Merken en modellen

Merken en modellen

Het merken- en modelrecht is onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht.

Merken

Het merkenrecht ziet op de bescherming van ‘onderscheidingstekens’ voor diensten en waren. Onderscheidingstekens heb je in allerlei vormen en maten. Zoals logo’s en woorden, maar ook bepaalde kleursamenstellingen of verpakkingen. Bedrijven worden als het ware geïdentificeerd aan de hand van deze tekens.

Modellen

Het modellenrecht heeft betrekking op de vormgeving van gebruiksvoorwerpen. Bijvoorbeeld het ontwerp van een meubelstuk dat is vastgelegd in een tekening of afbeelding. Bij de beoordeling van het uiterlijk van het voorwerp wordt onder andere getoetst aan de lijnen, kleuren, vormen, textuur en versieringen.

Waarom registreren?

Door registratie van een merk kunnen bedrijven de meerwaarde van het merk vergroten. Na registratie wordt het merk beschermd en kan er tegen inbreuken worden opgetreden. Door de registratie is het makkelijker om aan te tonen welke partij de oudste rechten heeft.

Hetzelfde geldt voor de registratie van modellen. Is een model nieuw en heeft het een eigen karakter? Dan is registratie mogelijk. In tegenstelling tot het merkenrecht ontstaat het modelrecht pas door registratie daarvan. Na registratie van het model heeft de houder daarvan het exclusieve recht het model te gebruiken, op de markt te brengen, verkopen etc.

BG.legal registreert met regelmaat merken en modellen binnen de Benelux, Europa en internationaal. Hiervoor hanteren wij vaste prijzen.

Advisering en procedures

Het bedenken van merken en modellen is vaak een kostbaar proces. Naarmate het gebruik hiervan toeneemt, wordt het onder een steeds groter publiek bekend en neemt de waarde toe. Vervolgens kunnen zich vervelende situaties voordoen waarin u geconfronteerd wordt met een teken, dat door een ander bedrijf gebruikt wordt en erg veel op uw logo lijkt.

Ook in dit soort gevallen kunnen wij u bijstaan. Wij helpen u graag met adviesvragen en bij het optreden tegen inbreuken.