Vastgoed

Wat is vastgoed?

De verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die onroerend goed en  in het voorkomende geval de projectmatige ontwikkeling daarvan als gemene deler hebben en waarin de diverse expertises van de advocaten van BG.legal samenkomen.

Een ieder die te maken heeft met vastgoed komt vroeg of laat in aanraking met een of meer van de gevarieerde onderdelen van het recht daaromtrent.

Hierbij valt onder meer te denken aan zaken als:

 • koop en verkoop, huur en verhuur;
 • appartementsrechten en splitsingen;
 • de aanbesteding van werken;
 • privaatrechtelijk bouwrecht en aanneming van werk;
 • eigendom, erfpacht en opstalrechten;
 • kwalitatieve rechten en plichten;
 • verjaring, gronduitgifte;
 • bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
 • projectontwikkeling via diverse samenwerkingsvormen waaronder publiek private samenwerking (PPS);
 • milieu en bodemverontreiniging;
 • de Wet voorkeursrecht gemeenten;
 • (sociale) woningbouw door woningcorporaties;
 • het architecten- en ingenieursrecht;
 • huurincasso;
 • bouwaansprakelijkheid;
 • bouwarbitrage.

BG.legal met haar gebundelde kennis van en ervaring met alle juridische aspecten van het vastgoed en projectontwikkeling biedt haar opdrachtgevers gedegen advies en juridische begeleiding bij vastgoedontwikkeling en het beheer van vastgoed. Uiteraard daar waar noodzakelijk ook rechtsbijstand in procedures.

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen 25 juni 2021
 • Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter? 11 mei 2021
 • Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed 6 april 2021
 • Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen! 29 maart 2021
 • Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant! 22 maart 2021
 • Ingrijpende verandering van bouwtoezicht onder nieuwe Wet Kwaliteitsborging 5 maart 2021
 • Huurkorting vanwege corona toegewezen! 5 februari 2021
 • Weet bij nieuwbouw van de BENG! 8 januari 2021
 • Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht? 2 december 2020
 • Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen? 27 november 2020
 • Ook na aanbesteding is bestek leidend voor aanvang werk  9 november 2020
 • Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter? 30 oktober 2020
 • Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie 20 oktober 2020
 • Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de gemeente 19 oktober 2020
 • Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening? 5 oktober 2020
 • Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria! 2 oktober 2020
 • Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen? 4 september 2020
 • Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding? 10 augustus 2020
 • Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit 10 juli 2020
 • Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet? 26 juni 2020
 • Onze specialisten

  Kim Albert
  Rik Wevers
  Rutger Boogers
  Michael de Marco

  Contact

   Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
   Lees meer
   Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
   Lees meer
   Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
   Lees meer
   Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
   Lees meer
   Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
   Lees meer
   Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
   Lees meer
   Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
   Lees meer
   Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
   Lees meer
   Huisvesting arbeidsmigranten
   Lees meer
   Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
   Lees meer
   Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
   Lees meer
   Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
   Lees meer
   Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
   Lees meer
   Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
   Lees meer
   De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
   Lees meer
   Overmacht in de bouw door corona
   Lees meer
   De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
   Lees meer
   Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
   Lees meer
   Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
   Lees meer
   Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
   Lees meer
   Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
   Lees meer
   Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
   Lees meer
   Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
   Lees meer
   Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
   Lees meer