Intellectueel eigendomsrecht

Onder intellectuele eigendomsrechten verstaan we rechten zoals merken, modelrecht, auteursrecht, octrooien en databankrecht. Al deze rechten worden bij wet beschermd. Kennis/knowhow is geen IE recht, al worden bedrijfsgeheimen óók bij wet beschermd.

Exploitatie

Intellectuele eigendomsrechten (‘IE’) bieden kansen. Kansen voor het beschermen en commercialiseren van knowhow en andere resultaten van creatieve inspanningen. IE geven een monopolie waardoor de IE houder exclusieve zeggenschap heeft over het exploiteren van de IE.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • Identificeren: is er IE ontstaan, kan een IE recht worden gevestigd etc.? Hiervoor organiseren wij een Know how en IP Discovery tour bij de cliënt.
  • Registratie: sommige IE ontstaan pas na registratie, bijvoorbeeld een merkrecht. Andere rechten ontstaan vanzelf doordat iets wordt gecreëerd, bijvoorbeeld een auteursrecht. Wij verzorgen de Benelux en Europese registratie van merk- en modelrechten. Daarvoor hanteren wij vaste bedragen.
  • Exploitatie: met IE kan geld worden verdiend. Dat kan door de IE zelf te gebruiken, door het in licentie aan een ander te geven of door het aan een ander over te dragen.
  • Beschermen: wanneer inbreuk wordt gemaakt op IE dan kan opgetreden worden tegen de inbreukmaker. Wij treden op tegen degene die inbreuk maakt op IE rechten én voor degene die daarvan beschuldigd worden. Zoals bijvoorbeeld wanneer de BSA een inval doet omdat een bedrijf onvoldoende licenties zou hebben voor software producten.
  • IE due diligence: wij onderzoeken de oorsprong en herkomst van IE rechten. Dit om vast te stellen wie eigenaar is, wie gebruiksrechten heeft, wie zekerheidsrechten heeft etc. Dit doen wij bijvoorbeeld voor curatoren en voor investeerders in start- en/of scale ups.
  • Overeenkomsten: wij maken en adviseren over overeenkomsten waar IE een onderwerp van vormt. Zoals bijvoorbeeld consortium agreements, licentieovereenkomsten, manufacturing agreements, R&D agreements. Vaak in het Engels en in het Nederlands.
  • Nakoming: wij adviseren en procederen over de nakoming van diverse IE gerelateerde overeenkomsten. Zoals licentieovereenkomsten, productie-overeenkomsten, consortium agreements.

Zie verder / gerelateerde artikelen

Onze specialisten

Jos van der Wijst
Jelle Beerens
Anique van de Kerkhof