Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Kosten:
Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in geval van huwelijkse voorwaarden en kinderen: € 3.250,=* inclusief btw en inclusief griffierecht van in totaal € 291,= [tarieven 2018]. De eerste helft van dit bedrag, dus een bedrag van € 1.625,=, dient u vooraf te betalen. Het tweede deel dient u te betalen voordat de advocaat het echtscheidingsconvenant op gaat stellen. De benodigde uittreksels kunt u zelf opvragen bij de betreffende gemeente. Indien wij de uittreksels voor u opvragen, brengen wij de kosten hiervan [extra] bij u in rekening.

Als u het in grote lijnen eens bent met elkaar over de afwikkeling van de echtscheiding kunt u kiezen voor de module “Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek”.

Om alimentatieberekeningen voor u te kunnen maken, hebben wij financiële gegevens van u beiden nodig. U ontvangt van ons een lijst, waarop de benodigde gegevens vermeld staan. Zodra wij het formulier met alle gevraagde financiële stukken van u hebben ontvangen, nemen wij [telefonisch] contact met u op als dit nodig is. Verder maken wij een berekening, waarbij wij uitgaan van de door u aangeleverde financiële gegevens.

Verder hebben wij een volledig overzicht nodig van de bezittingen/vermogensbestanddelen en van de schulden. U ontvangt van ons een formulier dat ieder van u in dient te vullen en dat u samen met de bewijsstukken van dat wat is ingevuld aan ons terugstuurt.

Welke werkzaamheden vallen onder dit aanbod?**

 • een behoefteberekening;
 • een draagkrachtberekening;
 • twee gezamenlijke besprekingen van u beiden met uw advocaat;
 • een echtscheidingsconvenant;
 • een ouderschapsplan [indien nodig];
 • een gemeenschappelijk verzoekschrift;
 • inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

* bij samengestelde gezinnen geldt mogelijk een ander tarief.
** Indien er meer besprekingen nodig/gewenst zijn dan zoals bovenstaand vermeld, dan overleggen wij met u over de extra kosten. Hetzelfde geldt als er meerdere berekeningen of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie of contact:

  Our specialists

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Mathilde Becking
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Moos Hovens
  Miriam van Ruijven
  Hester van den Broek
  Frédérique Kuiper
  Marlies Hol