Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Als ondernemer heeft u geen tijd voor juridische kwesties. Ons team Ondernemingsrecht kan u begeleiden, adviseren en ontzorgen op praktisch alle gebieden van het ondernemingsrecht. Voor kleine of grote ondernemers. Van ZZP-er tot multinational. Lokaal of grensoverschrijdend. Wij zorgen ervoor dat u zich kunt richten op uw eigen business, dan richten wij ons op uw juridische business. Dat kan als uw huisadvocaat, maar ook als klankbord voor uw eigen juridische afdeling. Wij zijn ook altijd benieuwd naar uw visie op een samenwerking.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Ondernemingsvormen zoals de B.V., N.V., de V.O.F., de commanditaire vennootschap of de maatschap;
 • Algemene voorwaarden;
 • Herstructurering en reorganisatie, eventueel in samenspraak met één van onze arbeidsrecht specialisten;
 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Directiereglement en managementovereenkomst;
 • Maatwerk ten aanzien van uw statuten en reglementen;
 • Advisering op het gebied van medezeggenschap, OR of Raad van Commissarissen;
 • Fusies en overnames;
 • Participaties;
 • Juridische splitsing;
 • Mededinging en aanbesteding;
 • Procederen (rechtbank of arbitrage) of juist schikkingsonderhandelingen of mediation;
 • Enquêterecht/Ondernemingskamer;
 • Internationale contracten en/of conflicten.

Vaak wordt pas aan een advocaat gedacht als het geschil al is ontstaan. Sterker nog, als er al tevergeefs is geprobeerd het zelf op te lossen. Wij geloven ook in het voorkomen van problemen. Daarom zijn wij graag uw allround gesprekspartner, gedurende het gehele traject. Met een kort advies zijn tijd- en kostenverslindende problemen soms eenvoudig te voorkomen. Schroom dus niet om ook preventief gebruik te maken van onze kennis en kunde. In de 45 jaar dat ons kantoor bestaat, kunt u ervan uitgaan dat we uw vraag of probleem al vaker voorgelegd hebben gekregen.

 

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol