CAO-recht

Wat is het CAO-recht?

Op veel arbeidsovereenkomsten is een cao van toepassing. Bijvoorbeeld omdat een werkgever lid is van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten; óf omdat de werkgever valt onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde cao. Danwel enkel omdat de werkgever een cao van toepassing heeft verklaard in de arbeidsovereenkomst. Dit brengt echter wel verschillen in binding aan een cao met zich mee. Zo ook, of u als werknemer lid bent van een werknemersvereniging (vakbond) die de bewuste cao heeft afgesloten.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • de werkingssfeer van een cao;
  • gebondenheid aan en nawerking van cao-bepalingen;
  • de uitleg van cao-bepalingen;
  • de mogelijkheid en ruimte om af te wijken van cao-bepalingen;
  • inzet en ondersteuning bij onderhandelingen over een nieuwe cao;
  • mogelijkheden om niet langer gebonden te zijn aan een cao.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol