Nadeelcompensatie

Wat is een nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie betreft een vorm van schadevergoeding in het geval een overheid rechtmatig handelt maar desondanks schade ontstaat aan een derde. Dat betekent dat het schadeveroorzakend handelen van het overheid op zichzelf niet onrechtmatig is. Desondanks kan het zijn dat een derde onevenredig in zijn belangen wordt geschaad, waarvoor compensatie moet worden geboden. De compensatie die in die gevallen wordt geboden, betreft nadeelcompensatie. Voor grote projecten zijn er regelingen opgesteld die voorzien in nadeelcompensatie. De advocaten van BG.legal adviseren zowel overheden als ondernemers en particulieren in het kader van nadeelcompensatie. Indien nodig worden ook procedures gevoerd.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol