Bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen vormen de core business van innovatieve ondernemingen. Het gaat immers om interne informatie die commerciële waarde heeft. De informatie is geheim en er zijn maatregelen getroffen om de geheimhouding te waarborgen. Oftewel: het is knowhow waarvan je liever niet hebt dat het op straat komt te liggen.

Een goede bescherming van bedrijfsgeheimen kan problemen voorkomen. Dit vergt een investering aan de voorkant, zodat discussies aan de achterkant kunnen worden vermeden. Bent u benieuwd  wat u zelf al kunt doen? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten hebben ervaring met het adviseren op gebied van bedrijfsgeheimen. Wij kijken mee naar uw NDA, beoordelen welke maatregelen kunnen worden getroffen en adviseren over rechtsposities.

Daarnaast staan wij geregeld ondernemers bij in juridische procedures. Met name als bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn gebruikt of geopenbaard.

Heeft u vragen over het beschermen van bedrijfsgeheimen? Neemt dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Zie verder / gerelateerde artikelen