Bedrijfsscan

De bedrijfsscan is een juridische evaluatietool ontworpen door BG.legal om ondernemingen inzicht te geven in hun juridische situatie. De bedrijfsscan stelt u in staat om de verschillende facetten van uw onderneming te beoordelen door een reeks vragen te beantwoorden. Het doel is om u een overzicht te bieden van de juridische vraagstukken die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering. Hierdoor kunt u zowel sterke als zwakke punten identificeren, en ontvangt u de resultaten met aanbevelingen waar u op zou moeten letten.

Waarom de bedrijfsscan?

  • Inzicht: verkrijg begrip van de juridische aspecten die invloed hebben op uw onderneming.
  • Risicobeheer: identificeer vroegtijdig juridische risico’s en stel prioriteiten om deze aan te pakken.
  • Compliance: zorg ervoor dat uw onderneming voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
  • Best Practices: ontvang tips om de juridische aspecten aan te pakken.

Voor wie?

De bedrijfsscan is geschikt voor ondernemingen in alle groottes en sectoren waar juridische aspecten een rol spelen.

Hoe werkt het?

  1. Je selecteert een module die betrekking heeft op een of meerdere rechtsgebieden.
  2. Je beantwoordt de vragen.
  3. Je ontvangt de resultaten in een rapport na afloop. (met waar nodig enkele aanbevelingen).

De bedrijfsscan is altijd toepasbaar. Vinden er (binnenkort) veranderingen plaats in je onderneming? Groeit de onderneming? Komt er meer personeel bij? Verandert de structuur van de onderneming? Ook dan kan je een van de relevante modules wederom selecteren om deze te doorlopen. Hiermee kan je vroegtijdig risico’s en aandachtspunten signaleren om hier vroegtijdig de nodige maatregelen te treffen.

Klik hier: Bedrijfsscan Ondernemingsrecht
Klik hier: Bedrijfsscan Intellectueel Eigendom en Data
Klik hier: Bedrijfsscan Arbeidsrecht en Vastgoed
Klik hier: Bedrijfsscan Tech module

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de bedrijfsscan of de ontvangen resultaten nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij brengen je in contact met onze specialisten.