Vastgoed

Wat is vastgoed?

De verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die onroerend goed en  in het voorkomende geval de projectmatige ontwikkeling daarvan als gemene deler hebben en waarin de diverse expertises van de advocaten van BG.legal samenkomen.

Een ieder die te maken heeft met vastgoed komt vroeg of laat in aanraking met een of meer van de gevarieerde onderdelen van het recht daaromtrent.

Hierbij valt onder meer te denken aan zaken als:

 • koop en verkoop, huur en verhuur;
 • appartementsrechten en splitsingen;
 • de aanbesteding van werken;
 • privaatrechtelijk bouwrecht en aanneming van werk;
 • eigendom, erfpacht en opstalrechten;
 • kwalitatieve rechten en plichten;
 • verjaring, gronduitgifte;
 • bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
 • projectontwikkeling via diverse samenwerkingsvormen waaronder publiek private samenwerking (PPS);
 • milieu en bodemverontreiniging;
 • de Wet voorkeursrecht gemeenten;
 • (sociale) woningbouw door woningcorporaties;
 • het architecten- en ingenieursrecht;
 • huurincasso;
 • bouwaansprakelijkheid;
 • bouwarbitrage.

BG.legal met haar gebundelde kennis van en ervaring met alle juridische aspecten van het vastgoed en projectontwikkeling biedt haar opdrachtgevers gedegen advies en juridische begeleiding bij vastgoedontwikkeling en het beheer van vastgoed. Uiteraard daar waar noodzakelijk ook rechtsbijstand in procedures.

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Omgevingswet: wat staat ons te wachten? 24 januari 2022
 • Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid 17 januari 2022
 • De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming 11 januari 2022
 • Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden 13 december 2021
 • Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk 10 december 2021
 • Sturing op seniorenhuisvesting is nodig! 26 november 2021
 • Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil 24 september 2021
 • Realisatie huisvesting arbeidsmigranten: zoek de kansen! 20 augustus 2021
 • Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen 25 juni 2021
 • Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter? 11 mei 2021
 • Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed 6 april 2021
 • Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen! 29 maart 2021
 • Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant! 22 maart 2021
 • Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging 5 maart 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Weet bij nieuwbouw van de BENG! 8 januari 2021
 • Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht? 2 december 2020
 • Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen? 27 november 2020
 • Ook na aanbesteding is bestek leidend voor aanvang werk  9 november 2020
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie 20 oktober 2020
 • Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente 19 oktober 2020
 • Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening? 5 oktober 2020
 • Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria! 2 oktober 2020
 • Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen? 4 september 2020
 • Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding? 10 augustus 2020
 • Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit 10 juli 2020
 • Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet? 26 juni 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco
  Hilde van Stekelenburg, jurist
  Omgevingswet: wat staat ons te wachten?
  Lees meer
  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
  Lees meer
  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Legal Department as-a-Service
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Overmacht in de bouw door corona
  Lees meer
  De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer