IT-recht

Wat is IT-recht?

Goed functionerende software is voor iedere onderneming cruciaal. Of het nu om een productiebedrijf gaat of om een dienstverlener. De keuze voor nieuwe software is dan ook een belangrijk moment. Zowel voor de leverancier als voor de afnemer. De leverancier heeft hier een zorgplicht. Immers, hij weet dat software vaak cruciaal is voor de bedrijfsvoering van de afnemer. De afnemer moet ervoor zorgen dat zijn wensen en verwachtingen duidelijk worden gemaakt en dat hij tijdig aan de bel trekt wanneer het mis dreigt te gaan. Toch wil het nog wel eens misgaan. De afnemer koopt een auto en verwacht een Ferrari. De leverancier levert een Volkswagen en heeft daarmee een auto geleverd. De afnemer is toch niet tevreden. En dan kan sprake zijn van een mislukt automatiseringsproces.

Wat doen wij?

  • Voortraject: wij begeleiden het proces tot het contract (formuleren wensen en eisen, vastleggen functionele eisen, scope document);
  • Opstellen van het contract: vastleggen wie doet wat, wanneer, hoe, op welke manier, hoe vast te stellen, algemene voorwaarden van toepassing, etc. Maar ook afspraken over gebruiksrechten, wat gebeurt er met data, hoe onderhoudt de leverancier de software (service level agreement), wat wanneer de afnemer met andere software verder wil gaan, wat wanneer de leverancier de software niet langer ondersteunt, etc.
  • Uitvoering contract: wij adviseren over de implementatie van de software, hoe om te gaan met termijnoverschrijdingen (‘fatale termijnen’), komt de leverancier zijn verplichtingen wel na, hoe en wanneer te klagen, hoe en wanneer deze formeel in gebreke te stellen, etc. Soms kan conflict mediation een oplossing bieden. Bijvoorbeeld via het Technology Arbitration and Mediation Institute.
  • Mislukt automatiseringsproces: wij adviseren over het tijdstip en inhoud van een ingebrekestelling, een ontbinding van de overeenkomst, terugvordering van betaalde bedragen, vorderen van een aanvullende schadevergoeding, in te schakelen deskundigen, etc. Wij hebben ervaring met IT procedures bij de civiele rechter en met arbitrage bij het SGOA. Maar soms zijn alternatieven een betere oplossing, zoals eerst focus op afronding van het automatiseringsproces (door een derde) en pas daarna het conflict juridisch af te wikkelen.
  • Wij treden op voor leveranciers en afnemers. Wij kennen dus de ins en outs van beide posities.

Heeft u vragen op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal is partner van Legal AIR.

 

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • AI, kunst & auteursrecht 21 februari 2023
  • AI, kunst en auteursrecht 8 februari 2023
  • President Biden ondertekent executive order over gegevensuitwisseling tussen de EU en VS 14 oktober 2022
  • Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel? 20 juli 2022
  • Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups? 25 maart 2022
  • Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG 4 februari 2022
  • Schadevergoeding na hack persoonsgegevens? 10 mei 2021
  • Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost 26 februari 2021
  • Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI? 2 november 2020
  • Algoritme als een Dienst 26 oktober 2020
  • Van wie is het model? 26 oktober 2020
  • BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform 3 juli 2020
  • Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier? 10 juni 2020
  • Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software 19 mei 2020
  • NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier 20 april 2020
  • Onze specialisten

    Jos van der Wijst
    Stan Elsendoorn
    Robin Verhoef
    Frederick Droppert
    Britt van den Branden
    Hub Dohmen
    Yvonne Vetjens
    AI, kunst & auteursrecht
    Lees meer
    AI, kunst en auteursrecht
    Lees meer
    BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
    Lees meer
    Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
    Lees meer
    SAVE THE DATES
    Lees meer
    Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
    Lees meer
    Student stagiaire Cybersecurity, Privacy en IT-recht
    Lees meer
    Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
    Lees meer
    (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
    Lees meer
    Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
    Lees meer
    Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
    Lees meer
    De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
    Lees meer
    Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
    Lees meer
    Reclame maken voor corona zelftesten
    Lees meer
    Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
    Lees meer
    Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
    Lees meer
    Algoritme als een Dienst
    Lees meer
    Van wie is het model?
    Lees meer
    Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
    Lees meer
    Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
    Lees meer
    Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
    Lees meer
    Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
    Lees meer
    Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
    Lees meer
    BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
    Lees meer
    Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
    Lees meer
    Software / data overeenkomsten
    Lees meer
    NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
    Lees meer
    Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
    Lees meer
    Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
    Lees meer
    Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
    Lees meer
    NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
    Lees meer
    Domeinnamen
    Lees meer
    Slaafse nabootsing
    Lees meer
    Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
    Lees meer
    Wie heeft recht op de domeinnaam?
    Lees meer
    Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
    Lees meer
    Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
    Lees meer
    Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
    Lees meer
    Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
    Lees meer
    Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
    Lees meer
    Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
    Lees meer
    Inbreuk op merken in de beauty branche
    Lees meer
    Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
    Lees meer
    Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
    Lees meer
    BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
    Lees meer
    Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
    Lees meer
    Vacatures
    Lees meer