Rutger Boogers

 • E-mail boogers@bg.legal
 • Telefoonnummer +31 (0)88 - 141 08 64
 • Opleiding Universiteit van Tilburg
 • Beëdigd tot advocaat op 26-02-2010
 • Specialisatie
 • Specialisatieopleiding van Rutger Boogers
  • Grotiusopleiding Omgevingsrecht [cum laude]
 • Rechtsgebiedenregister NOvA
  • Omgevingsrecht, waaronder subcategorie Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht
  • Huurrecht, waaronder subcategorieën Bedrijfsruimte en Woonruimte

Rutger Boogers, advocaat Omgevingsrecht en Vastgoed in Den Bosch

Rutger Boogers is partner van BG.legal en sinds 2010 werkzaam als advocaat op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht en is sectorcoördinator van BG.energie.

Rutger is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en de Omgevingswet, denk aan ruimtelijke ordening, handhaving en milieurecht en rondde de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude af. Hij heeft specifieke deskundigheid op het vlak van huisvesting van arbeidsmigranten. Rutger voert zowel een actieve advies- als procespraktijk voor overheden, ondernemers maar ook particulieren. Daarnaast heeft hij veel ervaring met vastgoedrecht, in het bijzonder huurrecht woon- en bedrijfsruimten, grondzaken, verjaring en schadevergoedingskwesties als gevolg van [on]rechtmatig overheidshandelen.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Rutger actief als lid en [plaatsvervangend] voorzitter van meerdere bezwaarschriftencommissies, waaronder de commissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook is hij vaste auteur van het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht [SDU] voor welk vakblad hij regelmatig artikelen en annotaties schrijft. Rutger is lid van de Vereniging van Milieurechtadvocaten [VMA] en lid van de Vereniging van Vastgoedjuristen [VVJ].

Rutger quote

Webinars
Nevenactiviteiten en lidmaatschappen
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente 's-Hertogenbosch
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Oss
 • Lid gemeenschappelijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren
 • Lid van de Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA)
 • Lid Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)
 • Lid Jonge Balie 's-Hertogenbosch
 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht

Artikelen van Rutger Boogers
 • Publicatie Sdu, november 2023 over: "Omgevingsrechtelijke aspecten bij huisvesting van arbeidsmigranten" Lees verder
 • Publicatie in "Juridisch up to Date", nummer 17, 27 september 2019 over: "De meerpremie is voor rekening van huurder, maar hoe hoog is die premie? Lees verder
 • Redactioneel commentaar in "Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht" 2019/5, p. 4 t/m 8: "De gedoogverklaring, wel of geen besluit?" Lees verder
 • Publicatie in "Juridisch up to Date", nummer 20, 16 november 2018 over: "Besluitaansprakelijkheid: wanneer is de overheid civielrechtelijk aansprakelijk voor een herroepen of ingetrokken besluit?" Lees verder
 • Publicatie in "Juridisch up to Date", nummer 17, 5 oktober 2018 over: "Geldt de klachtplicht ook bij een vordering uit onrechtmatige daad?" Lees verder
 • Redactioneel commentaar in "Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht" 2018/4, p.4 t/m 8: "Het weigeren van een gemachtigde in het bestuursrecht als ultimum remedium" Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2018/3, p. 16-17: "Vergunningverlening: resultaat- of inspanningsverplichting?" Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2018/1, p. 13-15: "Schadevergoeding na 'landjepik' (terug)levering van de grond of geldelijke compensatie?" Lees verder
 • Redactioneel commentaar in "Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht" 2017/8, p.8/11: "Hoe bestuursrechtelijke besluitvorming civiele rechten frustreert" Lees verder
 • Redactioneel commentaar in "Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht" 2017/3, p. 15/20: "Het door de vingers zien van gebreken: rechtspraak artikel 6:22" Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2017/10, p. 17/20: Artikel 6:235 lid 1 BW: vernietiging van algemene voorwaarden door 'grote ondernemers' Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/1, p. 4/7: Exit ne bis in idem Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2017/08 p. 16-18 'Landjepik' kan onrechtmatig zijn jegens oorspronkelijke eigenaar Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2016/20 p. 18-19 De aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor voorwerpen op de weg Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/5 p. 8-11 Getuigenverhoor in het bestuursprocesrecht Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2016/15 p. 20-22 Verbintenis en Procedure: Vergoeding van buitengerechtelijke kosten wanneer verzekeraar betaalt? Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2016/14, p.16-18 Overheidsaansprakelijkheid: causaliteit bij vernietigde besluiten Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/2, p. 8/14: Hoe evident is een "evidente privaatrechtelijke belemmering?" Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to Date" 2015/21, p. 18-20: Samenloop tussen onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming Lees verder
 • Rubrieksartikel "Juridisch up to date" 2015/15, p. 17-19: contractsoverneming en contractsvernieuwing Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/4, p. 4/8: Het relativiteitsvereiste en de voorlopige voorziening hangende bezwaar. Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/8, p. 4/8: passieve risicoaanvaarding bij vervallen gebruiksmogelijkheden, Lees verder
 • Rubrieksartikel Juridisch up to date 2015/1, p. 21/23: terhandstelling van algemene voorwaarden door dienstverleners, Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/4, p. 8/13: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrechtelijk overheidshandelen, Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/1, p. 4/8: De concurrent in het bestuursrecht: een gepasseerd station? Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/6, p. 10/14: Artikel 6:13 Awb: de stand van de rechtspraak, Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/7, p. 4/8: Beleidswijziging en rechtszekerheid: opposites atract?, Lees verder
 • Redactioneel commentaar in Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/4, p. 4/7: Wet aanpassing bestuursrecht, Lees verder
 • Artikel in Provero "Verandering van koers" 2012/7, p. 25/28: de digitalisering van het bestuursrecht: de [juridische] praktijk, Lees verder
 • Hoofdartikel "Juridisch up to Date" 2016/10, p. 19-24: Zonder ingebrekestelling toch in verzuim Lees verder
Annotaties
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2019/72 Sign. Aanvraag (ABRvS 20 maart 2019, zaaknummer 201708925/1/A1) Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2019/52 Belanghebbende aanvraag vergunning (ABRvS 23 januari 2019, zaaknummer 2017-661-/1/A1) Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2018/4: Wet openbaarheid van bestuur en deelname derde partij Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/8, p. 18-19 over proceskosten Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/8, p. 12-13 over belanghebbende Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/6, p. 16-17 over [afzien van] horen Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/6, p. 13 over verschoonbare termijnoverschrijding Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/6, p. 11-12 over vertrouwensbeginsel Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/4-5, p. 14-15 over bestuursorgaan Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/4-5, p. 23-24 over Vaste gedragslijn Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/3, p. 37/38 over procesbelang Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/3, p. 23/24 over onpartijdigheid Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/2, p. 23/24, over ontvankelijkheid Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2017/1, p.11-12, over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/8, p.12-13, over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/7, p.14-15, over proceskosten, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/5, p. 19-20 over reis- en verletkosten, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/3, p. 15-16 over rechtstreeks beroep, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/2, p. 20 over misbruik van recht, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/1, p. 15 over verschoonbare termijnoverschrijding Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2016/1, p. 14 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/8, p. 17 over ontvankelijkheid Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/7, p. 14-15 over beslistermijn, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/6, p. 22 over proceskosten, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/6, p. 13 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/4, p. 14 over besluit, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/2, p. 15-16 over proceskosten, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/2, p. 14-15 over relativiteit Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/1, p. 13-14 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2015/1, p. 12 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/6, p. 23 over ontvankelijkheid, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/6, p. 18/19 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/5, p. 14/15 over omvang geschil, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/5, p. 12 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/4, p. 15 over besluit, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/4, p. 18 over termijnoverschrijding, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/4, p. 21 over ontvankelijkheid, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/4, p. 21/22 over proceskosten, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/3, p. 18/19 over partij, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/2, p. 14/15 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/1, p. 14 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/8, p. 14 over verschoonbare termijnoverschrijding, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/8, p. 12 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/7, p. 16/17 over ontvankelijkheid, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/7, p. 17/18 over tussenuitspraak, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/6, p. 15 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/6, p. 19 over bestuursdwang, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/6, p. 21/22 over beroepsgronden Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/4, p. 21/22 over nadeelcompensatie, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/4, p. 12/13 over relatieve competentie, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/4, p. 12/13 over verdedigingsbeginsel, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/3, p. 7 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/3, p. 8/9 over vertrouwensbeginsel, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/3, p. 10/11 over digitaal procederen en doorzendplicht, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/3, p. 11/12 over goede procesorde, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/1, p. 15/16 over bekendmaking besluit, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/1, p. 18/19 over verschoonbare termijnoverschrijding, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2013/1, p. 19/20 over proceskosten, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/8, p. 20 over handhaving Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/8, p. 16/17 over belanghebbende, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/8, p. 20/21 over ontvankelijkheid, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/6, p. 15/16 over aanvraag niet behandelen, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/5, p. 20/21 over ontvankelijkheid, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/4, p. 13/14 over mondelinge zienswijze, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/3, p. 15/16 over prematuur beroep, Lees verder
 • Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2012/3, p. 8/9 over belanghebbende, Lees verder

Blogs van Rutger Boogers
 • "Conclusie staatsraad A-G over toepassing van artikel 6:19 Awb bij ruimtelijke plannen" - 11-06-2024 - Lees verder
 • "Jurisprudentie overzicht vierde maand Omgevingswet" - 16-05-2024 - Lees verder
 • "Rechterlijke uitspraak BOPA" - 24-04-2024 - Lees verder
 • "Jurisprudentie overzicht derde maand Omgevingswet" - 11-04-2024 - Lees verder
 • "Wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht en binnenplans afwijken onder de Omgevingswet" - 05-04-2024 - Lees verder
Alle blogs

Publicaties van Rutger Boogers
 • "Omgevingsrechtelijke aspecten bij huisvesting van arbeidsmigranten" - 24-01-2024 - Lees verder