Vastgoed

Wat is vastgoed?

De verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die onroerend goed en  in het voorkomende geval de projectmatige ontwikkeling daarvan als gemene deler hebben en waarin de diverse expertises van de advocaten van BG.legal samenkomen.

Een ieder die te maken heeft met vastgoed komt vroeg of laat in aanraking met een of meer van de gevarieerde onderdelen van het recht daaromtrent.

Hierbij valt onder meer te denken aan zaken als:

 • koop en verkoop, huur en verhuur;
 • appartementsrechten en splitsingen;
 • de aanbesteding van werken;
 • privaatrechtelijk bouwrecht en aanneming van werk;
 • eigendom, erfpacht en opstalrechten;
 • kwalitatieve rechten en plichten;
 • verjaring, gronduitgifte;
 • bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
 • projectontwikkeling via diverse samenwerkingsvormen waaronder publiek private samenwerking (PPS);
 • milieu en bodemverontreiniging;
 • de Wet voorkeursrecht gemeenten;
 • (sociale) woningbouw door woningcorporaties;
 • het architecten- en ingenieursrecht;
 • huurincasso;
 • bouwaansprakelijkheid;
 • bouwarbitrage.

BG.legal met haar gebundelde kennis van en ervaring met alle juridische aspecten van het vastgoed en projectontwikkeling biedt haar opdrachtgevers gedegen advies en juridische begeleiding bij vastgoedontwikkeling en het beheer van vastgoed. Uiteraard daar waar noodzakelijk ook rechtsbijstand in procedures.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol