Huur en pacht

Bogaerts & Groenen advocaten heeft veel verhuurders in haar vaste klantenkring. De ervaring binnen het huurrecht is groot. De ervaring is ook divers. Het wettelijke systeem kent drie huurregimes: huur van woonruimte, van bedrijfsruimte en van ‘overige ruimte’, waarbij gedacht kan worden aan kantoren of loodsen. De basis van een goede huurrelatie is een goede huurovereenkomst. Het huurrecht is grotendeels van (semi)dwingend recht, maar de wet biedt voldoende mogelijkheden om de overeenkomst op het concrete geval toe te spitsen. Daarnaast hebben de advocaten veel ervaring op het gebied van huurprijsaanpassing, aansprakelijkheid en wijziging c.q. beëindiging van de huurovereenkomst. Tevens adviseert Bogaerts & Groenen advocaten met regelmaat omtrent pachtvraagstukken. Indien nodig worden ook procedures gevoerd bij de grondkamers.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol