Koop

Wat is koop?

De kern van een vastgoedtransactie is vaak de koop van onroerend goed. De basis van een succesvolle koop is een goede koopovereenkomst die toegespitst is op het concrete geval. Daarmee kunnen veel potentiële problemen worden voorkomen. Desondanks kan het na de koop of levering alsnog mis gaan. Er kunnen vragen rijzen over non-conformiteit, onderzoeks- en mededelingsplichten, beperkte rechten of discussies met derden, zoals buren of de overheid.

De advocaten van BG.legal kunnen u zowel bij de totstandkoming van de koop/leveringsovereenkomst als bij eventuele geschillen achteraf begeleiden.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol