Helpdesk Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Veel wetten en regelingen zijn vervallen en opgegaan in deze Omgevingswet. Een grote verandering voor iedereen die te maken krijgt met de fysieke leefomgeving, voorheen de ruimtelijke ordening. Deze wet bevat samen met een aantal besluiten en regelingen de regels die gelden voor plannen, projecten en activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet treedt bovendien het omgevingsplan, voorheen het bestemmingsplan, in werking. Het omgevingsplan bevat samen met algemene rijksregels het kader waar een activiteit aan getoetst moet worden. Daarnaast kunnen beleidsregels gelden. Die beleidsregels kunnen verdere invulling geven aan regels uit een omgevingsplan. Een enkele toets aan het omgevingsplan zal veelal dus niet volstaan.

Er is per 1 januari 2024 veel veranderd. Dit zal naar verwachting vragen oproepen en onduidelijkheden geven voor de praktijk. Ons team van specialisten omgevingsrecht en de Omgevingswet kunnen u daarbij helpen. Indien u een vraag heeft over een aanvraag of bouwinitiatief, omgevingsplan, handhavingskwestie of anderszins over een ontwikkeling die gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, dan kunt u die vraag stellen via onderstaand formulier. Ons team van specialisten reageert op uw vraag binnen 24 uur. Indien aan de beantwoording van uw vraag kosten zijn verbonden, geven wij op voorhand aan wat die kosten zijn.