IT-recht

Wat is IT-recht?

Goed functionerende software is voor iedere onderneming cruciaal. Of het nu om een productiebedrijf gaat of om een dienstverlener. De keuze voor nieuwe software is dan ook een belangrijk moment. Zowel voor de leverancier als voor de afnemer. De leverancier heeft hier een zorgplicht. Immers, hij weet dat software vaak cruciaal is voor de bedrijfsvoering van de afnemer. De afnemer moet ervoor zorgen dat zijn wensen en verwachtingen duidelijk worden gemaakt en dat hij tijdig aan de bel trekt wanneer het mis dreigt te gaan. Toch wil het nog wel eens misgaan. De afnemer koopt een auto en verwacht een Ferrari. De leverancier levert een Volkswagen en heeft daarmee een auto geleverd. De afnemer is toch niet tevreden. En dan kan sprake zijn van een mislukt automatiseringsproces.

Wat doen wij?

  • Voortraject: wij begeleiden het proces tot het contract (formuleren wensen en eisen, vastleggen functionele eisen, scope document);
  • Opstellen van het contract: vastleggen wie doet wat, wanneer, hoe, op welke manier, hoe vast te stellen, algemene voorwaarden van toepassing, etc. Maar ook afspraken over gebruiksrechten, wat gebeurt er met data, hoe onderhoudt de leverancier de software (service level agreement), wat wanneer de afnemer met andere software verder wil gaan, wat wanneer de leverancier de software niet langer ondersteunt, etc.
  • Uitvoering contract: wij adviseren over de implementatie van de software, hoe om te gaan met termijnoverschrijdingen (‘fatale termijnen’), komt de leverancier zijn verplichtingen wel na, hoe en wanneer te klagen, hoe en wanneer deze formeel in gebreke te stellen, etc. Soms kan conflict mediation een oplossing bieden. Bijvoorbeeld via het Technology Arbitration and Mediation Institute.
  • Mislukt automatiseringsproces: wij adviseren over het tijdstip en inhoud van een ingebrekestelling, een ontbinding van de overeenkomst, terugvordering van betaalde bedragen, vorderen van een aanvullende schadevergoeding, in te schakelen deskundigen, etc. Wij hebben ervaring met IT procedures bij de civiele rechter en met arbitrage bij het SGOA. Maar soms zijn alternatieven een betere oplossing, zoals eerst focus op afronding van het automatiseringsproces (door een derde) en pas daarna het conflict juridisch af te wikkelen.
  • Wij treden op voor leveranciers en afnemers. Wij kennen dus de ins en outs van beide posities.

Heeft u vragen op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal is partner van Legal AIR.

 

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol