Uitgebreid Merkonderzoek

Waarom een merkonderzoek?

Een merkaanvraag wordt door het merkenbureau getoetst of het voldoet aan de wet- en regelgeving voor een merkaanvraag. Het merkenbureau toetst niet of een merkaanvraag inbreuk maakt op een bestaande merkregistratie. Wanneer er een verzoek komt tot een merkaanvraag checken wij alléén of hetzelfde teken is geregistreerd voor dezelfde waren en diensten (merkonderzoek).

Een geregistreerd teken met één extra letter of één letter minder wordt niet gecheckt bij een simpel identiek onderzoek. Of woorden die net anders zijn gespeld. Met een uitgebreid merkonderzoek, wordt er onderzoek gedaan naar alle mogelijke woordmerken die een gevaar kunnen vormen voor de merkaanvraag. Een voorbeeld is AYMZ v. AIMZ. Bij een identiek merkonderzoek voor de aanvraag van AIMZ zal niet worden gezocht naar AYMZ. Maar na oppositie heeft AYMZ gelijk gekregen en is AIMZ geweigerd als merk omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

Wat is een merkonderzoek?

Een merkonderzoek houdt in dat we de register checken op identieke merkregistraties die een gevaar kunnen opleveren voor jouw beoogd merk. We onderzoeken of het identieke teken is geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten en of het merk wel daadwerkelijk wordt gebruikt of niet. Op basis van dit onderzoek stellen we rapport op waarin we ons onderzoek uiteenzetten.

Wat is een uitgebreid merkonderzoek?

Een uitgebreid merkonderzoek houdt in dat we identieke en overeenstemmende merkregistraties onderzoeken die gevaar kunnen opleveren voor jouw merk. We bestuderen of de waren en diensten overeenkomen, of de merkhouder van het geregistreerd merk het merk ook daadwerkelijk gebruikt, waar de merkhouder actief is en andere relevante informatie die duidelijkheid kan scheppen over de haalbaarheid van een aanvraag. Naar aanleiding van ons onderzoek zullen we een rapport opstellen waarin we ons onderzoek uiteenzetten en een duidelijk advies geven over onze zienswijze, de haalbaarheid en de risico’s die wij zien.

Bekijk hier de folder.

Hoe gaat dit in zijn werk?

(1) Je vult een vragenformulier in;
(2) Aan de hand van de ontvangen informatie stellen wij een offerte op;
(3) Wij doen onderzoek naar het woordmerk;
(4) Aan de hand van het onderzoek stellen wij een rapport op;
(5) Wij bespreken het rapport met je door.

Kosten

De kosten voor een merkonderzoek zijn afhankelijk van het soort merk, de aantal klassen en of het een uitgebreid of identiek merkonderzoek betreft. Mocht u interesse hebben in een merkonderzoek, informeren wij u graag naar de kosten hiervan.

Uiteraard is het mogelijk om een merkonderzoek uit te voeren voor meerdere merken, meerdere klassen en/of jurisdicties. Mocht u hier interesse in hebben, dan informeren wij u graag over de extra kosten.

Meer informatie?

Interesse in een uitgebreid merkonderzoek, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Mustafa Kahya door onderstaand formulier in te vullen.

Mustafa Kahya nieuw