In-house sectie

De “in-house sectie” dienst kan worden gebruikt door

  • Advocatenkantoren die geen diensten op het gebied van IE/IT/privacy aanbieden maar incidenteel wel een cliënt hebben met een vraag op een van deze onderwerpen;
  • Ondernemingen / organisaties met geen eigen jurist die gespecialiseerd is op deze onderwerpen maar die wel structureel vragen hebben op deze onderwerpen.

Met de BG.legal - In-house sectie kunt u onze specialisten inschakelen voor alle soorten vraagstukken en/of onderhanden werk op deze onderwerpen.

Samen met u spreken wij af op welke wijze wij bij een vraag/dossier betrokken worden. Dan kan zijn op de achtergrond of op de voorgrond. Natuurlijk met respect voor uw relatie met uw cliënt.

In een folder hebben wij deze dienst nader toegelicht, de onderwerpen benoemd en het team voorgesteld.

U kunt deze folder downloaden via deze link.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst.

Jos van der Wijst