Werkgever-/werknemersaansprakelijkheid

Wat is een werkgever-/werknemersaansprakelijkheid?

Als werkgever heeft u op basis van de wet een bijzondere contractuele verplichting voor de veiligheid van uw werknemers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Weliswaar geen risicoaansprakelijkheid, maar uw zorgplicht en bewijslast gaat heel ver. Dit geldt zowel voor beroepsziekten (RSI, OPS) als bedrijfsongevallen. De (financiële) gevolgen voor de werknemer kunnen zeer ernstig zijn en tot een verregaande aansprakelijkheid van de werkgever leiden.

Daarentegen is een werknemer niet snel aansprakelijk voor schade die hij aan de werkgever of derden toebrengt. De werkgever moet aantonen dat hij dit opzettelijke of bewust roekeloos deed. Doorgaans niet makkelijk te bewijzen, maar bij verkeersboetes ligt dit bijvoorbeeld genuanceerder.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • de verplichtingen op het punt van de veiligheid op de werkvloer en preventieve maatregelen;
  • het nemen van de juiste stappen indien zich toch een arbeidsongeval voordoet of indien er mogelijk sprake is van een beroepsziekte;
  • procedures omtrent aansprakelijkheid.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol