Familierecht voor een vaste prijs

Uurtarief of vaste prijs?
De advocaten van Bogaerts & Groenen advocaten kunnen u bijstaan op basis van een uurtarief. De tarieven variëren naar gelang de opleiding en ervaring van de advocaat tussen € 210,= en € 280,= per uur inclusief btw.

 

U kunt echter ook kiezen voor een vast tarief. Hiervoor hebben we een aantal pakketten samengesteld, waarin alle kosten zijn meegenomen.
Met het beantwoorden van een paar vragen weet u welk pakket voor u geschikt is en wat de prijs is voor de diensten die aan u geleverd zullen worden. U krijgt dus een gespecialiseerde deskundige advocaat/mediator voor een vaste prijs, inclusief griffierecht en btw. Zo weet u waar u aan toe bent.

 

Voordat de advocaat/mediator aan de slag gaat zenden wij u een formulier waarop staat vermeld welke documenten u aan dient te leveren.

 

In de hieronder vermelde uitzonderingsgevallen komt uw zaak waarschijnlijk niet in aanmerking voor een vaste prijs:

 

1. Indien één van de betrokken partijen [u, uw [ex]partner, diens eventuele nieuwe partner en/of uw nieuwe partner] een onderneming heeft.
2. Bij internationaalrechtelijke aspecten.
3. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand [toevoeging]. U kunt dit nagaan op rvr.org. Ons kantoor werkt echter niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wilt u desondanks gebruik maken van onze dienstverlening, dan ziet u af van uw eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand.
4. Indien u dekking heeft voor de kosten middels uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij zullen in dit geval een prijsafspraak [kunnen] maken met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Neem in die gevallen [kosteloos en vrijblijvend] contact met ons op, omdat we in die gevallen meestal ook een interessante prijs kunnen voorstellen.

Vragenlijst