Letselschade door vuurwerk

28 Jan 2014

Helaas zijn er ook dit jaar weer meer slachtoffers door vuurwerkongevallen. Het letsel is ook steeds ernstiger o.a. verlies gezichtsvermogen, brandwonden, gedeeltelijke of zelfs totale handamputaties. De gevolgen voor slachtoffers kunnen zeer ingrijpend zijn. Kan de letselschade verhaald worden?

Afbeelding

U heeft zelf geen vuurwerk afgestoken maar wel letsel gekregen door vuurwerk. Kunt u uw schade verhalen?

De ernst van de letsels neemt elk jaar toe door meer gebruik van illegaal vuurwerk en zelfgemaakte vuurwerkbommen.

Kinderen en omstanders zijn ook steeds vaker slachtoffer. Slachtoffers van oogletsel zijn in de helft van de gevallen omstanders [Bron: letselschade.nl 31.12.2013].

Verhaal schade van omstanders

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is gebruikelijk. Als je naar buiten gaat om te kijken naar het vuurwerk loop je een bepaald risico. Het is niet zo dat degene die het vuurwerk afsteekt automatisch aansprakelijk is. Hij is wel aansprakelijk als hij onzorgvuldig heeft gehandeld.

Voorbeelden van onzorgvuldig handelen
  • de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk niet opvolgen
  • op een plek het vuurwerk afsteken waarvan je behoort te weten dat dit gevaarlijk kan zijn [bv onder een afdak, boom etc.]
  • te dicht op een mensenmassa afsteken
  • zelfgemaakte vuurwerkbommen of illegaal vuurwerk afsteken

U kunt in dat geval de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Helaas is het soms moeilijk te achterhalen waar het vuurwerk vandaan kwam en wie dus de veroorzaker was.

Verhaal letselschade van degene die zelf vuurwerk afsteekt

Het kan zijn dat u legaal vuurwerk heeft gekocht maar dat dit toch niet deugt. Wellicht is het vuurwerk te vroeg afgegaan door een fabricagefout. In dat geval moet u de fabrikant/importeur aansprakelijk stellen. Er zijn diverse uitspraken van rechters die gaan over gebrekkig vuurwerk.

Bijvoorbeeld siervuurwerk dat hoog in de lucht tot ontploffing moest komen. Echter dit vuurwerk spatte op een hoogte van drie [3] meter al uit elkaar. Het slachtoffer kreeg het vuurwerk in haar gezicht en verloor een oog. De rechter wees toe nu het vuurwerk gebrekkig was.

Schade

Als de veroorzaker bekend is kunt u uw letselschade verhalen op hem c.q. zijn verzekeraar. De schade bestaat uit materiële immateriële schade. In het geval van het verliezen van een oog of [gedeeltelijke] amputatie van de hand kan de schade flink oplopen. Het kan zijn dat u uw baan niet meer kan uitoefenen. Gederfde inkomsten is dan een grote schadepost. Maar ook overige kosten [ziekenhuiskosten, reiskosten, extra huishoudelijke hulp e.d.] lopen al snel op. Daarnaast heeft u ook recht op smartengeld.

De nasleep van een ernstig vuurwerkongeval kan langdurig zijn en ook psychische klachten met zich meebrengen. Vaak is er een lang traject van diverse operaties, therapie en mogelijk chronische pijn. Ook kan er sprake zijn van blijvend ontsierende littekens. Het duurt soms jaren voordat iemand zo goed mogelijk is hersteld. Helaas is men zich vaak onbewust van de risico’s van het vuurwerk. Uiteindelijk kan door een ontploffing van enkele seconden een leven op zijn kop staan.

Bent u slachtoffer geworden van een vuurwerkongeval? Laat u dan ten minste bijstaan door een letselschade advocaat voor het verhaal van uw schade.

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling", 25 januari 2014