Huwelijkse voorwaarden

Wie krijgt wat en heeft welk recht?

Bij de regeling van de gevolgen van een

In alle bovenstaande situaties komen ook de verdeling van de bezittingen en schulden van de echtgenoten/partners aan de orde. Onder andere onderwerpen als waardering van de woning[en], de waardering van ondernemingen, ontrafeling van zakelijke belangen, verrekening op grond van in huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbedingen en soortgelijke vraagstukken.

Bij een gemeenschap van goederen worden bezittingen en schulden in principe bij helfte gedeeld/gedragen.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol