Overheid en Omgeving

B&G_PICTO_PMS_NW_8x

Bogaerts & Groenen advocaten behartigt al sinds 1974 de belangen van overheden, bedrijven, instellingen en particulieren die te maken krijgen met overheidsaangelegenheden. Voor veel van onze clientèle werken wij al vele jaren. Een beter compliment bestaat er niet. Wij zijn daardoor als vaste juridische partner in staat om belangrijke ontwikkelingen voor de desbetreffende cliënt al in een vroegtijdig stadium te signaleren. Voorkomen is immers beter en vaak goedkoper dan genezen.

Bogaerts & Groenen advocaten Overheid en Omgeving

Onze specialisten vergaren de kennis en kunde van het omgevingsrecht niet alleen door het adviseren en waar nodig procederen als advocaat, maar ook door: hierover les te geven aan studenten, advocaten, adviseurs en ambtenaren, artikelen in vaktijdschriften te schrijven, [in house] seminars te verzorgen en lid te zijn van commissies bezwaar & beroep. De senior advocaten hebben bovendien een specialisatieopleiding gevolgd. Uw zaak is bij ons dus in ervaren en vertrouwde handen.

Helpdesk I Omgeving & Bouwen

Juridische vagen die te maken met omgevingsaspecten als vergunningverlening voor het bouwen van woningen of het in gebruik nemen van stallen of een fabriek, verkeerslawaai, monumentenzorg, dwangsommen wegens illegale bebouwing, natuurgebieden, emissie van ammoniak, veiligheidscontouren bij industrieterreinen, bomenkap,  beperkingen door een bestemmingsplan enzovoort, kunnen door ons beantwoord worden via de Helpdesk I Omgeving & Recht. Onze advocaten van de  sectie Overheid en Omgeving maken kosteloos een quickscan van uw vraag.  Aan de hand van de quickscan wordt in onderling overleg bekeken hoe het verdere traject eruit gaat zien.

Kim Albert
E. albert@bg.legal
T. 088-1410819

De advocaten van Bogaerts & Groenen zijn specialisten op het gebied van:

1. Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvergunning
 • Bestemmingsplan
 • Project- en gebiedsontwikkeling
 • Natuurbescherming
 • Onteigening
 • Ruilverkaveling
 • Externe veiligheid
2. Milieu
 • Activiteitenbesluit
 • Luchtkwaliteit
3. Bijzonder bestuursrecht
 • Winkeltijden
 • Privacy
 • Pacht
 • Subsidie
 • Zorg
4. Algemeen bestuursrecht
 • Handhaving
 • Openbaarheid van bestuur
5. Overheid en aansprakelijkheid
 • (on)rechtmatige overheidsdaad
 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Schadebesluiten
 • Overheid en strafrecht
6. Aanbesteding
 • Aanbesteding
 • Staatsteun
Gepubliceerde artikelen:

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Mustafa Kahya
Robin Verhoef
Remco de Jong
Frederick Droppert
Britt van den Branden
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Karlijn van der Meule
Jody Esveldt
Robbert van de Ven
Robin de Hoon