Aansprakelijkheidsrecht

Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

Wanneer de ene partij schade berokkent aan een ander, dan kan de benadeelde partij de benadelende partij aansprakelijk stellen voor deze schade. De wet onderscheidt vier hoofdmogelijkheden (grondslagen) waarop de schade kan worden gevorderd. De meeste bekende grondslagen zijn de onrechtmatige daad en wanprestatie of contractbreuk. Hieronder worden de vier mogelijkheden opgesomd.

 • Er is sprake van een onrechtmatige daad als één partij de andere partij op onwettige of onbehoorlijke wijze schade toebrengt.
 • Van een wanprestatie of contractbreuk is sprake als één partij zijn verplichting aan een andere partij niet nakomt en op deze wijze de ander schade toebrengt.
 • Van een onverschuldigde betaling is sprake als één partij een goed of betaling van een ander ontvangt, terwijl hierover geen afspraken bestonden. In dat geval kan de benadeelde partij die onverschuldigd heeft betaald, dit bedrag of het goed als schade terugvorderen.
 • Van ongerechtvaardigde verrijking is sprake als één partij zonder overeenkomst wordt verrijkt door toedoen van een ander. Afhankelijk van de omstandigheden kan de verrijking onrechtvaardig worden geacht. De benadeelde partij kan dan de schade vorderen waarmee de andere partij is verrijkt.

De wet biedt op verschillende plaatsen nadere uitwerkingen van de vier bovenstaande grondslagen. In sommige gevallen kan een schadevordering ook op meerdere grondslagen worden gebaseerd. Voor de advocaten van BG.legal is dit dagelijkse kost en wij helpen u dan ook graag.

Webinars

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Groen licht? En toch kan het misgaan 5 maart 2024
 • Letsel door lachgas en onjuiste gordel: Passagiers eigen verantwoordelijkheid? 23 januari 2024
 • Ben je wel verzekerd als je een ongeval met de fatbike maakt? 22 december 2023
 • Moet een patiënt zijn medische gegevens delen bij de afhandeling van een buitengerechtelijke claim? 8 december 2023
 • Huurster valt door trapgat en loopt ernstig letsel op. Verhuurder aansprakelijk. 10 juli 2023
 • Letselschade door treinongeval. Hoe zit het met aansprakelijkheid? 21 april 2023
 • Mag een toegangsverbod worden opgelegd en voor hoelang? 26 januari 2023
 • Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis 22 september 2022
 • Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje 5 september 2022
 • Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld? 19 augustus 2022