Merken en modellen

Wat zijn merken en modellen?

Het merken- en modelrecht is onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. Bescherming van merken en modellen ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor moet u in actie komen. Wat u precies moet doen leest u hierna.

Merken

Het merkenrecht ziet op de bescherming van ‘onderscheidingstekens’ voor diensten en waren. Onderscheidingstekens heb je in allerlei vormen en maten. Zoals logo’s en woorden, maar ook bepaalde kleursamenstellingen of verpakkingen. Bedrijven worden als het ware geïdentificeerd aan de hand van deze tekens.

Modellen

Het modellenrecht heeft betrekking op de vormgeving van gebruiksvoorwerpen. Bijvoorbeeld het ontwerp van een meubelstuk dat is vastgelegd in een tekening of afbeelding. Bij de beoordeling van het uiterlijk van het voorwerp wordt onder andere getoetst aan de lijnen, kleuren, vormen, textuur en versieringen.

Waarom registreren?

Bescherming van merken en modellen ontstaat pas door registratie daarvan. Het registreren gebeurt bij het desbetreffende bureau. De procedure is vrij eenvoudig. Wij kunnen de registratie voor u uit handen nemen. BG.legal registreert met regelmaat merken en modellen binnen de Benelux, Europa en internationaal. Daarbij rekenen wij geen uurtarief, maar een vaste prijs. Zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent.

Bekijk hier onze vaste tarieven voor het registreren van merken.

Bekijk hier onze vaste tarieven voor het registreren van modellen.

Door registratie van een merk kunnen bedrijven de meerwaarde van het merk vergroten. Na registratie wordt het merk beschermd en kan er tegen inbreuken worden opgetreden. Door de registratie is het makkelijker om aan te tonen welke partij de oudste rechten heeft.

Hetzelfde geldt voor de registratie van modellen. Is een model nieuw en heeft het een eigen karakter? Dan is registratie mogelijk. Na registratie van het model heeft de houder daarvan het exclusieve recht het model te gebruiken, op de markt te brengen, verkopen etc.

Reclame

Ook op het gebied van reclame maken spelen merken een belangrijke rol. Daarbij kan gedacht worden aan reclames op tv, maar tegenwoordig gaat het met name om online-reclamevormen. Zoals reclame maken via Google Ads, affiliate marketing etc. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van merken en handelsnamen. Zo worden steeds meer merken ingevuld als zoekterm binnen Google.

Meer weten over het reclamerecht en de regels die daarbij gelden voor het gebruik van (andermans) merk? Klik dan hier.

Advisering en procedures

Het bedenken van merken en modellen is vaak een kostbaar proces. Naarmate het gebruik hiervan toeneemt, wordt het onder een steeds groter publiek bekend en neemt de waarde toe. Vervolgens kunnen zich vervelende situaties voordoen waarin u geconfronteerd wordt met een teken, dat door een ander bedrijf gebruikt wordt en erg veel op uw logo lijkt.

Ook in dit soort gevallen kunnen wij u bijstaan. Wij helpen u graag met adviesvragen en bij het optreden tegen inbreuken.

BG.legal is partner van Legal AIR.

GRATIS webinar: Merken, handelsnamen en reclame

Webinar

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol