Arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht?

Of u nu werkgever of werknemer bent. Van het opstellen van de arbeidsovereenkomst, oplossen van problemen tijdens het dienstverband (discussies over arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding of ziekte), tot reorganisatie en ontslag.Wij adviseren met betrekking tot alle juridische aspecten in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Wij kunnen u ook adviseren en bijstaan in kwesties waar bijzondere arbeidsrechtelijke regels gelden, zoals bij een statutair bestuurder of een kennismigrant (‘highly skilled migrant’). We treden op voor werkgevers in alle sectoren, individuele werknemers en ondernemingsraden.

Bij onze advisering staat het volgende voorop:

Veel problemen en kosten kunnen worden voorkomen. Het loont om op tijd advies in te winnen en ons in een vroeg stadium te betrekken bij de uiteenlopende kwesties op het gebied van het arbeidsrecht. Ook omdat wij mogelijk andere oplossingen of kansen voor u zien. Als het dan toch tot een conflict komt of er is al een conflict, proberen wij eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen, snel en praktisch. En tegen zo min mogelijk kosten. Lukt dit niet dan bepleiten wij zo nodig  uw zaak daadkrachtig en overtuigend in rechte, met het belang van u als cliënt voorop. Dit alles in goed overleg met u en na een zorgvuldige kosten-baten analyse.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

BG.legal is partner van:

Lex and Leads

 

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol