Vergunningen

Wat zijn vergunningen?

Om een activiteit te kunnen ondernemen is vaak een vergunning van de overheid nodig. De meest bekende vergunning betreft de omgevingsvergunning (bouwvergunning), één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Waar voorheen nog verschillende vergunningen waren vereist, is dat met de komst van de Wabo [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht] veranderd in één geïntegreerde vergunning voor verschillende ‘activiteiten’. Ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning, maar op grond van bijzondere wetten is soms een afzonderlijke vergunning nodig. Wij adviseren overheden, ondernemingen en particulieren over het aanvragen en verlenen van (omgevings)vergunningen. Ook voeren wij regelmatig procedures over (omgevings)vergunningen.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol