Aansprakelijkheidsrecht

Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

Wanneer de ene partij schade berokkent aan een ander, dan kan de benadeelde partij de benadelende partij aansprakelijk stellen voor deze schade. De wet onderscheidt vier hoofdmogelijkheden (grondslagen) waarop de schade kan worden gevorderd. De meeste bekende grondslagen zijn de onrechtmatige daad en wanprestatie of contractbreuk. Hieronder worden de vier mogelijkheden opgesomd.

  • Er is sprake van een onrechtmatige daad als één partij de andere partij op onwettige of onbehoorlijke wijze schade toebrengt.
  • Van een wanprestatie of contractbreuk is sprake als één partij zijn verplichting aan een andere partij niet nakomt en op deze wijze de ander schade toebrengt.
  • Van een onverschuldigde betaling is sprake als één partij een goed of betaling van een ander ontvangt, terwijl hierover geen afspraken bestonden. In dat geval kan de benadeelde partij die onverschuldigd heeft betaald, dit bedrag of het goed als schade terugvorderen.
  • Van ongerechtvaardigde verrijking is sprake als één partij zonder overeenkomst wordt verrijkt door toedoen van een ander. Afhankelijk van de omstandigheden kan de verrijking onrechtvaardig worden geacht. De benadeelde partij kan dan de schade vorderen waarmee de andere partij is verrijkt.

De wet biedt op verschillende plaatsen nadere uitwerkingen van de vier bovenstaande grondslagen. In sommige gevallen kan een schadevordering ook op meerdere grondslagen worden gebaseerd. Voor de advocaten van BG.legal is dit dagelijkse kost en wij helpen u dan ook graag.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol