Software

Wat is software?

Waar software eerder ondersteunend was om hardware (machines) te laten werken, wordt software steeds vaker cruciaal om hele ketens te laten functioneren. Deze ketens zijn afhankelijk van het goed functioneren van de software. Wij kunnen dan ook helpen met het maken van afspraken met de programmeur. Of als een klant (zelf) gaat sleutelen aan de broncode van de software of wil voortborduren op de bestaande software. Daarnaast beantwoorden wij uw software-gerelateerde vragen. Bijvoorbeeld over hoe moet worden omgegaan met een crash van de software, waardoor uw bedrijf een dag  niet kan draaien? Wie vergoedt de schade?

Smart manufacturing

Ook binnen smart manufacturing speelt software een cruciale rol. Voor technologische ontwikkelingen zoals robotica, artificial intelligence, Internet of things, blockchain en additive manufacturing (3D printing) is software erg belangrijk.

Bij smart manufacturing (industry 4.0) moet software de gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen alle partijen in de gehele value chain. Van producent tot eindgebruiker. Dit betekent dat partijen hun deuren voor elkaar moeten openen en gaan samen werken in één ecosysteem. Partijen zullen elkaar toegang moeten geven in elkaars systemen en data. In dat kader moeten partijen data delen en wordt er (samen) nieuwe data gegenereerd.

Dit alles roept nieuwe (juridische) vragen op over software en data. Omdat juridisch niemand eigenaar kan zijn van data moeten partijen afspraken maken over het gebruik van data. Zonder afbreuk te doen aan de kansen die het samenwerken in een dergelijk ecosysteem bieden, zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt over, bijvoorbeeld, wie wat mag met data, hoe lang, op welke manier en wat moet er gebeuren wanneer de samenwerking eindigt (exit).

In de praktijk

Software kan beschermd zijn met een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld auteursrecht of een octrooi). De houder van een IE recht zal dat willen exploiteren en beschermen tegen inbreukmakers. Regelmatig staan wij cliënten bij die bezoek hebben gehad van een deurwaarder die beslag kwam leggen op software. De Business Software Alliance (BSA) stelt dan dat het bedrijf onvoldoende software licenties heeft.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Beoordelen en opstellen van overeenkomsten zoals software development, software license, data sharing, Software as a Service (SaaS), Data as a Service (DaaS), manufacturing agreements, consortium agreements, samenwerkingsovereenkomst, etc.;
 • Adviseren over beschermingsmogelijkheden van software en concepten;
 • Optreden bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op software;
 • Bijstaan van cliënten die een inval hebben gehad en te niet voldoende software licenties zouden hebben.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Zie verder / gerelateerde blogs/artikelen:

 • Raad van de Europese Unie stemt in met tekst van AI-verordening 7 december 2022
 • Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel? 20 juli 2022
 • De AI Act en medische apparaten: een moeilijke relatie 17 juni 2022
 • Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website? 7 januari 2022
 • Wanneer mag je software decompileren? 11 november 2021
 • Uber-chauffeurs nu ook werknemers 27 september 2021
 • Schadevergoeding na hack persoonsgegevens? 10 mei 2021
 • Software as a Service: grip op data 30 april 2021
 • Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst 9 maart 2021
 • Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost 26 februari 2021
 • SyRI wetgeving in strijd met EVRM 19 februari 2021
 • Algoritme als Software 20 november 2020
 • Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier? 10 juni 2020
 • Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software 19 mei 2020
 • NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier 20 april 2020
 • Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden? 23 december 2019
 • Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding 19 februari 2019
 • Wat is schade bij illegaal gebruik software? 7 september 2018
 • Werkgever aansprakelijk voor door werknemer illegaal gekopieerde software? 25 oktober 2016
 • Een medewerker downloadt illegaal, werkgever betaalt de rekening 7 oktober 2016
 • Werkgever aansprakelijk voor illegal download op privé laptop 1 november 2016
 • Auto's verzamelen ongemerkt grote hoeveelheden data over de bestuurder 12 april 2016
 • ICT Werkgever vs. ICT werknemer, wie heeft het auteursrecht op software? 5 juli 2016
 • Kopie software naar ander platform in strijd met licentieovereenkomst? 16 december 2014
 • Wanneer is sprake van een fatale termijn voor de levering van een ERP systeem? 29 oktober 2013
 • Auteursrechtclaim op software onderuit door onduidelijkheid over verschil met geregistreerde broncode 16 juli 2013
 • Overeenkomst tot ontwikkeling van software terecht ontbonden. Aansprakelijkheid echter beperkt door exoneratiebeding 11 juni 2013
 • Auteursrecht en doorontwikkeling van open source software 2 mei 2013
 • Wanneer is geen sprake van ondeugdelijk advies en geen tekortkoming bij ontwikkeling software? 19 november 2012
 • Inval door de softwarepolitie BSA 21 augustus 2012
 • Aanpak oneerlijke handelspraktijken in de Food 5 augustus 2019
 • Onze specialisten

  Jos van der Wijst
  Frederick Droppert
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  De AI Act en medische apparaten: een moeilijke relatie
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  Wanneer mag je software decompileren?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
  Lees meer
  Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
  Lees meer
  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
  Lees meer
  Wat is schade bij illegaal gebruik software?
  Lees meer
  Werkgever aansprakelijk voor door werknemer illegaal gekopieerde software?
  Lees meer
  Een medewerker downloadt illegaal, werkgever betaalt de rekening
  Lees meer