Scheiding van tafel en bed

Wat is dat?
De scheiding van tafel en bed is een scheidingsvorm die tegenwoordig niet vaak meer wordt toegepast. Bij een scheiding van tafel en bed worden de financiën en het vermogen van gehuwde partners gescheiden. Alles wat bij een "gewone" echtscheiding moet worden geregeld speelt ook bij een scheiding van tafel en bed. Het huwelijk zelf blijft in stand. Partners die van tafel en bed gescheiden zijn kunnen pas definitief scheiden, wanneer de scheiding van tafel en bed tenminste drie jaar heeft geduurd.

Rechtbank:
Dan moet opnieuw een procedure bij de Rechtbank volgen. Een scheiding van tafel en bed kan eenvoudig ongedaan worden gemaakt. Een scheiding van tafel en bed eindigt namelijk door een verzoening van de echtgenoten.

Er kunnen redenen zijn waarom u aan een scheiding van tafel en bed de voorkeur geeft boven een echtscheiding. Dit komt bijvoorbeeld om religieuze reden zo zijn.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol