Vereffening

U kunt op veel manieren geconfronteerd worden met een vereffening van de nalatenschap.

Beneficiaire aanvaarding

Indien u als erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaard heeft, rust op u de verplichting om de nalatenschap volgens de wettelijke regels te vereffenen. Zo dient u bijvoorbeeld een boedelbeschrijving op te stellen. Er kan sprake zijn van een lichte vereffening of een verzwaarde vereffening, met elk zijn eigen wettelijke verplichtingen en taken.

Risico

Als vereffenaar van de nalatenschap loopt u ook een risico. U bent met uw privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, wanneer u uw taken als vereffenaar niet goed uitvoert. Het is dus van belang om hier niet te lichtvaardig mee om te gaan!

Onze specialist erfrecht kan u adviseren in uw taken als vereffenaar. Ook kan zij u bijstaan in het verzoek om de rechtbank een (professionele) vereffenaar te laten benoemen, wanneer er sprake is van een gecompliceerde nalatenschap.

Schuldeiser

Daarnaast kunt u als schuldeiser ook geconfronteerd worden met een nalatenschap, wanneer uw schuldenaar overleden is. U dient uw vordering op de nalatenschap dan in te dienen bij de executeur of vereffenaar van de nalatenschap. Maar wat is al deze er niet is? Of niets doet? Wat als de nalatenschap onbeheerd is? Als schuldeiser kunt u tevens de rechtbank verzoeken om een professionele vereffenaar te benoemen. Onze specialist erfrecht kan u bijstaan in de incasso van uw vordering op de nalatenschap. Zij kan ook namens u een verzoek indienen om een vereffenaar te laten benoemen, zodat er beweging komt in de afwikkeling van de nalatenschap en u zicht krijgt op betaling van uw vordering.

Gerelateerde artikelen/blogs

  • Ontruiming van een woning na overlijden? 2 maart 2021
  • Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder 15 december 2020