Expertises

A

Aanbestedingsrecht
Aannemingsovereenkomsten
Aansprakelijkheidsrecht
Agentuur
Algemene voorwaarden
Alimentatie
Ambtenarenrecht
Appartementsrecht
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement/personeelshandboek
Arbitrage (bouw)
Auteursrecht

B

Bedrijfsgeheimen
Beëindiging samenwonen/geregistreerd partnerschap
Beslag- en executie
Bestemmingsplannen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bijzonder Beheer
Bouwrecht

C

CAO-recht
Collaborative divorce (overlegscheiding)
Commercial Litigation
Concurrentie- en/of relatiebeding
Contractuele aansprakelijkheid

D

Distributie
Domeinnamen
Due diligence

E

Echtscheidingen
Energierecht
Erfdienstbaarheden
Erfrecht

F

Faillissementsrecht (curator, schuldenaar en schuldeiser)
Financiering en zekerheden
Fusies

G

Goederenrecht

H

Handelsnamen
Huurrecht (woon-/bedrijfsruimte)
Huwelijkse voorwaarden
Hypotheekrecht

I

Incasso
Intellectueel eigendomsrecht
IT-recht

K

Koop

L

Legitieme portie
Letselschade
Licentieovereenkomst

M

Mededingingsrecht
Medezeggenschapsrecht
Mediation
Merken- en modellenrecht
Milieu

N

Nadeelcompensatie
Non-actiefstelling (schorsing)

O

Octrooirecht
Omgevingsrecht
Ondernemingsrecht
Onrechtmatige daad
Onteigening
Ontslag (individueel en collectief)
Overgang van onderneming
Overheidsaansprakelijkheid
Overnames

P

Pandrecht
Personen- en familierecht
Planschade
Privacyrecht
Procesrecht
Project- en gebiedsontwikkeling

R

Reclamerecht
Re-integratie

S

Schadebesluiten
Sociale zekerheid
Software
Statutair Directeur
Subsidies

U

Uitzendwerk, Detachering en ZZP

V

Vaderschap en erkenning
Vastgoed
Verbintenissenrecht
Vereffening
Vergunningen
Verhuizing met kinderen
Verzekeringsrecht
Voorkeursrecht gemeenten

W

Werkgever-/werknemersaansprakelijkheid
Wet Normering Topinkomens (WNT)

Z

Zakelijke en beperkte rechten