Ontruiming van een woning na overlijden?

02 mrt 2021

De benoeming van een vereffenaar kan een oplossing zijn!

Het gebeurt regelmatig, een huurder overlijdt en er wordt vervolgens niets met de woning gedaan. De erfgenamen zijn niet in beeld of beheren de nalatenschap in ieder geval niet. Zodoende zit de verhuurder met een pand vol spullen van de overledene. Wat kan hij doen?

Wetswijziging per 1 april 2021

Voorheen was het erg onduidelijk wat de verhuurder kon doen met de spullen van de overledene. Hij kon zijn pand wel ontruimen, maar wat moest hij vervolgens met de inboedel doen? Deze kan hij toch niet zomaar weggooien?

Per 1 april 2021 komt daar een eenduidige oplossing voor. Artikel 556 Rv wordt per 1 april 2021 gewijzigd in die zin dat de Gemeente verantwoordelijk wordt voor de afvoer en opslag van de inboedel na een ontruiming van een woning. Dat betekent dat de verhuurder de woning kan ontruimen en dat de Gemeente de inboedel vervolgens afvoert en opslaat. Als de spullen niet binnen 13 weken worden opgehaald, kan de Gemeente de zaken verkopen of vernietigen. De kosten hiervan worden door de Gemeente doorbelast aan de verhuurder. De verhuurder kan deze kosten op zijn beurt proberen te verhalen op de erfgenamen.

Hiermee wordt een einde gemaakt aan het verschillende lokale beleid per Gemeente en dus ook aan de rechtsonzekerheid voor de verhuurders en erfgenamen.

Kosten verhalen

Het kan echter voor een verhuurder nog knap lastig zijn om de kosten van de ontruiming en de afvoer en opslag van de inboedel door de Gemeente vervolgens te verhalen op de erfgenamen. Wat nu als de erfgenamen helemaal niet bekend zijn? Of niets doen?

In een dergelijk geval kan het voor de verhuurder of voor de Gemeente – nu er per 1 april 2021 aldus ook verplichtingen op de Gemeente rusten – een oplossing zijn om een vereffenaar te laten benoemen.

Vereffenaar

Op grond van artikel 4:204 BW kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van 1) een belanghebbende indien de nalatenschap niet wordt beheerd of op verzoek van 2) een schuldeiser van de nalatenschap. In het hiervoor genoemde voorbeeld is van beide gevallen sprake. De verhuurder is een belanghebbende: zijn pand staat namelijk vol spullen van de overledene die eruit moeten. Daarnaast is de verhuurder ook een schuldeiser van de nalatenschap. Vaak staan er nog wat kosten open of anderzijds vloeien de schulden voort uit het feit dat de verhuurder kosten moet maken om de woning te ontruimen, welke kosten op de nalatenschap verhaald mogen worden. Een verhuurder kan de rechtbank aldus verzoeken om een vereffenaar te benoemen.

Het is vervolgens de taak van de vereffenaar om de nalatenschap te beheren en te vereffenen. Dat betekent dat de vereffenaar (onder andere) zorg zal dragen voor de ontruiming van de woning en de verkoop van de inboedel. Op die manier hoeven de verhuurder en de Gemeente dus niet zelf in actie te komen en kosten te maken.

De kosten die de vereffenaar maakt, zal de vereffenaar verhalen op de nalatenschap. Nu het de taak is van de vereffenaar om de nalatenschap te beheren, is dit een stuk sneller en eenvoudiger dan de weg via de verhuurder en de Gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het benoemen van een vereffenaar? Of over de (overige) taken van een vereffenaar? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen samen met u beoordelen of de benoeming van een vereffenaar in uw specifieke situatie ook een oplossing biedt.

 

BG.legal

  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  (Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
  Lees meer
  Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Transformatie van kantoren naar woningen
  Lees meer
  De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
  Lees meer
  Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  De ex-echtgenoot: nog steeds erfgenaam na de echtscheiding?
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Help, mama maakt alles op! Wat nu?
  Lees meer
  Huurkorting vanwege corona toegewezen!
  Lees meer
  Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
  Lees meer
  Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
  Lees meer
  Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
  Lees meer
  Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
  Lees meer
  Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
  Lees meer
  Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Bruidspaar overlijdt tijdens huwelijksreis. Wat gebeurt er met de erfenis?
  Lees meer
  De vereffenaar erkent mijn vordering niet: wat nu?
  Lees meer
  Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
  Lees meer
  Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
  Lees meer
  De verzorging van de langstlevende: hoe ver reikt deze eigenlijk?
  Lees meer
  Help! Eén van de kinderen eist zijn legitieme portie. Moet ik nu mijn huis uit?
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  8 november 2019 - Dag van de Erfenis
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn
  Lees meer
  Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een internationale nalatenschap?
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer
  Vereffening
  Lees meer
  Huurrecht
  Lees meer
  Erfrecht
  Lees meer