Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Wat moet er dan gebeuren:

Een geregistreerd partnerschap kan verbroken worden zonder rechterlijke tussenkomst indien er geen gezamenlijke kinderen bij betrokken zijn. Het is dan mogelijk om met behulp van een advocaat [of notaris] een convenant op te stellen waarin de gevolgen van de verbreking van de relatie worden neergelegd. Indien de advocaat dit convenant mede ondertekent, kan vervolgens de ambtenaar van de burgerlijke stand het geregistreerd partnerschap ontbinden.

Kinderen?

Zijn er wel kinderen in het spel of komt men er onderling niet uit, dan kan de rechter beslissen over de gevolgen van het verbreken van het geregistreerd partnerschap. Ook geregistreerde partners dienen een ouderschapsplan te voegen bij hun verzoek aan de rechtbank. Zonder ouderschapsplan is hun verzoek tot ontbinding in principe niet volledig en zal het door de rechtbank worden teruggestuurd.

Alimentatie?

Op de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn verder de wettelijke bepalingen van de echtscheiding van toepassing. Ook geregistreerde partners zijn na verbreking van hun relatie voor elkaar onderhoudsplichtig.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol