Overheidsaansprakelijkheid

Wat is overheidsaansprakelijkheid?

Ook overheden maken in de uitoefening van hun taken fouten. Bewust of onbewust. Bijvoorbeeld doordat de gemeente onjuiste inlichtingen heeft gegeven, of omdat een onrechtmatig besluit is genomen.

Dit leiden tot een (on)rechtmatige overheidsdaad. Juist het feit dat het overheidsinstellingen betreft, leidt vaak in het kader van aansprakelijkheid tot juridisch gecompliceerde discussies. Zeker daar waar de schade ontstaat in het grijze gebied waar privaat- en bestuursrecht zich raken. Bovendien kan zich de vraag voordoen of de overheid ook aansprakelijk is in geval van rechtmatige overheidsdaden en welke rechtsgang in dat geval gevolgd moet worden. BG.legal procedeert met regelmaat zowel voor als tegen overheden over aansprakelijkheidskwesties. Zowel in het kader van de privaatrechtelijke als de bestuursrechtelijke rechtsgang.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol