Software

Wat is software?

Waar software eerder ondersteunend was om hardware (machines) te laten werken, wordt software steeds vaker cruciaal om hele ketens te laten functioneren. Deze ketens zijn afhankelijk van het goed functioneren van de software. Wij kunnen dan ook helpen met het maken van afspraken met de programmeur. Of als een klant (zelf) gaat sleutelen aan de broncode van de software of wil voortborduren op de bestaande software. Daarnaast beantwoorden wij uw software-gerelateerde vragen. Bijvoorbeeld over hoe moet worden omgegaan met een crash van de software, waardoor uw bedrijf een dag  niet kan draaien? Wie vergoedt de schade?

Smart manufacturing

Ook binnen smart manufacturing speelt software een cruciale rol. Voor technologische ontwikkelingen zoals robotica, artificial intelligence, Internet of things, blockchain en additive manufacturing (3D printing) is software erg belangrijk.

Bij smart manufacturing (industry 4.0) moet software de gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen alle partijen in de gehele value chain. Van producent tot eindgebruiker. Dit betekent dat partijen hun deuren voor elkaar moeten openen en gaan samen werken in één ecosysteem. Partijen zullen elkaar toegang moeten geven in elkaars systemen en data. In dat kader moeten partijen data delen en wordt er (samen) nieuwe data gegenereerd.

Dit alles roept nieuwe (juridische) vragen op over software en data. Omdat juridisch niemand eigenaar kan zijn van data moeten partijen afspraken maken over het gebruik van data. Zonder afbreuk te doen aan de kansen die het samenwerken in een dergelijk ecosysteem bieden, zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt over, bijvoorbeeld, wie wat mag met data, hoe lang, op welke manier en wat moet er gebeuren wanneer de samenwerking eindigt (exit).

In de praktijk

Software kan beschermd zijn met een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld auteursrecht of een octrooi). De houder van een IE recht zal dat willen exploiteren en beschermen tegen inbreukmakers. Regelmatig staan wij cliënten bij die bezoek hebben gehad van een deurwaarder die beslag kwam leggen op software. De Business Software Alliance (BSA) stelt dan dat het bedrijf onvoldoende software licenties heeft.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • Beoordelen en opstellen van overeenkomsten zoals software development, software license, data sharing, Software as a Service (SaaS), Data as a Service (DaaS), manufacturing agreements, consortium agreements, samenwerkingsovereenkomst, etc.;
  • Adviseren over beschermingsmogelijkheden van software en concepten;
  • Optreden bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op software;
  • Bijstaan van cliënten die een inval hebben gehad en te niet voldoende software licenties zouden hebben.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol