BG.energie

Afbeelding

Binnen de sector BG.energie zijn advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in het energierecht. Juist energiewetgeving is niet beperkt tot de traditionele rechtsgebieden zoals contractenrecht, mededelingsrechts en bestuursrecht. Dit betekent dat onze advocaten optimaal voor oplossingen kunnen zorgen omdat zij zowel hun praktijkgebied als de branche kennen.
De energiesector is een sterk bloeiende sector. Enerzijds vanwege de liberalisering van de energiemarkt en anderzijds vanwege het toenemende belang van duurzaamheid bij ontwikkeling van onder meer vastgoedprojecten [gedacht kan worden aan de ‘Trias Energetica’]. De energiemarkt is sterk veranderd als gevolg van deze ontwikkeling en de wetgeving staat bepaald niet stil.

Wetgeving verandert voortdurend en bij uitstek de energiewetgeving is niet alleen omvangrijk en complex, maar kent ook veel juridische beperkingen.

De advocaten die werkzaam zijn binnen de sector BG.energie hebben kennis [zowel publiek- als privaatrechtelijk] van zon-, wind-, en bio-energieprojecten, energiecontracten, milieurecht, leidingschades, warmtewetgeving en begeleiden juridische procedures met betrekking tot het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Binnen de sector BG.energie wordt geadviseerd en geprocedeerd over alle vraagstukken binnen de energieketen, in het bijzonder in het kader van vastgoed[projecten].

Contactpersoon BG.energie

Rutger Boogers 
boogers@bg.legal
+31 (0)88 – 141 08 64

BG.energie

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op