Agentuur

Wat is agentuur?

Agentuur doet zich voor wanneer een tussenpersoon (agent) bemiddelt bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen diens opdrachtgever (principaal) en een klant. Daarmee onderscheidt de agent zich van een distributeur, die voor eigen rekening en risico overeenkomsten aangaat. In de meeste gevallen ontvangt een agent een vergoeding (commissie) voor zijn inspanningen bij de verkoop.

De agentuur is een bijzondere vorm van een overeenkomst van opdracht die apart in de wet is geregeld. Omdat de agent in grote mate afhankelijk is van de principaal, komt de agent extra wettelijke bescherming toe, zoals een opzegtermijn en een klantenvergoeding. Voor zowel principaal als agent is het verstandig kennis te nemen van de bijzondere positie die de agent geniet. Dit dwingt elk van partijen om goede afspraken te maken en deze ook vast te leggen. Hierbij moet in ieder worden gedacht aan:

  1. De duur van de overeenkomst;
  2. De omvang van de werkzaamheden. Hierbij gaat het zowel om het duiden van de werkzaamheden als van het werkgebied;
  3. De hoogte van de commissie en de voorwaarden waaronder de commissie verschuldigd is;
  4. De mogelijkheden tot beëindiging.

In overleg met de principaal en/of agent adviseren wij over de inrichting van de overeenkomst en stellen deze voor u op. Op deze manier weet de agent of principaal dat zijn/haar belangen op de juiste wijze in de overeenkomst zijn gewaarborgd. Mochten partijen onverhoopt in geschil raken, ook dan staan wij klaar om de situatie tot een goed einde te brengen.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol