Cybersecurity as a Service (CaaS)

Ervaringsdeskundigen

Door de jaren heen heeft ons kantoor de nodige ervaring opgedaan op het gebied van cybersecurity door actief bij te dragen aan het nemen van zowel preventieve maatregelen en het opstellen van beleid ten behoeve van een cyberweerbare organisatie. Daarnaast hebben wij bedrijven geholpen welke juist gedurende een incident of tijdens de nasleep ervan graag ontzorgd worden zodat zij zich minder zorgen hoeven te maken over de gevolgen en of ze wel aan alle relevante zaken denken die aan de orde zijn.

De oplossing

Het is vaak erg lastig om een begin te maken met cyberweerbaarheid en al snel overheerst het gevoel door de bomen het bos niet meer te zien, maar voor je het weet ben je als organisatie slachtoffer van een incident en zul je toch gelijk moeten handelen om eventuele schade te beperken. Het kan dan helpen om hulp in te schakelen die verder gaat dan eenmalig een rapport met daarin wat actiepunten die je kan uitvoeren om weer even vooruit te kunnen in het kader van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarom heeft BG.legal juist een doorgaande dienstverlening ontwikkeld waarin we samenwerken aan het opzetten of verbeteren van jouw cybersecurity zodat je hier snel, voortvarend en vertrouwd stappen in kan maken, waarbij je kan leunen op de kennis en expertise van zowel onze advocaten en juristen (met kennis van IT & recht) als onze partners. Hiervoor hebben wij dan ook de Cyber Security as-a-Service (ook wel CSaaS) ontwikkeld.

Bij onze CSaaS dienst gaan we actief aan de slag met onderwerpen als:

 • Overheid
  - Hoe kan de overheid ons helpen, welke risico’s vormt overheidsbeleid of welke impact hebben die op onze dienstverlening en/of product?
  - Hoe is het regelgevingslandschap van toepassing op mijn organisatie?
  - Welke verschillende toezichthouders en of andere relevante actoren moet ik in ogenschouw nemen? (denk aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de ACM, enz.)
 • Rechtspraak
  - In de rechtspraak ligt vaak het antwoord op bestaande vragen welke kunnen helpen in zowel de procespraktijk als ook de arbitrage wanneer er een juridisch geschil dreigt te ontstaan
  - Daarnaast geeft het inzicht in zienswijzen bij implementatietrajecten of de wijze waarop gehoor dient te worden gegeven aan richtlijnen, verdragen en/of wetgeving
 • Risicoanalyse
  - Binnen de organisatie wordt vaak al de nodige aandacht besteed aan een proces voor risicoanalyse, maar het is desondanks belangrijk om de verschillende zienswijzen van relevante partijen bij elkaar te brengen. Een juridische blik in dit proces hebben dat meedenkt over het in kaart brengen van juridische risico’s is daarmee essentieel
  - Daarnaast kan ook nagedacht worden over de te nemen maatregelen alsmede het vaststellen van de acceptatie niveaus
 • Incident Respons
  - Ontwikkelen en beoefenen van solide, samenhangende plannen voor respons bij incidenten
 • Contract beoordeling (due diligence) en/of onderhandeling
  - Beoordelen van bestaande overeenkomsten ten behoeve van het blootleggen van de risico’s in juridische zin, maar ook in meer technische zin
  - Onderhandelen met nieuwe partners/leveranciers over nog te sluiten overeenkomsten en het minimaliseren van ondernemersrisico alsmede cyber risico’s
  - Proces opzetten van risicobeheer van externe leveranciers
 • Verzekeringen
  - Welke risico's te vermijden, te beperken of te aanvaarden
  - In welke gevallen overdracht van cyberrisico's, bijvoorbeeld via een verzekering

Kortom, veel onderwerpen en veel om over te praten. Het zal dan ook duidelijk zijn dat de CSaaS dienst veelal maatwerk betreft waarin we samen met u om tafel gaan om te kijken wat de wensen en behoeften zijn van de organisatie. Heeft u interesse, neem dan vooral contact op met onze cybersecurity specialist Jos van der Wijst of vul het onderstaande formulier in en dan nemen wij contact met u op.

Cybersecurity check nodig?

Jos van der Wijst