Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en diversiteitsbeleid

BG.legal voert een duurzaam beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als onderneming maken wij bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en richten ons op nieuwe (markt-)kansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij. Om dit te bereiken kijken we continu naar de mogelijkheden om ons kantoor en onze werkwijze te verduurzamen.

Duurzaamheid

Bij BG.legal streven we naar een zo duurzaam mogelijke werkomgeving. Zo zijn onze kantoren gevestigd in duurzame panden, scheiden we ons afval en hergebruiken we ons papier. Door het hergebruik van papier en digitalisering hebben we ons papiergebruik aanzienlijk teruggebracht.

Ons hoofdkantoor is BREEAM-NL gecertificeerd met de score ‘Good’. Verwarming en koeling van het pand wordt geregeld met een warmte koude opslag installatie. Het kantoor ligt op loopafstand van centraal station waardoor onze medewerkers groen naar kantoor kunnen reizen. Heeft een medewerker toch een auto nodig? Dan bestaat de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Daarnaast is sporten via BG.legal mogelijk en is er elke dag gratis fruit om onze medewerkers vitaal te houden.

In Eindhoven zijn wij gevestigd op Brainport Industries Campus (BIC). BIC is gasvrij en wordt volledig voorzien van duurzame energie. Waar mogelijk zijn materialen die hier worden gebruikt afkomstig van ecologische kringlopen.

Het duurzaamheidsbeleid van BG.legal wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig geactualiseerd.

Maatschappelijke doelen

Onze advocaten staan midden in de samenleving en leveren een actieve bijdrage aan [het besturen van] diverse maatschappelijke instellingen en organisaties.

BG.legal heeft zich aangesloten als partner van AANtWERK, een initiatief van WSD Boxtel.

De stichting heeft ten doel:

  • een platform te bieden voor ondernemers die zich onder andere ten doel stellen maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
  • om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven in het kader van uitwisselingen, die door de stichting worden geïnitieerd, met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te binden.

Samenwerking

De Toekomst
Wij werken samen met schoonmaakbedrijf De Toekomst die duurzaam werken in de praktijk brengt. De Toekomst brengt afvalstromen in kaart en bekijkt hoe deze op een duurzamere manier ingericht kunnen worden. Door nauwe samenwerking met diverse sw-bedrijven creëert De Toekomst arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere arbeidsproces.

Cor Unum
BG.legal heeft een samenwerking met Cor Unum, een keramisch atelier in ’s-Hertogenbosch. Cor Unum wordt gedragen door velen: door ambassadeurs en studenten, door ontwerpers en vrijwilligers, door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en professionals. Iedereen verdient hier een plaats, iedereen heeft een talent en iedereen kan eraan bijdragen de wereld iets mooier te maken.

ohmygood
Daarnaast werkt BG.legal samen met ohmygood. Op de website van ohmygood vind je organisaties die een product combineren met een maatschappelijke missie. Van kleding en sieraden tot eten en drinken. Al deze organisaties hebben een gemeenschappelijk doel: het maken van maatschappelijke impact.

Solar Team Eindhoven
Vanaf 2021 is BG.legal als bronzen partner verbonden aan het Solar Team Eindhoven. Dit is een groep studenten van de Technische Universiteit met als doel het ontwikkelen van auto’s op zonne-energie. Solar Team Eindhoven heeft meerdere edities van het wereldkampioenschap voor zonneauto’s gewonnen.

Solar Team

Cultuur en sport

Ons kantoor kent een lange traditie van sponsoring en samenwerking met culturele en sport gerelateerde organisaties en instellingen, waaronder:

Diversiteitsbeleid

BG.legal wil door middel van diversiteitsbeleid de grootste talenten bereiken en tegelijkertijd inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als werkgever hechten wij aan kwaliteit en diversiteit. Daarom kiezen we steeds de beste kandidaat, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, sekse, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging of burgerlijke staat. BG.legal is van mening dat een divers samengesteld team situaties of problemen van verschillende kanten bekijkt, iets wat ten goede komt aan de oplossingen. Ook ziet BG.legal een divers samengesteld personeelsbestand als een brug naar eventuele nieuwe klantengroepen. Onze dienstverlening moet passen bij de klant en de groeistrategie.