Problemen met de omgangsregeling

Kosten:
€ 1.250,=* inclusief btw en inclusief griffierecht van € 291,= [tarieven 2018], vooraf te betalen. De benodigde uittreksels kunt u zelf opvragen bij de betreffende Gemeente. Als wij de uittreksels voor u opvragen, brengen wij de kosten hiervan [extra] bij u in rekening.

Als er problemen zijn over de omgangsregeling gaan wij na of uw ex-partner met een aanpassing van de omgangsregeling kan instemmen. Indien u en uw ex-partner het niet eens kunnen worden over de omgangsregeling, is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Wij dienen namens u een verzoekschrift in bij de rechtbank en er vindt vervolgens een zitting plaats.

Welke werkzaamheden vallen onder dit aanbod?

 • een bespreking met uw advocaat;
 • een verzoekschrift;
 • zitting bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of Breda.

Als de zitting niet plaatsvindt bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of Breda, maar bij een andere rechtbank, wordt er een meerprijs in rekening gebracht. Hetzelfde geldt als er meerdere zittingen noodzakelijk zijn of als uw ex-partner een zelfstandig verzoek doet dat niet gaat over de omgangsregeling. Wij bespreken dit met u en maken wij een inschatting van deze kosten.

*bij samengestelde gezinnen geldt mogelijk een ander tarief.

  Our specialists

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Mathilde Becking
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Moos Hovens
  Miriam van Ruijven
  Hester van den Broek
  Frédérique Kuiper
  Marlies Hol