Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder kunt u worden geconfronteerd met een schuldeiser of bijvoorbeeld een curator die beweert dat u wanbeleid heeft gepleegd bij het besturen van uw onderneming, op grond waarvan u in privé aansprakelijk zou zijn voor de schuld van uw B.V. Het is belangrijk om die claim van een goed doordachte reactie te voorzien. Wij kunnen deze discussie namens u voeren en u voorlichten over uw rechten en verplichtingen als bestuurder. Daarnaast kan het (preventief) ook erg zinvol zijn om informatie in te winnen bij een specialist, als uw onderneming zich in zwaar weer bevindt en van u als bestuurder niet-alledaagse besluiten worden gevraagd. Wat kunt u nog wel en wat niet meer? Waar ligt bijvoorbeeld de grens bij het knokken voor de overlevingskansen van uw bedrijf en het maken van schulden? Voor zowel advies vooraf als achteraf kunt u bij ons terecht.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol