sector Zorg

Goede zorg is essentieel maar niet altijd vanzelfsprekend. De zorgsector wordt keer op keer geconfronteerd met nieuwe regels en ontwikkelingen. Door bezuinigingen, beperkte budgetten en decentralisatie staat de zorg continu onder druk. Zorginstellingen moeten steeds een evenwicht vinden tussen de menselijke maat en persoonlijke aandacht enerzijds en een efficiënte bedrijfsvoering anderzijds waarbij veel zorginstelling ook nog de Governancecode Zorg 2022 moeten naleven. Een complex speelveld met verschillende spelers zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zorginstellingen en hulpverleners beschikken over veel gevoelige informatie van hun patiënten. Deze gegevens, veelal bijzondere persoonsgegevens, zijn cruciaal om de levering van goede zorg te kunnen waarborgen. Daarnaast is er in de zorg steeds meer sprake van digitalisering en automatisering. Extra aandacht voor privacy is daarmee vereist.

Doordat de bekostiging van de zorg onder druk staat, ontstaan discussies over de gewenste en noodzakelijke ondersteuning op grond van de Wmo en over pgb’s. Bij de inkoop van zorg door zorginstellingen zijn er vaak discussies bij de aanbesteding, bij contractvorming en bij de naleving van voorwaarden.

Ook de kijk op en de functie van vastgoed is in de zorg veranderd. Door een scheiding van wonen en zorg en bijvoorbeeld de vermindering van het aantal bedden bij GGz-instellingen, wordt vastgoed door zorginstellingen verkocht, aan andere partijen verhuurd, of gehuurd van bijvoorbeeld woningcorporaties.

Zorg in de praktijk

BG.zorg betreft een team van advocaten die vanuit verschillende expertises werken voor zorginstellingen [zoals thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingstehuizen], GGz-instellingen, huisartsenpraktijken, zorgbemiddelaars en vastgoedbedrijven- en ontwikkelaars. Denk daarbij aan:

   • Specifieke zorgwetgeving, zoals:
    • De Wet toelating zorgaanbieders [WTZa];
    • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg [Wkkgz];
    • De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst [WGBO];
    • De Wet BIG;
    • De Zorgverzekeringswet [Zvw];
    • De Wet maatschappelijke ondersteuning [Wmo];
    • De Jeugdwet;
    • De Wet langdurige zorg [Wlz]

Wij zoeken daarbij naar kansen. Ook wanneer dat betekent dat we buiten onze eigen expertise moeten kijken. Wij hebben dan snel geschakeld met een collega van BG.legal met een andere expertise. Dat leidt vaak tot andere invalshoeken en verrassende oplossingen voor onze cliënten.

Gerelateerde artikelen

Waarmee kunnen wij je helpen?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vraag onze brochure aan.

 • Het kantoor
 • Gespecialiseerde teams
 • Abonnementen