blog van medewerkers -

  Op 26 januari 2021 verscheen de vierde WHOA-uitspraak. Net als bij de drie voorgaande WHOA-uitspraken geef ik ook dit keer weer een korte analyse van de uitspraak. Onderaan dit artikel...

  Lees meer
  22 jan 2021

  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart

  Blog van medewerkers -

  Tot twee weken geleden kon u op de website ‘www.zwartelijstartsen.com’ alle zorgverleners met een berisping, schorsing, of doorhaling opzoeken. Op de openingspagina van de website stond dat het zou gaan...

  Lees meer
  20 jan 2021

  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige

  Blog van medewerkers -

  Op 20 januari 2021 verscheen de derde WHOA-uitspraak. In de eerste uitspraak, die ik in een vorige blog behandelde, werd de WHOA ingezet om de onderneming te kunnen voortzetten. De...

  Lees meer
  19 jan 2021

  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)

  Blog van medewerkers -

  Op 18 januari 2021 verscheen de tweede WHOA-uitspraak. In de eerste uitspraak, die ik in een vorige blog behandelde, werd de WHOA ingezet om de onderneming te kunnen voortzetten. De...

  Lees meer
  18 jan 2021

  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)

  Blog van medewerkers -

  Per 1 januari 2021 biedt de wetgever ondernemingen in moeilijkheden een nieuwe mogelijkheid om buiten het faillissement om schulden te saneren, de zogeheten WHOA. De eerste uitspraak heeft niet lang...

  Lees meer
  14 jan 2021

  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?

  Blog van medewerkers -

  In de reeks van artikelen over de gevolgen van corona in het arbeidsrecht, schreef Marlies Hol eerder over vakantie in tijden van corona en loondoorbetaling bij thuis-quarantaine. Eén van de...

  Lees meer
  14 jan 2021

  Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?

  Blog van medewerkers -

  Veel mensen dromen van een eigen modelabel, waaronder ikzelf. Naast het werken als jurist bij BG.legal, houd ik me graag bezig met fashion. Het ontwerpen van mode, maar ook het...

  Lees meer
  13 jan 2021

  Bossche bedrijven helpen horecabedrijven

  Nieuws -

  Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch/Rosmalen (KHN) en de gemeente is er een speciale groep van Bossche bedrijven gevormd. Ook BG.legal heeft zich hierbij aangesloten. Zij zijn bereid...

  Lees meer
  12 jan 2021

  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.

  Blog van medewerkers -

  Eerder besprak Marlies Hol de druk op het zorgpersoneel door de Covid-19 pandemie en de bonus die zorgpersoneel in het vooruitzicht was gesteld. Dit eenmalige extraatje van € 1.000,- per...

  Lees meer
  08 jan 2021

  Weet bij nieuwbouw van de BENG!

  Blog van medewerkers -

  BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen Met de BENG wordt de verplichting om energieneutraal te bouwen, een verplichting die overeenkomstig artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 al sinds 2015...

  Lees meer
  23 dec 2020

  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking

  Blog van medewerkers -

  Op 1 juli 2021 zal de WBTR in werking treden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en het inwerkingtredingsbesluit is op 12 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Onderwerpen...

  Lees meer
  23 dec 2020

  Fijne feestdagen!

  Nieuws -

  Een Kerst die ons meer bij zal blijven dan andere jaren. Misschien met wat meer aandacht en zorg voor elkaar. Verspreid over meerdere dagen om niet teveel mensen tegelijk te...

  Lees meer
  22 dec 2020

  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen

  Blog van medewerkers -

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van het Slotervaartziekenhuis. Uit het rapport van dit onderzoek volgt de aanbeveling...

  Lees meer
  22 dec 2020

  Nieuwsbrief - december 2020

  Nieuws -

  De laatste nieuwsbrief van 2020 is verzonden aan onze relaties. Een nieuwsbrief met actuele artikelen en een uitnodiging voor het webinar AI in de Zorg. Wilt u de nieuwsbrief voortaan...

  Lees meer
  18 dec 2020

  Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden

  Blog van medewerkers -

  Een merk is van groot belang voor iedere onderneming. Het is de identiteit van het product of de dienst waar u voor staat. Een merkregistratie moet dus altijd zo vroeg...

  Lees meer
 • 17 dec 2020

  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement

  Blog van medewerkers -

  Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn verschillende ondernemingen in financieel zwaar weer komen te verkeren. Al eerder kwam naar voren dat de rechtspraak zelf kritischer kijkt naar faillissementsverzoeken. Inmiddels...

  Lees meer
  15 dec 2020

  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector

  Blog van medewerkers -

  Essentie De richtlijn betreffende de detachering van werknemers (Detacheringsrichtlijn) is van toepassing op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer. Buitenlandse chauffeurs die in Nederland zijn gedetacheerd vallen in...

  Lees meer
  15 dec 2020

  Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder

  Blog van medewerkers -

  De Rechtbank Rotterdam wijst in een recente uitspraak[1] het verzoek tot benoeming van een vereffenaar toe, omdat de langstlevende echtgenote niet meewerkt aan het vaststellen van de vorderingen van haar...

  Lees meer
  14 dec 2020

  Mag je foto's van werknemers gebruiken?

  Blog van medewerkers -

  Mag een werkgever foto’s van een (oud) werknemer gebruiken op de website, voor het smoelenboek of in een folder? IE-specialist Moos Hovens en arbeidsrechtspecialist Marlies Hol geven samen uitleg. Het...

  Lees meer
  11 dec 2020

  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers

  Blog van medewerkers -

  Het kabinet heeft aangekondigd dat er aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning komt voor maatschappelijk ondernemerschap in de vorm van de maatschappelijke BV. De maatschappelijke BV is bedoeld voor ondernemers...

  Lees meer
  08 dec 2020

  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?

  Blog van medewerkers -

  Alcohol en verkeer gaan niet samen. Zeker niet voor een beroepschauffeur. Maar wat nu als, door corona, een overmatig gebruik van desinfectiegel leidt tot een te hoog alcoholpromillage? Marlies Hol...

  Lees meer
  04 dec 2020

  Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?

  Blog van medewerkers -

  Sinterklaas is weer bijna uit het land, maar niet zonder eerst een bezoekje te hebben gebracht aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant op donderdag 3 december 2020. In deze zaak ging...

  Lees meer
  02 dec 2020

  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?

  Blog van medewerkers -

  Huisvesting arbeidsmigranten De afgelopen maanden zijn er diverse blogs gepubliceerd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Veel gemeenten worstelen met het huisvesten van arbeidsmigranten. Er wordt gezocht naar oplossingen. Onder meer...

  Lees meer
  01 dec 2020

  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding

  Blog van medewerkers -

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak geoordeeld dat de aanbestedingsstukken zodanig gebrekkig zijn dat de aanbesteding geen doorgang kan vinden. De uitspraak maakt vooral duidelijk dat...

  Lees meer
  27 nov 2020

  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?

  Blog van medewerkers -

  Met name in grote steden, zoals Amsterdam is de toeristische verhuur van woningen vaak via boekingsplatforms, zoals Airbnb niet meer weg te denken. Maar als gevolg van corona zal de...

  Lees meer
  26 nov 2020

  Rechtbank geeft Autoriteit Persoonsgegevens rode kaart

  Blog van medewerkers -

  De rechtbank Midden-Nederland fluit in haar uitspraak van 23 november 2020 de Autoriteit Persoonsgegevens [AP] terug. VoetbalTV was een videoplatform voor amateurvoetbal en verzorgde de videoregistratie van wedstrijden. De AP...

  Lees meer
  23 nov 2020

  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI

  Blog van medewerkers -

  Er is een luide roep van bedrijven die met kunstmatige intelligentie (“AI”) werken om meer duidelijkheid te verschaffen over aansprakelijkheidsrisico’s bij het gebruik en het creëren van AI. Het Europees...

  Lees meer
  23 nov 2020

  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam

  Blog van medewerkers -

  De gemeente Amsterdam heeft nu een algoritmeregister waar ze een overzicht geeft van alle algoritmen die de ze gebruikt voor gemeentelijke dienstverlening. Er staan op dit moment drie algoritmen in:...

  Lees meer
  23 nov 2020

  Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?

  Blog van medewerkers -

  Een 3 jarige veroorzaakt schade aan de auto van een ander. Moet verzekering van de ouders de schade vergoeden? Wat is er gebeurd? Het 3 jarig zoontje van een kennis...

  Lees meer
  20 nov 2020

  Algoritme via Detachering

  Blog van medewerkers -

  Dit is een vervolg op het inleidende artikel "Van wie is het model"? Niet alle klanten mogen de data die ze geanalyseerd willen hebben zomaar aan een ontwikkelaar geven. De...

  Lees meer
  20 nov 2020

  Algoritme als Software

  Blog van medewerkers -

  Dit is een vervolg op het inleidende artikel "Van wie is het model"? Wat kunnen klant en ontwikkelaar van elkaar verwachten als het eindproduct een dienst wordt? De klant komt...

  Lees meer
  18 nov 2020

  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er

  Blog van medewerkers -

  Essentie Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi [Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs] houdt in dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming...

  Lees meer
  16 nov 2020

  Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie

  Nieuws -

  NL AI coalitie sessie Het Legal AIR platform komt ter sprake op 24 november a.s. tijdens een sessie van de NL AI Coalitie. In deze sessie gaat Emilie Aarts in...

  Lees meer
  13 nov 2020

  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.

  Blog van medewerkers -

  Schizofrene patiënt maakt diverse betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland. Is de behandelend psychiater aansprakelijk voor de financiële schade van deze verkwistende patiënt? De moeder van een schizofrene zoon...

  Lees meer
  09 nov 2020

  Ook na aanbesteding is bestek leidend voor aanvang werk 

  Blog van medewerkers -

  Ook na aanbesteding is bestek leidend voor aanvang werk. Het bestek en de daarmee samenhangende documenten waaronder een nota van inlichtingen zijn leidend voor de vraag wat tussen partijen ten aanzien...

  Lees meer
  05 nov 2020

  Auteursrechten & Artificial Intelligence

  Blog van medewerkers -

  Artificial Intelligence verandert de wereld om ons heen. Zo ook de juridische wereld. In deze blog ga ik het hebben over het spanningsveld tussen AI en auteursrechten. Mensen kunnen auteursrechten...

  Lees meer
  02 nov 2020

  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?

  Blog van medewerkers -

  Het toepassen van Artificial Intelligence (‘AI’) leidt soms tot vragen waar juridisch niet meteen een antwoord op te geven is. Bij AI worden modellen met datasets getraind zodat het model...

  Lees meer
  30 okt 2020

  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?

  Blog van medewerkers -

  Wist u dat u gemeentelijk beleid kunt laten toetsen door de rechter? We zien het nu veel bij huisvesting van arbeidsmigranten. Nieuw beleid. Veelal strenger, omdat gemeenten de huisvesting van...

  Lees meer
  28 okt 2020

  Positiemerk: kan je dat beschermen?

  Blog van medewerkers -

  In de praktijk komt het voor dat bedrijven niet alleen hun logo willen beschermen, maar ook de plek waar dit logo staat afgebeeld. Kan dit? Zulke vragen spelen vooral een...

  Lees meer
  28 okt 2020

  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten

  Blog van medewerkers -

  Bestemmingsplanregels en het huisvesten van arbeidsmigranten In verschillende blogs heb ik de afgelopen maanden gewezen op het belang van het bestemmingsplan bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Vaak speelt het bestemmingsplan...

  Lees meer
 • 27 okt 2020

  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

  Blog van medewerkers -

  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) Eerder dit jaar heeft de Eerste Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Deze wet vervangt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Met de Wtza worden...

  Lees meer
  26 okt 2020

  Algoritme als een Dienst

  Blog van medewerkers -

  Dit is een vervolg op het inleidende artikel "Van wie is het model"? Wat kunnen klant en ontwikkelaar van elkaar verwachten als het eindproduct een dienst wordt? De klant komt...

  Lees meer
  26 okt 2020

  Van wie is het model?

  Blog van medewerkers -

  Hoe kan men de juridische relatie tussen een ontwikkelaar van machine learning (‘ML’) of artificial intelligence (‘AI’) modellen en zijn klanten vormgeven? De klant heeft in deze casus eigen data(set)...

  Lees meer
  26 okt 2020

  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?

  -

  Artificial Intelligence is more and more used in products and services. This raises new questions about legal and ethical aspects of the use of AI. Questions about IP, governance, liability,...

  Lees meer
  23 okt 2020

  Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht

  Blog van medewerkers -

  In een licentieovereenkomst worden de voorwaarden voor verkoop van de producten vastgelegd. Vaak betekent dit een beperking van gebied, concurrerende producten, eisen aan de verkoopkanalen, rekening houden met adviesprijzen, etc....

  Lees meer
  22 okt 2020

  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen

  Blog van medewerkers -

  De wereld verkeert in een situatie die het niet eerder heeft gezien. Bedrijven en overheden worstelen daardoor met de vraag in hoeverre zij rekening moeten houden met de schade die...

  Lees meer
  21 okt 2020

  Corona maatregelen BG.legal / bereikbaarheid

  Nieuws -

  BG.legal blijft ook in deze corona periode geopend en uitstekend bereikbaar. Wel nemen wij de verscherpte maatregelen van de overheid vanwege het coronavirus zeer serieus en voeren deze door in onze...

  Lees meer
  20 okt 2020

  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie

  Blog van medewerkers -

  Op 9 oktober 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de civielrechtelijke gevolgen van onrechtmatige staatssteun bij de aan/verkoop van grond (ECLI:NL:HR:2020:1587).    Met name de uitgebreide conclusie...

  Lees meer
  20 okt 2020

  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?

  Blog van medewerkers -

  In juli schreef Marlies Hol over vakantie in tijden van corona. Dat artikel gaat over de betaling van het loon door werkgever bij thuis-quarantaine van een werknemer na vakantie in...

  Lees meer
  19 okt 2020

  Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente

  Blog van medewerkers -

  Projectontwikkelaars en bouwers willen mooie bouwprojecten realiseren. Zij zien vaak meer kansen en mogelijkheden dan de gemeente die de ontwikkeling op haar grondgebied moet toestaan. Uitgangspunt is dat de gemeente...

  Lees meer
  16 okt 2020

  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!

  Blog van medewerkers -

  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag! In veruit de meeste zaken leidt het liegen op je cv tot ontslag op staande voet. Voor werkgever is dat vaak...

  Lees meer
  15 okt 2020

  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord

  Blog van medewerkers -

  De ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (kortweg: ‘WHOA’) biedt ondernemingen nieuwe mogelijkheden tot herstructurering. Wat merkt het MKB van deze nieuwe wet?  Wat is de ‘WHOA’? Door de coronacrisis is de...

  Lees meer
  14 okt 2020

  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”

  Publicatie -

  Wanneer mag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW toegewezen worden en wanneer de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW? Dit lijkt een op het eerste oog eenvoudig te beantwoorden...

  Lees meer
  14 okt 2020

  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?

  Blog van medewerkers -

  De regering heeft al voorzien in een (weliswaar) versoberde NOW 3.0, maar voor vele ondernemers is dit niet voldoende. De tweede golf en bijbehorende maatregelen hebben hun intrede gedaan en...

  Lees meer
  12 okt 2020

  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?

  Blog van medewerkers -

  De Raad van State (de ‘Afdeling’) oordeelde dat, er geen databankrecht van toepassing is. Of de tekst auteursrecht is beschermd, wordt in het midden gelaten. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt...

  Lees meer
  12 okt 2020

  Regionale actualiteiten huisvesting arbeidsmigranten

  Blog van medewerkers -

  Regionale actualiteiten huisvesting arbeidsmigranten. Het huisvesten van arbeidsmigranten en kamerbewoning staat weer volop in de aandacht. In deze blog zal ik kort de actualiteiten in de regio bespreken over het...

  Lees meer
  07 okt 2020

  Wees de copycats voor!

  Blog van medewerkers -

  Copycats: iedereen weet wel een voorbeeld te noemen. De tassen van Louis Vuitton, de horloges van Rolex of sneakers van Puma. Maar wat is een copycat nu precies? En hoe...

  Lees meer
  07 okt 2020

  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen

  Blog van medewerkers -

  Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteitsvraag in aanbestedingen in het zorgvervoer. Er worden vaak ‘zachte’ kwaliteitscriteria gevraagd zoals klantgerichtheid en sociale vaardigheden van chauffeurs. Het AIM...

  Lees meer
  06 okt 2020

  Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?

  Blog van medewerkers -

  Nog een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-coronapatiënten? De zorgsector loopt meer dan andere sectoren kans op aansprakelijkheidsclaims; - De claims van het zorgpersoneel die verwijt dat het ziekenhuis/instelling...

  Lees meer
  05 okt 2020

  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?

  Blog van medewerkers -

  De afgelopen maanden verschenen verschillende uitspraken in verband met ontstane huurachterstanden vanwege de coronacrisis (covid-19). Met name de horecabedrijven werden door de gedongen overheidssluiting hard getroffen. In veel van die...

  Lees meer
  05 okt 2020

  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig

  Blog van medewerkers -

  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft in een vijftal zaken uitspraak gedaan. De rechter oordeelt dat het beleid van de zorgkantoren voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig...

  Lees meer
  02 okt 2020

  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!

  Blog van medewerkers -

  De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het Sociaal Domein makkelijker te maken. Hiertoe draait een pilot bij de gemeente Rotterdam waarbij een zogenoemde Tussenvoorziening WMO wordt...

  Lees meer
  30 sep 2020

  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?

  Blog van medewerkers -

  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk? Eerder schreef mijn collega Jos van der Wijst over de verantwoordelijkheid voor de analyse door een algoritme. Hoewel de wet zoals...

  Lees meer
  28 sep 2020

  Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?

  Blog van medewerkers -

  Eind vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in de Xella-zaak dat werkgevers langdurig zieke werknemers niet in dienst mogen houden zodat de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. De...

  Lees meer
  28 sep 2020

  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19

  Blog van medewerkers -

  Een schadevergoeding voor zorgpersoneel dat is besmet met het coronavirus (Covid-19)? Eerder schreef ik over de afname van de druk op de zorg en het overwerken. De druk op de...

  Lees meer
 • 25 sep 2020

  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?

  Blog van medewerkers -

  Deze vraag kwam aan de orde tijdens een webinar over Artificial Intelligence, Healthcare and Law. Tijdens dit webinar heeft onze advocaat Jos van der Wijst een presentatie gegeven. De presentatie...

  Lees meer
  17 sep 2020

  Tijdverloop in een civiel geschil

  Publicatie -

  Een civiele procedure moet voortvarend worden gevoerd, om onnodig tijdverloop te voorkomen. Dat is in het belang van rechtzoekenden en het voorkomt wachttijden bij rechtbanken en gerechtshoven. Dat speelt vooral...

  Lees meer
  16 sep 2020

  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?

  Blog van medewerkers -

  Wat is het woord van een wethouder waard? Of:  wat is het woord van een gemeenteambtenaar waard? Daarover heeft de hoogste bestuursrechter op 9 september 2020 een interessante uitspraak gedaan....

  Lees meer
  10 sep 2020

  Inschakelen onderaannemers na aanbesteding

  Blog van medewerkers -

  Na een Europese aanbestedingsprocedure ten behoeve van meerdere percelen worden er met een aannemer T. raamovereenkomsten gesloten voor drie percelen. T. heeft in haar inschrijving niet aangegeven dat zij voor...

  Lees meer
  08 sep 2020

  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?

  Blog van medewerkers -

  De Nederlandse gemeenten zitten bepaald niet stil als het om kunstmatige intelligentie gaat. Op 1 september 2020 maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) een nieuw e-magazine bekend, ‘AI als...

  Lees meer
  08 sep 2020

  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?

  Blog van medewerkers -

  Hoe makkelijk zou het zijn. Bij de drogist haal je een zelftest zodat je zelf thuis kunt testen of je met het coronavirus bent besmet. En na 15 minuten zie...

  Lees meer
  04 sep 2020

  Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?

  Blog van medewerkers -

  De kenmerkende stijlen van Coco Chanel, Piet Mondriaan of Queen: voor velen bekend en een perfecte inspiratiebron. Kan dat zomaar? En rust er auteursrecht op ontwerpen, meubels en muziek geïnspireerd...

  Lees meer
  04 sep 2020

  Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?

  Blog van medewerkers -

  Waar ligt de grens tussen inspiratie en na-apen? In de modewereld komt het vaak voor dat designs worden overgenomen en de grenzen worden overschreden. De vraag is dan ook hoe...

  Lees meer
  04 sep 2020

  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?

  Blog van medewerkers -

  Verlenging huurovereenkomst onder de Leegstandwet lijkt niet altijd nodig na verkrijging van een nieuwe vergunning. Wanneer een woning bijvoorbeeld op de nominatie staat om gesloopt of gerenoveerd te worden is...

  Lees meer
  04 sep 2020

  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?

  Blog van medewerkers -

  Verhuur onder de Leegstandwet: is de verhuurder verplicht een verlenging van de vergunning aan de huurder mede te delen? Inleiding Wanneer een woning te koop staat, op de nominatie staat...

  Lees meer
  31 aug 2020

  Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?

  Blog van medewerkers -

  In veel IT overeenkomsten, of algemene voorwaarden van IT leveranciers, staat dat zij enkel een ‘inspanningsverplichting’ hebben. Hoever reikt die? Wanneer is daaraan voldaan? Wanneer kan een afnemer succesvol klagen...

  Lees meer
  27 aug 2020

  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data

  Nieuws -

  De roep van Europese landen om onafhankelijk (van Amerikaanse bedrijven) data te kunnen beheren en gebruiken neemt toe. Deze zomer is het project Gaia-X van start gegaan. Deze biedt Europese...

  Lees meer
  25 aug 2020

  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?

  Blog van medewerkers -

  Zoals ik in eerdere blogs heb geschreven, heeft huisvesting van arbeidsmigranten in veel gemeenten prioriteit gekregen. Diverse gemeenten hebben inmiddels beleid ontwikkeld of zijn onderzoeken gestart. Met name omdat [oudere]...

  Lees meer
  24 aug 2020

  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.

  Blog van medewerkers -

  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk. Het is niet ongebruikelijk dat een stagiair na het afronden van zijn/haar stage in dienst treedt bij dat bedrijf....

  Lees meer
  24 aug 2020

  Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?

  Blog van medewerkers -

  Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk? In 2016 moest een stier op het bedrijf van de veehouder worden gedood. De stier kon niet meer vervoerd worden naar het slachthuis...

  Lees meer
  21 aug 2020

  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar

  Blog van medewerkers -

  Iedereen heeft inzage in gepubliceerde boetes, berispingen of andere maatregelen die aan zorgpersoneel zijn opgelegd. Ook werkgevers. Gepubliceerde boetes of berispingen die aan zorgpersoneel zijn opgelegd zijn openbaar. Indien u...

  Lees meer
  18 aug 2020

  Is een schoonzoon te vertrouwen?

  Blog van medewerkers -

  Een man op leeftijd heeft al jaren een bankrekening bij Rabobank. Omdat deze man niet handig is met computers en ook geen mobiele telefoon heeft, helpt zijn schoonzoon hem sinds...

  Lees meer
  17 aug 2020

  Onderhoudsplichtige stiefouders betalen indirect ook kinderalimentatie

  Blog van medewerkers -

  Wist u dat? Bij het vaststellen van een kinderalimentatie  zullen ook de financiële gegevens van de onderhoudsplichtige stiefouder moeten worden overgelegd. Indien dat niet wordt gedaan, staat er de sanctie...

  Lees meer
  17 aug 2020

  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV

  Blog van medewerkers -

  Het kabinet heeft aangekondigd dat er aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning komt voor maatschappelijk ondernemerschap. Dit zal gebeuren in de vorm van de maatschappelijke BV ofwel de BVm. De...

  Lees meer
  12 aug 2020

  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging

  Blog van medewerkers -

  Een speciale-sectorbedrijf N, onderdeel van NS, gunt door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging een opdracht aan A voor de modificatie van het huidige diagnosesysteem aan de hand waarvan...

  Lees meer
  12 aug 2020

  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan

  Blog van medewerkers -

  YouTube wordt steeds vaker gebruikt voor ‘naming and shaming’. Video’s waarin personen of organisaties aan de schandpaal worden genageld zijn aan de orde van de dag. Wat kun je doen...

  Lees meer
  12 aug 2020

  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag

  Blog van medewerkers -

  Veel werkgevers zijn ermee bekend dat wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer door de kantonrechter wordt ontbonden, omdat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer [de zogenaamde...

  Lees meer
  11 aug 2020

  De zorg voor een particuliere borg

  Publicatie -

  Elke financier die gevraagd wordt een financiering te verstrekken, komt in zijn lijstje te vestigen zekerheden ook de borgtocht tegen. In het kader van financieringen is de borgtocht gemeengoed geworden,...

  Lees meer
  11 aug 2020

  Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020

  Nieuws -

  Juist in deze tijd zie je het belang van het arbeidsrecht. De gevolgen van het corona­virus worden voor ondernemingen steeds duidelijker. Ondanks de noodsteun van de overheid is een ontslaggolf...

  Lees meer
  10 aug 2020

  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?

  Blog van medewerkers -

  Beide type overeenkomsten zijn in de wet geregeld. Agentuur is een bepaald type bemiddeling. De wet definieert een bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425 BW) als ‘een overeenkomst van opdracht waarbij de ene...

  Lees meer
 • 10 aug 2020

  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?

  Blog van medewerkers -

  De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft op 5 februari 2020 een voor de huurrecht-praktijk belangwekkende uitspraak gewezen. In vrijwel alle huurovereenkomsten voor woonruimten is tegenwoordig opgenomen dat het huurders...

  Lees meer
  10 aug 2020

  Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis

  Blog van medewerkers -

  Sommige zorgverzekeraars hanteren een standaard vergoeding bij restitutiepolissen en wijzen declaraties boven dat bedrag af. In praktijk komt het erop neer dat op die manier ongeveer 95% van de betreffende...

  Lees meer
  06 aug 2020

  Loonstop wegens niet-werken door corona

  Blog van medewerkers -

  Op 5 augustus heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over een opgelegde loonstop wegens niet-werken door corona. In deze kwestie ging het om een werknemer met een kwetsbare partner; zowel...

  Lees meer
  05 aug 2020

  Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak

  Blog van medewerkers -

  Als de arts gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak dan wordt dit toegerekend aan de arts en het ziekenhuis tenzij dit onredelijk zou zijn. Uit de wet blijkt de risicoaansprakelijkheid...

  Lees meer
  03 aug 2020

  Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ

  Nieuws -

  Als ondernemer, bestuur, adviesorgaan, adviseur of andere stakeholder binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het van belang om te weten wat er speelt en gaat spelen binnen de branche.  Aeternus...

  Lees meer
  30 jul 2020

  Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen

  Blog van medewerkers -

  Onbezorgd op vakantie in het buitenland; een zorg voor werkgevers. Want wie draait op voor de loonkosten als u ziek wordt of in thuis-quarantaine moet? Marlies Hol geeft uitleg. Een...

  Lees meer
  30 jul 2020

  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe

  Blog van medewerkers -

  In de praktijk horen we het vaak: als er zeven verschillen zijn tussen mijn product en het product van een ander, kan er geen sprake zijn van auteursrechtinbreuk. Dit klopt...

  Lees meer
  28 jul 2020

  Reminder actie- en aandachtspunten WAB

  Blog van medewerkers -

  BETER LAAT DAN NOOIT. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Mogelijk zijn sommige doorgevoerde wijzigingen in het arbeidsrecht weer weggezakt. Marlies Hol...

  Lees meer
  28 jul 2020

  Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?

  Blog van medewerkers -

  27 jaar in dienst bij KLM Catering en ontslagen na drinken flesje water. 1,5 jaar in dienst bij de Action en ontslagen door het wegnemen van een plastic tasje van...

  Lees meer
  24 jul 2020

  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader

  Blog van medewerkers -

  Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden aan patiënten en cliënten. Om die reden hebben de toezichthouders in 2016 samen het kader Goed Bestuur uitgebracht....

  Lees meer
  21 jul 2020

  Wanneer is reclame voor medisch hulpmiddel misleidend?

  Blog van medewerkers -

  Bij het maken van reclame voor een medisch hulpmiddel wordt vaak verwezen naar onderzoeken. Daaruit zouden de positieve eigenschappen van het medisch hulpmiddel moeten blijken. Wat wanneer in die onderzoeken...

  Lees meer
  21 jul 2020

  Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?

  Blog van medewerkers -

  Op 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie het zogenaamde EU-VS Privacy Shield van tafel geveegd. De Europese Commissie en Europese lidstaten riepen het EU-VS Privacy Shield in...

  Lees meer
  17 jul 2020

  Zorgregeling kinderen en Corona

  Blog van medewerkers -

  Door de Corona-crisis kan de uitvoering van de zorgregeling onder ouders stress opleveren. De ene ouder weet vaak niet of de andere ouder zich houdt aan de regels van de...

  Lees meer
  16 jul 2020

  Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit

  Blog van medewerkers -

  Per 1 juli 2020 is de Gids Proportionaliteit gewijzigd op een klein maar voor aanbestedende diensten en vooral ook voor inschrijvers niet onbelangrijk punt. In de Gids Proportionaliteit is een...

  Lees meer
  15 jul 2020

  RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing

  Blog van medewerkers -

  Het bekende Deense modemerk Rains vecht al jarenlang tegen de Spaanse fashion keten Zara, en met resultaat. Volgens Rains maakt Zara auteursrechtinbreuk op haar bekende regenjassen. Rains speelde een thuiswedstrijd....

  Lees meer
  15 jul 2020

  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop

  Blog van medewerkers -

  Wij krijgen veel vragen over het gebruiken van merken voor de promotie van producten. Die vragen zien niet zozeer op het promoten van eigen producten (met een eigen merk), maar...

  Lees meer
  15 jul 2020

  Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.

  Blog van medewerkers -

  Je gaat scheiden. Wat gebeurt er met je letselschadeuitkering die je tijdens het huwelijk hebt ontvangen? Valt de letselschadeuitkering geheel in de boedel? Of valt deze buiten de boedel en...

  Lees meer
  15 jul 2020

  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz

  Blog van medewerkers -

  Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger....

  Lees meer
  13 jul 2020

  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

  Nieuws -

  Op 6 juli 2020 is er voor het eerst een uitspraak gedaan waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de i-grond (de cumulatiegrond) is toegewezen. De Rechtbank Midden-Nederland heeft besloten dat...

  Lees meer
  13 jul 2020

  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...

  Blog van medewerkers -

  “Je kunt kiezen, of je gaat strafregels schrijven of je gaat nu voor mij knielen.” Op 19 juni 2020 is door de onderwijsgeschillencommissie uitspraak gedaan over een docente Duits, wiskunde...

  Lees meer
  10 jul 2020

  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit

  Blog van medewerkers -

  De meeste legesverordeningen van gemeenten die op hun beurt vaak zijn gebaseerd op de VNG- modelverordening, bepalen dat bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor...

  Lees meer
  08 jul 2020

  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?

  Nieuws -

  Het werk in de zorg keert langzaam terug naar normaal. Dat geldt ook voor de werkdruk. Wist u dat dat voor zorgmedewerkers betekent dat weer wordt teruggegaan naar de ‘oude’...

  Lees meer
  03 jul 2020

  BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform

  Nieuws -

  BG.legal heeft een subsidie ontvangen uit het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven voor het project ‘Legal AIR’. Met de subsidie gaat BG.legal een kennisplatform realiseren met informatie over juridische aspecten van...

  Lees meer
  02 jul 2020

  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid

  Blog van medewerkers -

  Kosten op transitievergoeding Het nieuwe Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is op 1 juli 2020 in werking getreden. Op basis van dit besluit mag een werkgever inzetbaarheidskosten...

  Lees meer
  02 jul 2020

  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen

  Blog van medewerkers -

  In eerdere blogs schreef ik al over de door de wetgever voorgenomen veranderingen in de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot medische persoonsgegevens, onder andere in faillissement. Verder ingaand...

  Lees meer
 • 29 jun 2020

  Aansprakelijkheid bij affiliate marketing

  Blog van medewerkers -

  Affiliate marketing draait om samenwerking. Je ziet affiliate ads steeds vaker terugkomen in Youtube video’s of social media posts. Ook affiliate marketing op websites is nog steeds populair. Maar soms...

  Lees meer
  26 jun 2020

  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?

  Blog van medewerkers -

  Er bestaan in de praktijk hardnekkige misverstanden over kadastrale gegevens. Vaak worden kadastrale grenzen als eigendomsgrenzen gezien: “het Kadaster heeft deze grens toch vastgesteld!”. Veelal wordt de indruk gewekt dat...

  Lees meer
  26 jun 2020

  Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?

  Blog van medewerkers -

  Eiseres heeft het ziekenhuis aangesproken vanwege vermeende medische fouten bij het plaatsen van een schouderprothese.

  Lees meer
  25 jun 2020

  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement

  Blog van medewerkers -

  Zoals ik in een eerdere blog al besprak, heeft de wetgever een internetconsultatie voor de nieuwe UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) gepubliceerd. In dit wetsvoorstel heeft de wetgever oog voor...

  Lees meer
  25 jun 2020

  Thuiswerken geen recht

  Blog van medewerkers -

  Bestaat er zoiets als een recht op thuiswerken? Door de coronacrisis hebben werkgevers en werknemers het thuiswerken ontdekt. Als er tussen werkgever en werknemer overeenstemming bestaat over nut en noodzaak...

  Lees meer
  22 jun 2020

  Mag geneesmiddelenfabrikant gratis monsters aan apothekers verstrekken?

  Blog van medewerkers -

  De regels voor het verstrekken van geneesmiddelen (medicijnen) zijn vastgelegd in Richtlijn 2001/83/EG; het Europees wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze richtlijn is vervolgens de basis geweest voor de...

  Lees meer
  22 jun 2020

  Gemeente Maasdriel wijzigt beleid huisvesting arbeidsmigranten

  Nieuws -

  De gemeente Maasdriel heeft tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2020 het gewijzigde beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Een greep uit de wijzigingen: De gemeente voegt toe dat...

  Lees meer
  19 jun 2020

  De vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandsverzekerden

  Blog van medewerkers -

  De vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden is verruimd. Het Europese Hof heeft aangegeven dat ook de werkzaamheden door een advocaat voorafgaand aan de procedure vallen onder de term vrije advocaatkeuze.  In...

  Lees meer
  18 jun 2020

  Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten

  Blog van medewerkers -

  In artikel 12 lid 4 van de Richtlijn 2014/24/EU en welk artikel in Nederland is geïmplementeerd in artikel 2.24c Aanbestedingswet is een uitzondering op de aanbestedingsplicht vastgelegd. Op basis van...

  Lees meer
  17 jun 2020

  Werknemer getroffen door Corona. Is werkgever aansprakelijk?

  Blog van medewerkers -

  Werkgeversaansprakelijkheid algemeen De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in art 7:658 van het burgerlijk wetboek. Volgens dit artikel heb je als werkgever een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de werkgever verplicht...

  Lees meer
  17 jun 2020

  Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?

  Blog van medewerkers -

  Het is een veelgestelde vraag: mag een fotograaf die in opdracht foto’s heeft gemaakt, ook zelf de foto’s gebruiken? Ja, in sommige gevallen mag dat. Met de nadruk op sommige,...

  Lees meer
  17 jun 2020

  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?

  Blog van medewerkers -

  Een merk is het gezicht van de onderneming en daarom van grote waarde. Merkinbreuk komt helaas vaak voor in de praktijk. Het beoordelen van merkinbreuk kan erg lastig zijn. Er...

  Lees meer
  12 jun 2020

  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie

  Blog van medewerkers -

  Er zijn inmiddels enkele uitspraken in kort geding gewezen waaruit blijkt dat de sluiting van het gehuurde als gevolg van een overheidsmaatregel zoals die in verband met het coronavirus een...

  Lees meer
  11 jun 2020

  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG

  Blog van medewerkers -

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) ingevoerd. De ervaringen met de UAVG zijn, zoals afgesproken...

  Lees meer
  10 jun 2020

  Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?

  Blog van medewerkers -

  Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier? Deze vraag stond centraal in een procedure over medische software. De conclusie is dat de rechtbank oordeelt dat de trage...

  Lees meer
  10 jun 2020

  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?

  Blog van medewerkers -

  De coronacrisis houdt huurder en verhuurder van bedrijfsruimten al sinds de uitbraak van het virus in Nederland bezig. Want voor wiens risico komt de coronacrisis nu? De gebrekenregeling, overmacht en...

  Lees meer
  10 jun 2020

  Het verpandingsverbod wordt afgeschaft

  Blog van medewerkers -

  Eerste vraag is: wat is het verpandingsverbod en waarom wordt het afgeschaft? In het Burgerlijk Wetboek staat dat eigendom kan worden overgedragen, ook een vorderingsrecht. Iedereen kan dus een vordering...

  Lees meer
  09 jun 2020

  Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?

  Nieuws -

  Het delen van informatie tussen zorgverleners wordt steeds belangrijker. Ook in de huidige coronacrisis is dit weer gebleken. Het delen van informatie kan gaan om de organisatie van de juiste...

  Lees meer
  08 jun 2020

  Co-ouderschap bij jonge kinderen?

  Blog van medewerkers -

  Al jaren is er een discussie tussen professionals of co-ouderschap bij jonge kinderen wel of niet verstandig is. Voor kleine kinderen is rust, regelmaat en reinheid het beste, was vroeger...

  Lees meer
  05 jun 2020

  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen

  Blog van medewerkers -

  Max Verstappen treedt op in een tv commercial voor JUMBO. In zijn F1 bolide bezorgt hij boodschappen aan huis. Picnic heeft daar vervolgens een persiflage op gemaakt met een Max...

  Lees meer
  02 jun 2020

  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion

  Blog van medewerkers -

  Dat foto’s die op internet staan niet zomaar mogen worden gebruikt, weten de meeste mensen wel. Maar geldt dat ook voor het gebruiken van foto’s op moodboards in fashion? Die...

  Lees meer
  29 mei 2020

  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms

  Blog van medewerkers -

  In de wet is vastgelegd dat bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die automatisch afloopt de werkgever het al dan niet voortzetten daarvan de werknemer schriftelijk moet aanzeggen. Als dit niet (tijdig)...

  Lees meer
  27 mei 2020

  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore

  Blog van medewerkers -

  De documentaire Planet of the Humans van Michael Moore is inmiddels niet meer te vinden op het internet. Youtube heeft de film verwijderd, nadat fotograaf Toby Smith de filmmaker beschuldigde...

  Lees meer
  27 mei 2020

  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven

  Blog van medewerkers -

  De toegang tot data vormt steeds vaker een onderwerp van geschil. Zo ook in een arrest dat het Gerechtshof Amsterdam op 26 mei 2020 wees.[1] Het geschil vond plaats tussen...

  Lees meer
  27 mei 2020

  Reorganisatie in coronatijd

  Blog van medewerkers -

  Deze coronatijd kan voor veel werkgevers leiden tot een noodzakelijke reorganisatie.  Bij een voorgenomen (collectief) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het belangrijk om alle te nemen stappen op voorhand in...

  Lees meer
 • 27 mei 2020

  Opheffen erfdienstbaarheid? Alleen als er écht geen redelijk belang meer is!

  Blog van medewerkers -

  Een erfdienstbaarheid kan een behoorlijke beperking zijn voor de eigenaar van een erf. Hij moet dulden dat een derde zijn erf gebruikt. Bijvoorbeeld voor een uitweg. Het komt daarom vaak...

  Lees meer
  26 mei 2020

  Omgangsregelingen en alimentatie tijdens corona

  Blog van medewerkers -

  Aangezien de wereld op zijn kop staat in verband met het corona-virus is de vraag of het virus effect heeft op omgangsregelingen en de alimentatie. Omgang: Er is al veel...

  Lees meer
  22 mei 2020

  Pas op met verhuizen zonder toestemming van de andere ouder

  Blog van medewerkers -

  Als beide partijen ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, is de toestemming van een verhuizing van de andere ouder altijd nodig. Mocht de andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan...

  Lees meer
  20 mei 2020

  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?

  Blog van medewerkers -

  Hoe ver reikt de bescherming van een merk. De inschrijving van een merk slaagt alleen als een merk onderscheidend genoeg is.

  Lees meer
  20 mei 2020

  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?

  Blog van medewerkers -

  Een merkregistratie is van groot belang. Op deze manier kunt u uw merk het beste beschermen tegen namakers en meelifters. Pas na een merkregistratie kan er pas sprake zijn van inbreuk. Dit geldt voor u en uw concurrent.

  Lees meer
  19 mei 2020

  De EU Betekeningsverordening aangepast

  Publicatie -

  Als gevolg van de coronacrisis worden ingrijpende maatregelen genomen door overheden. Niemand weet wanneer die versoepelen of wat er van over blijft. Door alle vormen van lock-down en gesloten grenzen...

  Lees meer
  19 mei 2020

  Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software

  Blog van medewerkers -

  Wat zijn de gevolgen van een pilotovereenkomst software? Moet ik in gebreke stellen of kan ik volstaan met de constatering dat toch niet nagekomen kan worden? Wat is de waarde...

  Lees meer
  19 mei 2020

  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen

  Blog van medewerkers -

  Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Om dit mogelijk te maken opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de subsidieregeling De Renovatieversneller.

  Lees meer
  19 mei 2020

  Update: Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten en akkoord woningcorporaties        

  Blog van medewerkers -

  De coronacrisis heeft zijn weerslag op de huurmarkt. Om te voorkomen dat huurders van woonruimte op straat belanden wegens het niet (tijdig) kunnen betalen van de huurprijs hebben de minister...

  Lees meer
  19 mei 2020

  Merkinbreuk door fulfilment diensten

  -

  Online platforms waar consumenten producten kunnen kopen zijn in opkomst. Vaak heeft de beheerder van zo’n platform contracten afgesloten met verschillende verkopers, die hun producten op het platform aanbieden. De...

  Lees meer
  19 mei 2020

  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’

  Blog van medewerkers -

  Niet alleen bedrijven, maar ook overheden zien de kansen en bedreigingen van data. Om een aantal grote bedreigingen te voorkomen en het delen van data te stimuleren heeft het Ministerie...

  Lees meer
  19 mei 2020

  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer

  Nieuws -

  Cateraar Maison van den Boer dreigt failliet te gaan door de coronacrisis. Een versnelde invoering van een speciale wet kan niet alleen dit bedrijf helpen om te overleven. Marc Heuvelmans...

  Lees meer
  15 mei 2020

  Opschorting van de begunstigingstermijn bij handhaving; wat zijn de mogelijkheden?

  Nieuws -

  Voordat een bestuursorgaan tot handhaving overgaat krijgt de overtreder een begunstigingstermijn om de geconstateerde overtreding te beëindigen. In sommige gevallen is het denkbaar dat deze termijn niet haalbaar is. De...

  Lees meer
  14 mei 2020

  Bruidspaar overlijdt tijdens huwelijksreis. Wat gebeurt er met de erfenis?

  Blog van medewerkers -

  Spraakmakende uitspraak Op 12 mei heeft het Gerechtshof Den Haag in een spraakmakende uitspraak geoordeeld over de vraag wie de erfgenamen zijn van een bruidspaar, dat vlak na elkaar overlijdt...

  Lees meer
  12 mei 2020

  Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen

  Blog van medewerkers -

  Moet bij een combinatiegebruik van medische hulpmiddelen ook voor de combinatie een klinische evaluatie hebben plaatsgevonden? Is bij de vormgeving van cartridges sprake van slaafse nabootsing? De rechtbank Rotterdam moest...

  Lees meer
  08 mei 2020

  Nieuwsbrief Tech - meld je aan

  Nieuws -

  Wil je de nieuwsbrief Tech ook ontvangen? Ook in deze corona periode hebben wij weer verschillende  blogs gemaakt. In deze nieuwsbrief hebben we ze op een rijtje gezet. Tenslotte hebben...

  Lees meer
  08 mei 2020

  NL Digital heeft nieuwe voorwaarden. Wie wordt daar beter van? Gratis whitepaper.

  Blog van medewerkers -

  NL digital, de vereniging van IT leveranciers, heeft de algemene voorwaarden aangepast. wordt alleen de IT leverancier daar beter van? Gratis whitepaper: uitgebreide analyse Een uitgebreidere analyse (met kritische noten en suggesties) van de...

  Lees meer
  07 mei 2020

  Corona en echtscheiding?

  Blog van medewerkers -

  Gezinnen met kleine kinderen en beiden een baan staan onder druk tijdens de coronacrisis. Ach, eigenlijk staan we allemaal onder druk. Thuiswerken, een onzekere financiële toekomst, sociale eenzaamheid etc. Al...

  Lees meer
  04 mei 2020

  Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?

  Blog van medewerkers -

  Wanneer een object wordt ontworpen dan komt vaak ook aan de orde de vraag of en hoe die vorm beschermd kan worden. Een van de mogelijkheden is een vormmerk: een...

  Lees meer
  04 mei 2020

  Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?

  Blog van medewerkers -

  Nog steeds onduidelijk terrein: reclame maken voor geneesmiddelen. Veel websites staan vol met uitspraken zoals ‘dit product helpt bij uw nachtrust’ of ‘dit geneesmiddel voorkomt hart- en vaatziekten’. Dergelijke uitspraken...

  Lees meer
  04 mei 2020

  Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel

  Blog van medewerkers -

  Een fout in de inschrijving voor een aanbesteding en het herstel daarvan vormen vaak geen gelukkige combinatie. Een recent gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam illustreert dat...

  Lees meer
  30 apr 2020

  Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars

  Blog van medewerkers -

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de wijze waarop de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2019 door de zorgverzekeraars is uitgevoerd geanalyseerd. De bevindingen van de NZa zijn terug te vinden in een...

  Lees meer
  30 apr 2020

  Is aantasting privacy reden om vergunning te weigeren? Jazeker!

  Blog van medewerkers -

  In veel bezwaar- en beroepsprocedures stellen belanghebbenden aantasting van privacy aan de kaak. In de meeste gevallen zonder succes. Er wordt in deze bezwaar- en beroepsprocedures een strak onderscheid gemaakt...

  Lees meer
  29 apr 2020

  Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier

  Blog van medewerkers -

  Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger....

  Lees meer
  29 apr 2020

  Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald

  Blog van medewerkers -

  De curator heeft als taak om het vermogen van de failliete partij te gelde te maken om de gezamenlijke schuldeisers te voldoen. Maar wat moet de curator doen als er...

  Lees meer
 • 28 apr 2020

  Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt

  Blog van medewerkers -

  Vorige week vertelde ik over de lessen die ondernemers kunnen leren van het televisieprogramma Dragons’ Den. Namelijk dat ondernemers meer zouden moeten nadenken over de bescherming van hun ideeën en...

  Lees meer
  24 apr 2020

  De lessen uit Dragons’ Den

  Blog van medewerkers -

  Sinds twee weken is het populaire Dragons’ Den terug op de Nederlandse televisie. Tijdens dit programma pitchen ondernemers hun (bestaande) bedrijf of uitvinding aan potentiële investeerders: de Dragons. Na de...

  Lees meer
  24 apr 2020

  Doet de mening van de kinderen in een echtscheidingsprocedure ertoe?  

  Blog van medewerkers -

    Vaak wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij bijvoorbeeld willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo....

  Lees meer
  23 apr 2020

  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd

  Blog van medewerkers -

  In zogenoemde richtsnoeren heeft de Europese Commissie (Commissie) uiteengezet hoe de Europese aanbestedingsregels gebruikt kunnen worden wanneer in spoedeisende gevallen overheidsopdrachten geplaatst moeten worden. De Commissie heeft bevestigd dat de...

  Lees meer
  23 apr 2020

  Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt

  Blog van medewerkers -

  De afgelopen weken is er veel kritiek geweest op Rumag. Bij velen wel bekend door de originele T-shirts, petten en mokken met creatieve en pakkende quotes. Maar zijn deze quotes...

  Lees meer
  22 apr 2020

  Moet teveel betaalde alimentatie worden terugbetaald als het bedrag is verlaagd?

  Blog van medewerkers -

  Dat hoeft zeker niet altijd! De hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt  bepaald door de rechter of wordt afgesproken tussen de alimentatiebetaler  en de alimentatie-ontvanger. Verandering in de omstandigheden van...

  Lees meer
  21 apr 2020

  Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?

  Blog van medewerkers -

  De vormgeving van meubels kan op verschillende manieren worden beschermd. De beste manier is door middel van het modelrecht. Modelrecht op meubels Het modelrecht ontstaat pas na registratie daarvan. Dit...

  Lees meer
  20 apr 2020

  NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier

  Blog van medewerkers -

  NL digital, de vereniging van IT leveranciers, heeft de algemene voorwaarden aangepast. Aanleiding hiervoor was de wijziging van de naam van de vereniging (voorheen Nederland ICT). De NL digital voorwaarden...

  Lees meer
  16 apr 2020

  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag

  Publicatie -

  Kort gedingen worden gevoerd in allerlei soorten en maten, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Toch hebben al die kort gedingen een aantal zaken gemeen. Het gaat altijd om een spoedeisend...

  Lees meer
  16 apr 2020

  Voor de verpanding van vorderingen en auteursrechten geldt hetzelfde bepaaldheidsvereiste

  Blog van medewerkers -

  Is een algemene omschrijving tot verpanding van alle huidige en toekomstige goederen voldoende bepaald voor de verpanding van auteursrechten? Deze vraag beantwoordde de Hoge Raad in zijn arrest van 3...

  Lees meer
  16 apr 2020

  Overmacht in de bouw door corona

  Blog van medewerkers -

  De gevolgen van de corona-crisis zullen in de bouw nog lang voelbaar zijn. Niet alleen door de overheidsmaatregelen waardoor een bouwplaats niet beschikbaar of toegankelijk is, maar ook door ziekte...

  Lees meer
  15 apr 2020

  Gezondheidsclaims in reclame: Do's en Don'ts

  Blog van medewerkers -

  Websites en advertenties staan er vol mee: gezondheidsclaims. ‘Het nummer 1 middel tegen rugpijn’. ‘Verbetert uw nachtrust’. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat deze claims niet zomaar mogen...

  Lees meer
  15 apr 2020

  Webinar: ondersteuning ondernemers bij gevolgen Corona-crisis (vervolg)

  Nieuws -

  Op verzoek van de deelnemers aan de webinar die we op 2 april j.l. verzorgden, organiseren we op donderdag 23 april (15.00-16.00 uur) samen met Health Valley, Kadans Science Partner & SMB...

  Lees meer
  14 apr 2020

  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen

  Blog van medewerkers -

  In tijden van crisis blijken processen ineens veel sneller doorlopen te kunnen worden dan onder normale omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden als de corona-crisis vragen om uitzonderlijke beslissingen en besluitvormingsprocessen. De overheid...

  Lees meer
  10 apr 2020

  50% korting op juridisch advies met kennisvouchers

  Nieuws -

  Ben je MKB’er en wil je actief/actiever worden in het buitenland? Heb je daar juridische vragen over of wil je een contract of algemene voorwaarden laten maken? Er zijn RVO...

  Lees meer
  09 apr 2020

  Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid

  Blog van medewerkers -

  Dinsdagavond 7 april maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de overheid de verspreiding van het Coronavirus wil monitoren via twee nieuw te bouwen apps. De ene app moet zorgen...

  Lees meer
  09 apr 2020

  Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?

  Blog van medewerkers -

  De volgende situatie doet zich in de praktijk vaak voor: een onderneming koopt producten in van een fabrikant, verpakt de producten in een nieuwe verpakking en verkoopt deze vervolgens door....

  Lees meer
  09 apr 2020

  Primark versus Dr. Martens

  Blog van medewerkers -

  Iedereen kent de uitgesproken schoenen van Dr. Martens. Net als sneakers zijn ze niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Dr. Martens vliegen over de toonbank. Echter, het...

  Lees meer
  08 apr 2020

  Namen van beroemdheden gebruiken in fashion

  Blog van medewerkers -

  De mode wereld is een creatieve branche met veel artistieke vrijheid. Veel bekende artiesten en sporters hebben een eigen modelabel waarbij ze hun naam en reputatie exploiteren. Modeontwerpers kunnen bij...

  Lees meer
  08 apr 2020

  De roep om het vrijgeven van voertuigdata

  Blog van medewerkers -

  Op 27 januari 2020 verscheen een rapport over de problemen en kansen die zich voordoen nu moderne auto's steeds meer elektronische data produceren.[1] Wat is de aanleiding van het rapport?...

  Lees meer
  07 apr 2020

  Echtscheiding ook mogelijk tijdens corona crisis

  Nieuws -

  Er komt veel op je af, als je gaat scheiden. Daarbij kan je deskundige ondersteuning en hulp  goed gebruiken. Ook tijdens deze Corona tijd zijn onze vFAS advocaten/mediators Familierecht uitstekend...

  Lees meer
  02 apr 2020

  Het “Corona-verweer”

  Blog van medewerkers -

  Wat de wereld overkomt in “corona-tijd” is bizar en gaat een normaal voorstellingsvermogen te boven. Het grootschalige en rigoureuze overheidsingrijpen om verspreiding van het virus in te dammen raakt vrijwel...

  Lees meer
  02 apr 2020

  Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis

  Blog van medewerkers -

  Enkele dagen geleden hebben brancheorganisaties Detailhandel Nederland en NRW met verhuurders van IVBN, NRW, Vastgoed Belang en VGO een akkoord gesloten om noodlijdende retailers tegemoet te komen. De afspraken De...

  Lees meer
  01 apr 2020

  Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis

  Blog van medewerkers -

  Er is nu een tekort aan hulpmiddelen. 3D Printing wordt al ingezet, zelfs door ziekenhuizen. Een tijdelijke licentie voor productie van hulpmiddelen kan waarborgen geven voor licentiegever en licentienemer. Het...

  Lees meer
  01 apr 2020

  Ook BG.legal ondersteunt Brabantgekuntt

  Nieuws -

  Ook wij ondersteunen de thuiswerkers en ondernemers in Brabant met Brabantgekuntt

  Lees meer
 • 31 mrt 2020

  Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona

  Nieuws -

  In deze eerste nieuwsbrief van BG Tech een aantal lezenswaardige artikelen over de huidige en toekomstige uitdaging vanuit IP en technologie. Tevens een uitnodiging voor een gratis webinar/vragenuur op 2...

  Lees meer
  30 mrt 2020

  Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?

  Blog van medewerkers -

  In deze Corona crisis hebben we een tekort aan materialen voor de corona bestrijding (bijvoorbeeld mondkapjes, gezichtsmaskers) en medische hulpmaterialen (bijvoorbeeld testvloeistoffen voor coronakits). Soms is het daarbij niet makkelijk...

  Lees meer
  27 mrt 2020

  Ontwerpverantwoordelijkheid aannemer projectmatige nieuwbouw

  Blog van medewerkers -

  Nieuwbouwwoningen in projecten worden vaak door projectontwikkelaars gerealiseerd. Zij kopen gronden aan, zorgen voor vergunningen en contracteren een aannemer voor het nieuwbouwproject. Vervolgens wordt de gronden door de projectontwikkelaar verkocht...

  Lees meer
  27 mrt 2020

  Domeinnaam opeisen en overdracht vorderen

  Blog van medewerkers -

  Hoe kan een domeinnaam worden opgeëist van een andere partij? In dit artikel lichten wij toe hoe overdracht van een domeinnaam gevorderd kan worden. Wanneer is overdracht nodig Domeinnamen met...

  Lees meer
  27 mrt 2020

  Webinar: ondersteuning gevolgen corona-crisis voor ondernemers

  Nieuws -

  Donderdag 2 april: 15.30-16.30 uur De genomen maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus hebben verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering van vele bedrijven. En de omstandigheden voor de innovatieve start...

  Lees meer
  23 mrt 2020

  Corona: werkwijze en bereikbaarheid BG.legal

  Nieuws -

  Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Meest in het bijzonder op degene die besmet is of iemand in de omgeving heeft die besmet is. Bij alle maatregelen...

  Lees meer
  20 mrt 2020

  Merkinschrijving Balmain faalt

  Blog van medewerkers -

  Pech voor Balmain: het Franse modehuis wilde haar logo als beeldmerk registreren, maar slaagde hier niet in. Het gaat om de ronde leeuwenkop, omringd door lussen die samen een ketting...

  Lees meer
  18 mrt 2020

  De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst

  Blog van medewerkers -

  Het coronavirus (Covid-19) heeft steeds zwaardere gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Op 15 maart 2020 besloot het kabinet ongekend zware maatregelen te nemen. Naast bijvoorbeeld scholen, kinderopvang en sportclubs, besloot...

  Lees meer
  17 mrt 2020

  Afgelasting evenement door Coronavirus: Is gemeente aansprakelijk?

  Blog van medewerkers -

  Het regende afgelopen weken afgelastingen als gevolg van het Coronavirus. Voor veel evenementen is een vergunning verleend, de ‘evenementenvergunning’. Vanwege het Coronavirus hebben gemeenten zich genoodzaakt gezien evenementen waarvoor een...

  Lees meer
  12 mrt 2020

  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen

  Blog van medewerkers -

  De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft onlangs toestemming gegeven voor de marketing van software op basis van artificiële intelligentie (AI). Deze software begeleidt medische professionals bij het vastleggen...

  Lees meer
  10 mrt 2020

  Checklist data sharing agreement

  Blog van medewerkers -

  Wat is een data sharing agreement Dit is een overeenkomst tussen twee of meer organisaties waarin de afspraken zijn vastgelegd over het delen van data(sets). Dit kan gaan om persoonsgegeven...

  Lees meer
  05 mrt 2020

  De vereffenaar erkent mijn vordering niet: wat nu?

  Blog van medewerkers -

  Stel, je hebt nog geld tegoed van een overleden persoon. We spreken dan over een vordering op een nalatenschap. In eerste instantie maak je dit kenbaar bij de erfgenamen of...

  Lees meer
  03 mrt 2020

  Update: meer aanbestedingen in de zorg

  Blog van medewerkers -

  Gemeenten gaan steeds meer kiezen voor selectieve inkoop van WMO-diensten, oftewel aanbesteding van een overheidsopdracht. Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat kennis van de regels voor het aanbesteden in het sociaal domein ook steeds belangrijker wordt.

  Lees meer
  02 mrt 2020

  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten

  Blog van medewerkers -

  Steeds meer gemeenten worstelen met de regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Om draagvlak onder de inwoners van de gemeenten te behouden stellen zij steeds strengere regels op.

  Lees meer
  28 feb 2020

  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang

  Blog van medewerkers -

  Het heeft geen zin om de kosten van bestuursdwang op curatoren in eigen persoon te verhalen, aldus de Raad van State. De curator is alleen in hoedanigheid overtreder

  Lees meer
  12 feb 2020

  Dynamische haviltex of dwaling

  Publicatie -

  Soms pakken dingen anders uit dan ze bedoeld zijn, zoals in het volgende geval: En voormalige akkerbouwer heeft zijn boerenbedrijf gestaakt en zijn bedrijf beëindigd. Zijn landbouwgronden zijn verkocht en...

  Lees meer
  30 jan 2020

  BKR en het recht om vergeten te worden

  Blog van medewerkers -

  Wanneer je met een BKR-registratie te maken krijgt, is dit heel vervelend. Rechtbank Amsterdam deed vorig jaar een uitspraak over een verzoek om verwijderd te worden uit het BKR-register.

  Lees meer
  27 jan 2020

  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!

  Blog van medewerkers -

  De premiedifferentiatie die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht is inmiddels een feit. Hierbij een aantal belangrijke door de Overheid opgestelde kennisdocumenten.

  Lees meer
  23 jan 2020

  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet

  Blog van medewerkers -

  Eén van de gronden voor het beëindigen van een huurovereenkomst betreft ‘dringend eigen gebruik’. Op 10 januari 2020 heeft de rechtbank Rotterdam zich uitgesproken over een verzoek op die grond...

  Lees meer
  23 jan 2020

  Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.

  Blog van medewerkers -

  Het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is stijgt in deze maanden. Met vaak letsel ook bij inzittenden. Is de letselschade verhaalbaar? Wat kunnen de gevolgen zijn voor bestuurder en inzittende?

  Lees meer
  20 jan 2020

  Ontbinding van een overeenkomst

  Publicatie -

  Wanneer een IT leverancier opdracht krijgt om een softwarepakket te installeren, begint dat vaak met een onderzoek waarin de leverancier en beoogd afnemer gaan kijken of het software pakket past...

  Lees meer
  06 jan 2020

  De verzorging van de langstlevende: hoe ver reikt deze eigenlijk?

  Blog van medewerkers -

  We zien het veel in testamenten van partners. De gehele nalatenschap van de ene partner wordt nagelaten aan de langstlevende partner. Indien er kinderen in het spel zijn, krijgen deze...

  Lees meer
  23 dec 2019

  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?

  Blog van medewerkers -

  Het komt in de praktijk regelmatig voor. Een IT leverancier krijgt opdracht om een softwarepakket te installeren. Vaak begint het met een onderzoek waarin de leverancier en beoogd afnemer gaan...

  Lees meer
  19 dec 2019

  Marc Heuvelmans, advocaat in Tilburg en voorzitter van BORT

  -

  Waarom Tilburg? Ik ben 28 jaar advocaat en al sinds 2002 actief in Tilburg. Die keuze lag voor de hand, omdat ik in Tilburg geboren en getogen ben. Het Tilburgse...

  Lees meer
  18 dec 2019

  Dit jaar nog scheiden, of niet? Grote veranderingen partneralimentatie!

  Blog van medewerkers -

  Het klinkt vast raar deze koptitel. Alsof ik u wil aanzetten om te scheiden. Toch kan het voor u van belang zijn om nu al een verzoekschrift echtscheiding in te...

  Lees meer
 • 18 dec 2019

  Incoterms 2020

  Blog van medewerkers -

  De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) is opgericht in 1919 en viert dit jaar dus haar 100-jarig bestaan. Het doel van de ICC is het bevorderen van internationaal handelsverkeer. In...

  Lees meer
  12 dec 2019

  Help! Eén van de kinderen eist zijn legitieme portie. Moet ik nu mijn huis uit?

  Blog van medewerkers -

  Een ouder kan (één van) zijn kinderen onterven. Toch kan een kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie. Deze legitieme...

  Lees meer
  11 dec 2019

  GRATIS WHITEPAPER - Nieuwe vormen van financieren en investeren

  Nieuws -

  Tien jaar geleden was bancaire financiering de belangrijkste bron, tegenwoordig zien we een verschuiving naar alternatieve of aanvullende vormen van financiering, zoals private investment en crowdfunding. Dit biedt  nieuwe kansen. Hoe werkt...

  Lees meer
  09 dec 2019

  Persbericht curator Addy van den Krommenacker B.V.:

  Nieuws -

  De curator van de vennootschappen van Addy van den Krommenacker, mr. Daan Schalken van BG.legal, laat maandagochtend (9 december 2019) weten dat er een akkoord is bereikt waarmee Addy van...

  Lees meer
  05 dec 2019

  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     

  Blog van medewerkers -

  De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat afspraken over verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig zijn en dus blijven in het geval één van die...

  Lees meer
  04 dec 2019

  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)

  Blog van medewerkers -

  Een veel gehoorde vraag van octrooigemachtigden (en ook merken- en modelgemachtigden) is hoe zij moeten omgaan met het faillissement van hun cliënt en de aangestelde curator. In drie separate artikelen...

  Lees meer
  28 nov 2019

  Uroloog maakt cruciale fout waardoor patiënte komt te overlijden

  Blog van medewerkers -

  Door het afwachtende beleid van de uroloog wordt een tumor te laat ontdekt. Patiënte komt te overlijden. Ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Hof Den Haag heeft op 22 oktober jl. uitspraak gedaan....

  Lees meer
  26 nov 2019

  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop

  Blog van medewerkers -

  De vraag naar kamers in Eindhoven neemt toe. Niet alleen studenten, maar ook arbeidsmigranten, buitenlandse kenniswerkers en alleenstaanden zoeken een kamer of een [klein] appartement. Het gemeentebestuur heeft een haat-/liefdeverhouding...

  Lees meer
  21 nov 2019

  Seminar Investeren 2.0, nieuwe vormen van investeren en financieren

  Nieuws -

  Op dinsdag 19 november 2019 organiseerde BG.legal een seminar over hedendaags investeren en financieren.  Zo'n 100 deelnemers waren aanwezig om hier met elkaar over te discussiëren. Huidige bedrijfsvoering is niet...

  Lees meer
  14 nov 2019

  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen

  Blog van medewerkers -

  Regelmatig klagen consumenten bij Kifid over het eenzijdig wijzigen door de verzekeraar van verzekeringspremies. Ook in de uitspraak van Kifid van 11 november 2019 ging het hier om. In deze...

  Lees meer
  13 nov 2019

  Is er verschil tussen een advocaat en een mediator?

  Blog van medewerkers -

  Als mediator word ik vaak benaderd om de echtscheiding met partijen te regelen. Een vaak gehoorde tekst is dan : we nemen niet allebei een advocaat, want dan krijgen we...

  Lees meer
  12 nov 2019

  Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken

  Blog van medewerkers -

  Als sluitstuk op mijn eerdere twee publicaties over slapende dienstverbanden  "Is werkgever verplicht slapende dienstverbanden te beëindigen" en "Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken"  kan ik u mededelen...

  Lees meer
  07 nov 2019

  Wie heeft recht op de domeinnaam?

  Blog van medewerkers -

  Het recht op domeinnamen is niet in de wet geregeld. Toch zijn er verschillende tools om te bepalen wie er recht heeft op een domeinnaam. Die tools worden vooral gebruikt...

  Lees meer
  06 nov 2019

  De normalisering van het ambtenarenrecht

  Blog van medewerkers -

  Onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van...

  Lees meer
  05 nov 2019

  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?

  Blog van medewerkers -

  Het huisvesten van arbeidsmigranten krijgt steeds meer aandacht van gemeenten. In veel gemeenten – waaronder de omliggende gemeenten van ’s-Hertogenbosch – is dat zichtbaar. Er wordt nieuw beleid gemaakt. Daarnaast...

  Lees meer
  01 nov 2019

  Proactief klagen in aanbesteding

  Blog van medewerkers -

  Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland van 1 november2019 [ ECLI:NL:RBMNE:2019:5093]. In deze zaak draait het onder meer om de vraag of in kort geding Ferranti kan klagen over beweerdelijke gebreken in een...

  Lees meer
  31 okt 2019

  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)

  Blog van medewerkers -

  Een veel gehoorde vraag van octrooigemachtigden (en ook merken- en modelgemachtigden) is hoe zij moeten omgaan met het faillissement van hun cliënt en de aangestelde curator. In drie separate artikelen...

  Lees meer
  30 okt 2019

  Wettelijke indexering alimentatie 2020

  Nieuws -

  Per 1 januari 2020 zullen de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,5% verhoogd moeten worden. Jaarlijks stelt de Minister van Rechtsbescherming een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel...

  Lees meer
  30 okt 2019

  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week

  Nieuws -

  In het kader van de Den Bosch Data Week heeft BG.legal op dinsdag 29 oktober een bijeenkomst georganiseerd over Blockchain en Food. Deze vond plaats in de Kapel van Jheronimus...

  Lees meer
  28 okt 2019

  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden

  Nieuws -

  Op 26 september 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten een boete van €50.000 op te leggen aan een webwinkel, wegens overtreding van consumentenregelgeving. Op een aantal punten...

  Lees meer
  28 okt 2019

  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken

  Blog van medewerkers -

  Twee hotels met exact dezelfde naam. Ze zijn niet aan elkaar gelieerd. Mag dat? Ons gevoel zegt al snel van niet. Zeker omdat ze beide actief zijn binnen dezelfde (hotel)branche....

  Lees meer
  25 okt 2019

  Verdrag van Singapore

  Publicatie -

  Op 7 augustus 2019 is in Singapore het mediationverdrag van Singapore ondertekend door de deelnemende verdragstaten. Dat verdrag is een initiatief van UNCITRAL en is door de Algemene Vergadering van...

  Lees meer
  24 okt 2019

  8 november 2019 - Dag van de Erfenis

  Nieuws -

  Op 8 november aanstaande is het de Dag van de Erfenis, een initiatief van de vFAS (Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en de VMN (Vereniging Mediators in het Notariaat).  Deze dag...

  Lees meer
  23 okt 2019

  Het kindgesprek bij de rechter

  -

  Vaak vragen de ouders of kinderen hoe een kindgesprek bij de rechter verloopt. Wij leggen dat altijd uit. De Rechtspraak heeft hierover een mooie animatie gemaakt. Bij vragen neem vrijblijvend...

  Lees meer
  21 okt 2019

  BG.legal op de Trade Expo Indonesië

  Nieuws -

  Op zaterdag 19 oktober jl. heeft Jos van der Wijst, op de Trade Expo Indonesia in Jakarta, een presentatie gegeven. Jos was uitgenodigd om een presentatie te komen geven over...

  Lees meer
 • 21 okt 2019

  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0

  -

  Op dinsdag 19 november 2019 organiseert BG.legal een seminar over hedendaags investeren en financieren. Huidige bedrijfsvoering is niet te vergelijken met bedrijfsvoering van tien jaar geleden. Dat geldt ook voor bedrijfs-...

  Lees meer
  17 okt 2019

  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)

  Blog van medewerkers -

  Een veel gehoorde vraag van octrooigemachtigden (en ook merken- en modelgemachtigden) is hoe zij moeten omgaan met het faillissement van hun cliënt en de aangestelde curator. Met behulp van drie...

  Lees meer
  15 okt 2019

  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes

  Blog van medewerkers -

  Verhuurders worden meer dan eens geconfronteerd met huurders die niet of (veel) te laat de huurprijs overmaken. Met name voor de wat kleinere verhuurders kan dit tot enorme gevolgen leiden....

  Lees meer
  14 okt 2019

  BG.legal op Trade Expo Indonesia

  Nieuws -

  Van 16 tot 20 oktober vindt in Jakarta de Trade Expo Indonesia plaats. Tijdens dit event, op zaterdag 20 oktober a.s., zal worden gesproken over ‘Challenges and opportunities in exporting...

  Lees meer
  10 okt 2019

  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig

  Blog van medewerkers -

  Volgens de ACM weten MKB-bedrijven te weinig over verboden concurrentievervalsende afspraken. Dit concludeert de ACM in haar rapport over de naleving van de mededingingswet. Wat bedrijven zich vaak niet realiseren,...

  Lees meer
  09 okt 2019

  Juridische gevolgen Food product recall door Listeria

  Blog van medewerkers -

  Op 4 oktober 2019 heeft vleeswarensnijderij Offerman een veiligheidswaarschuwing afgegeven. Vleeswaren afkomstig van dit bedrijf waren mogelijk besmet met de listeria bacterie. De Listeria bacterie leidt bij gezonde mensen met...

  Lees meer
  08 okt 2019

  Kerst is sneller dan je denkt: wat verandert er vanaf 2020 op echtscheidingsgebied

  Blog van medewerkers -

  Alvast een vooruitblik : Wat verandert er vanaf 2020 op echtscheidingsgebied? Wettelijke indexering: In november 2019 wordt het indexeringspercentage voor 2020 bekend. Op grond van artikel 1:402a stijgen de alimentatiebedragen ...

  Lees meer
  07 okt 2019

  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten

  Blog van medewerkers -

  De maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde voor de problemen rondom stikstof gaan er ‘niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven’. Dat zegt de Vereniging...

  Lees meer
  07 okt 2019

  Brainport Industries Campus officieel geopend

  Nieuws -

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 3 oktober 2019 Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven officieel geopend. Gastheer Ferdinand Gremmen (SDK Vastgoed/VolkerWessels) en Campus Directeur Erik Veurink verwelkomden de Koning...

  Lees meer
  04 okt 2019

  Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn

  Blog van medewerkers -

  Stiefouderproblematiek Tijdens het afwikkelen van een nalatenschap kunnen de erfgenamen tegen veel problemen aanlopen. Wanneer er sprake is van een samengesteld gezin, wordt dit er vaak niet beter op.  De...

  Lees meer
  02 okt 2019

  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?

  Blog van medewerkers -

  Het auteursrecht kan op verschillende soorten werken worden verkregen. Bijvoorbeeld op muziek, meubels en teksten. Maar kan je ook auteursrecht krijgen op een productomschrijving? Bijvoorbeeld als die omschrijving van het...

  Lees meer
  30 sep 2019

  Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een internationale nalatenschap?

  Blog van medewerkers -

  We worden met z’n allen reislustiger. Het komt dan ook steeds vaker voor dat familieleden naar het buitenland verhuizen of dat familieleden een woning of andere goederen (zoals een bankrekening)...

  Lees meer
  27 sep 2019

  Matiging van contractuele boete

  Publicatie -

  Voor een juiste inkadering van dit onderwerp verwijs ik terug naar het artikel “Boete” in JutD nummer 5 van mei 2018 (JutD 2018-0072). Daarin heb ik het verschil geduid tussen...

  Lees meer
  26 sep 2019

  Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken

  Blog van medewerkers -

  In mijn eerdere publicatie  “Is werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen” gaf ik aan dat de Hoge Raad nu aan het woord is met betrekking tot de vraag of de...

  Lees meer
  18 sep 2019

  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020

  Blog van medewerkers -

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt voor de oproepovereenkomsten aanzienlijke wijzigingen met zich mee. Achtergrond van deze wijzigingen is een versterking van de positie van de oproepkracht vanwege de...

  Lees meer
  17 sep 2019

  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven

  Nieuws -

  Sinds woensdag 11 september jl. heeft de Orde van Advocaten het groene licht gegeven voor de BG.legal vestiging op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Op de BIC zijn met...

  Lees meer
  16 sep 2019

  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding

  Blog van medewerkers -

  Essentie: een beding in de arbeidsovereenkomst dat opvolgende cao’s van toepassing verklaard maakt voor werknemers die lid zijn van de vakbond die alleen partij was bij de voorgaande cao, een...

  Lees meer
  11 sep 2019

  Auteursrecht op website(teksten)

  Blog van medewerkers -

    Het is mogelijk om auteursrechten op een website te verwerven. De auteursrechten kunnen zien op de vormgeving van de website, maar ook op de teksten. Wanneer is dat het...

  Lees meer
  11 sep 2019

  62% van de stellen financieel onvoorbereid op scheiding

  Nieuws -

  Op vrijdag 13 september a.s. vindt voor de 9e keer de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’ plaats. BG.legal organiseert die dag een gratis spreekuur voor meer informatie en adviezen over...

  Lees meer
  05 sep 2019

  WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling

  Blog van medewerkers -

  Hoe pakt de directe werking van de verruimde ketenregeling onder de WAB uit? Vanaf 1 januari 2020 geldt ingevolge de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een verruimde ketenregeling voor elkaar...

  Lees meer
  04 sep 2019

  Bescherming winkelinterieur

  -

  Is het interieur van een winkel beschermd? De vormgeving van het interieur van een winkel kan bijdragen aan de sfeer en identiteit van de winkel. Daarmee kan een winkel zich...

  Lees meer
  04 sep 2019

  Is het interieur van een winkel beschermd?

  Blog van medewerkers -

  Is het interieur van een winkel beschermd? Dit kwam aan de orde in de zaak over het interieur van de schoenwinkels van Shoebaloo. Dat heeft geleid tot het vonnis van...

  Lees meer
  03 sep 2019

  Dag van de Scheiding. Wat is dat ook alweer ?

  Blog van medewerkers -

  Op vrijdag de  13e  september a.s. vindt de Dag van de Scheiding plaats. Deze wordt georganiseerd door de Vereniging familierechtadvocaten en scheidingsmediators, de VFas. Veel advocatenkantoren stellen hun deuren open...

  Lees meer
  02 sep 2019

  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten

  Blog van medewerkers -

  Het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten vormt een groot risico voor menig ondernemer. Een procedure is kostbaar en de uitkomst van een procedure is vaak onzeker. Vluchten voor het probleem...

  Lees meer
  30 aug 2019

  Exoneratiebeding vernietigbaar?

  Publicatie -

  Bij het sluiten van overeenkomsten wordt vaak voor de algemene bepalingen van de overeenkomst verwezen naar de Algemene Voorwaarden (AV). Die zijn bedoeld om voor meerdere overeenkomsten te worden gebruikt....

  Lees meer
 • 29 aug 2019

  Meerijden met bestuurder zonder rijbewijs

  Blog van medewerkers -

  Je stapt als passagier in bij een bestuurder waarvan je weet dat hij geen rijbewijs heeft. De bestuurder veroorzaakt een ongeval en je loopt als passagier letsel op. Krijg je...

  Lees meer
  23 aug 2019

  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering

  Blog van medewerkers -

    Sinds juli 2018 konden kleine ondernemers al terecht bij Kifid met klachten over een geldlening of een kredietfaciliteit die was aangegaan bij een bank. Sinds 1 juli 2019 kunnen...

  Lees meer
  21 aug 2019

  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’

  Blog van medewerkers -

  De Raad van State heeft op 7 augustus jl. geoordeeld dat de kruimelgevallenregeling ook van toepassing is op het samenvoegen van panden. Er kan op grond van artikel 4, onderdeel...

  Lees meer
  20 aug 2019

  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens

  Blog van medewerkers -

  Het bijhouden van een goede administratie is van groot belang voor ondernemingen. De verwerking van persoonsgegevens is daarbij onvermijdelijk. Maar persoonsgegevens mogen niet voor onbeperkte duur worden bewaard. Daarvoor gelden...

  Lees meer
  19 aug 2019

  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?

  Blog van medewerkers -

  We zijn al snel geneigd om te denken dat het voeren van dezelfde handelsnaam niet kan. Gebruikt organisatie A een handelsnaam? Dan kan organisatie B niet precies dezelfde naam gebruiken....

  Lees meer
  15 aug 2019

  De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding

  Blog van medewerkers -

  Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt blijft, onder wat wordt genoemd het overgangsrecht, de huidige berekening van de transitievergoeding...

  Lees meer
  14 aug 2019

  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.

  Blog van medewerkers -

  Een curator van een failliete stamrecht BV stelt de bestuurder aansprakelijk. De reden is dat het kapitaal van de stamrecht BV is gebruikt om te ondernemen, terwijl de stamrechtovereenkomst dit...

  Lees meer
  13 aug 2019

  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen

  Blog van medewerkers -

  Afgelopen maand heeft De Nederlandse Bank (DNB) in de notitie ‘Good practices, Fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’ aanbevelingen gepubliceerd over hoe banken moeten omgaan met belastingrisico’s bij hun klanten....

  Lees meer
  12 aug 2019

  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?

  Blog van medewerkers -

  Bij het vormgeven van een (industrieel) gebruiksvoorwerp worden keuzes gemaakt. Die keuzes kunnen leiden tot een vorm waardoor het product zich kan onderscheiden van vergelijkbare producten. Een bekende of originele...

  Lees meer
  08 aug 2019

  Joyride: Interpolis moet volledige letselschade bijrijder vergoeden

  Blog van medewerkers -

  Een vrouw stapt bij haar vriendin in de auto waarvan zij wist dat deze vriendin geen rijbewijs had. De autorit eindigde via een boom in een sloot. De bijrijder liep...

  Lees meer
  07 aug 2019

  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?

  Blog van medewerkers -

  Vaak wil een ontwikkelaar weten of zijn ontwikkeling planologisch mogelijk is. Soms moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. Er is daarom vaak behoefte om bij de gemeente ‘te peilen’ of...

  Lees meer
  06 aug 2019

  Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?

  Blog van medewerkers -

  Veel mensen hebben er één: een levensverzekering. De verzekeringsnemer kiest zelf de begunstigden van zijn levensverzekering. Dit zijn in veel gevallen de kinderen. Maar wat als één van de kinderen...

  Lees meer
  05 aug 2019

  Aanpak oneerlijke handelspraktijken in de Food

  Blog van medewerkers -

  Op 17 april 2019 is een Europese richtlijn[1] vastgesteld die oneerlijke handelspraktijken in de food moet aanpakken. Met name moeten leveranciers van landbouw- en voedingsproducten worden beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken...

  Lees meer
  02 aug 2019

  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie

  Blog van medewerkers -

  Inleiding Met de nodige regelmaat wordt in het omgevingsrecht een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Denk hierbij aan de situatie dat een burger of bedrijf een bouwwerk wil bouwen en...

  Lees meer
  02 aug 2019

  Doordacht samenwerken geeft meer macht

  Blog van medewerkers -

  “Kennis is macht, maar kennis delen is kracht” is een veelgehoord gezegde. Een casus bij de Rechtbank Den Haag laat zien dat partijen in de samenwerking wel goede afspraken moeten maken...

  Lees meer
  02 aug 2019

  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen

  Blog van medewerkers -

  In de praktijk komt het nog steeds voor dat verhuurmakelaars of bemiddelingsbureaus zowel bemiddelingskosten in rekening brengen bij de verhuurder als bij een consument-huurder. In een overspannen markt komt rechtstreeks...

  Lees meer
  01 aug 2019

  Blog Yvonne Litjens genomineerd voor Magna Charta Publieksprijs

  Nieuws -

  Yvonne Litjens is met haar blog 'Op non-actief stellen werknemer: wel of niet doen?' genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs. Stemmen kan vanaf 15 november 2019 tot 1 december 2019...

  Lees meer
  01 aug 2019

  De taalkundige uitleg van de Earn-Out