Vastgoed

Wat is vastgoed?

De verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die onroerend goed en  in het voorkomende geval de projectmatige ontwikkeling daarvan als gemene deler hebben en waarin de diverse expertises van de advocaten van BG.legal samenkomen.

Een ieder die te maken heeft met vastgoed komt vroeg of laat in aanraking met een of meer van de gevarieerde onderdelen van het recht daaromtrent.

Hierbij valt onder meer te denken aan zaken als:

 • koop en verkoop, huur en verhuur;
 • appartementsrechten en splitsingen;
 • de aanbesteding van werken;
 • privaatrechtelijk bouwrecht en aanneming van werk;
 • eigendom, erfpacht en opstalrechten;
 • kwalitatieve rechten en plichten;
 • verjaring, gronduitgifte;
 • bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
 • projectontwikkeling via diverse samenwerkingsvormen waaronder publiek private samenwerking (PPS);
 • milieu en bodemverontreiniging;
 • de Wet voorkeursrecht gemeenten;
 • (sociale) woningbouw door woningcorporaties;
 • het architecten- en ingenieursrecht;
 • huurincasso;
 • bouwaansprakelijkheid;
 • bouwarbitrage.

BG.legal met haar gebundelde kennis van en ervaring met alle juridische aspecten van het vastgoed en projectontwikkeling biedt haar opdrachtgevers gedegen advies en juridische begeleiding bij vastgoedontwikkeling en het beheer van vastgoed. Uiteraard daar waar noodzakelijk ook rechtsbijstand in procedures.

Webinars

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete 10 maart 2023
 • Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting 16 januari 2023
 • Moet de gemeente een ‘kruimelgeval’ vergunnen? 13 januari 2023
 • Is een welstandsadvies bindend voor de gemeente? 16 december 2022
 • Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend 9 december 2022
 • Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel? 9 december 2022
 • Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA! 30 november 2022
 • Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst 18 november 2022
 • Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf! 21 oktober 2022
 • Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming 23 september 2022
 • Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland 20 september 2022
 • Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting 7 september 2022
 • Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend! 3 augustus 2022
 • Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk 20 juli 2022
 • Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn 12 juli 2022
 • Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen 9 juni 2022
 • Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk 7 juni 2022
 • Trage betalingen leveren spanning op binnen de bouwsector 28 april 2022
 • Huur en aanbesteden 20 april 2022
 • Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten 20 april 2022
 • Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur 15 april 2022
 • Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw 18 maart 2022
 • Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder 11 maart 2022
 • De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming 11 februari 2022
 • Deel 2: de Omgevingsvisie 3 februari 2022
 • WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd! 31 januari 2022
 • Doelen van de Omgevingswet 15 februari 2023
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco
  Robin de Hoon
  Verhuurders die te hoge huur vragen riskeren bestuurlijke boete
  Lees meer
  De regels bij kamerverhuur: hier moet u op letten
  Lees meer
  Doelen van de Omgevingswet
  Lees meer
  Arbeidsmigranten in het nieuws
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed  
  Lees meer
  Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
  Lees meer
  Regulering middenhuur: plannen van het kabinet bekend
  Lees meer
  Stikstof: het opkopen van piekbelasters slechts een radertje in grote geheel?
  Lees meer
  Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten: pas op met kortdurend verblijf!
  Lees meer
  Drinkwaterbedrijven zijn geen onderneming
  Lees meer
  Recente stikstofuitspraken; donkere wolken boven Nederland
  Lees meer
  Advocaat-stagiaire/medewerker Vastgoed- en Omgevingsrecht
  Lees meer
  Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
  Lees meer
  Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
  Lees meer
  Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
  Lees meer
  Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
  Lees meer
  Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
  Lees meer
  Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
  Lees meer
  De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
  Lees meer
  Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
  Lees meer
  Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
  Lees meer
  Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
  Lees meer
  Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
  Lees meer
  De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
  Lees meer
  Deel 2: de Omgevingsvisie
  Lees meer
  WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
  Lees meer
  Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
  Lees meer
  Nieuwe partner bij BG.legal
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
  Lees meer
  Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
  Lees meer
  VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
  Lees meer
  Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
  Lees meer
  Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
  Lees meer
  Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
  Lees meer
  Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
  Lees meer
  Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
  Lees meer
  Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
  Lees meer
  Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
  Lees meer
  Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
  Lees meer
  Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
  Lees meer
  Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
  Lees meer
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
  Lees meer
  Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
  Lees meer
  Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
  Lees meer
  Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
  Lees meer
  De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
  Lees meer
  Overmacht in de bouw door corona
  Lees meer
  De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
  Lees meer
  Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
  Lees meer
  Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
  Lees meer
  Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
  Lees meer
  Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
  Lees meer
  Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
  Lees meer
  Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
  Lees meer
  Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
  Lees meer