Bouwrecht

Wat is het bouwrecht?

Het privaatrechtelijk bouwrecht omvat regels voor het aannemen van bouwwerken. Zowel (semi) publieke als private opdrachtgevers sluiten overeenkomsten met aannemers voor de realisatie van nieuwbouw of renovatie.

In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Zo zijn er onder meer de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011. Deze algemene voorwaarden bevatten specifieke bepalingen voor de bouw.

Wat de bouw juridisch gezien kenmerkt is de grote verscheidenheid aan bouwcontracten. Die variëren van de traditionele aannemingsovereenkomst tot de turn-key bouwovereenkomst en de bouwteamovereenkomst. Vaak worden er ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Telkens gelden weer andere voorwaarden.  Bovendien zijn er veel contractspartners.  Dat varieert van opdrachtgever en hoofdaannemer tot architect, constructeur, ingenieur, onderaannemers en adviseurs.

Die complexe rechtsverhoudingen bij het realiseren van bouwwerken, brengt veel (financiële) risico ’s met zich. Denk onder meer aan vertraging  in het werk, aansprakelijkheid bij ontwerp- en uitvoeringsfouten en discussies over meer- en minderwerk. Bovendien gelden aanvullende beschermende regels voor overeenkomsten met consumenten.

Het bouwrecht biedt kansen om met goede juridische advisering en begeleiding faalkosten tegen te gaan. Tevens kunnen risico’s zoveel mogelijk worden voorkomen.

Aansprakelijkheid

Door de toename aan verscheidenheid aan bouwcontracten en samenwerkingsovereenkomsten ontstaan in de praktijk steeds vaker problemen over de aansprakelijkheid. Deze problemen ontstaan met name in de projecten waarbij meerdere partijen betrokken zij. Een voorbeeld is een bouwteamovereenkomst. Denk aan discussies over ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid en de verplichting om voor fouten te waarschuwen. De aard van de overeenkomst biedt vaak al handvatten voor de wijze waarop de schade die is ontstaan moet worden afgewikkeld. Desondanks wordt in de praktijk veel geprocedeerd. Zowel voor de rechtbank als voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De advocaten van BG.legal beschikken over brede bouw- en vastgoedkennis en staan met regelmaat grote en kleinere ondernemers bij in juridische geschillen over aansprakelijkheid in de bouw.

De advocaten van BG.legal hebben ruime kennis van het bouwrecht en ervaring met het opstellen van bouwcontracten en het adviseren alsmede procederen bij bouwgeschillen. Dit laatste niet alleen bij de civiele rechter maar ook in het kader van bouwarbitrage.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol