Databankenrecht

Veel ondernemingen werken tegenwoordig met databanken. De gegevens die in deze databanken staan, zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering. Het is daarom van belang om deze gegevens goed te beschermen. Dit kan door het databankenrecht en het auteursrecht. Het databankenrecht beschermt de gegevens de zijn opgeslagen. Het auteursrecht beschermt de structuur van de databank. Beide rechten ontstaan automatisch, indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Om een databankebrecht te verkrijgen, dienen de gegevens systematisch geordend te zijn. Daarnaast is het vereist dat de gegevens onafhankelijk van elkaar geraadpleegd moeten kunnen worden en dat u een substantiële investering hebt gedaan bij de ontwikkeling van de databank. Is er aan deze vereisten voldaan, dan hoeft u voor het ontstaan van het databankenrecht niets meer te doen. Het kan voorkomen dat er andere partijen onterecht gebruik maken van uw databank of uw databank zelfs kopiëren. Dit is onwenselijk. Om problemen te voorkomen, is het van belang uw databank goed te beschermen.

Wat doen wij?
  • Databankenrecht ontstaan? Wij kijken met u of er een databankenrecht is ontstaan. Is er voldaan aan de wettelijke vereisten daarvoor?
  • Bescherming: het beschermen van uw data en uw inspanningen om een databank te maken is van groot belang. Wij kunnen u adviseren op welke manier u dit het beste kunt doen. Indien er iemand inbreuk maakt op uw databankenrecht of auteursrecht op uw data, kunnen wij uw zorgen uit handen nemen.
  • Licenties: het kan voorkomen dat een andere onderneming gebruik wil maken van uw databank. Dit is mogelijk indien u een licentie afgeeft. Wij kunnen een dergelijke licentieovereenkomst voor u opstellen, zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.
  • Ontwikkeling in opdracht: indien u een databank ontwikkelt in opdracht voor een ander, dan is de opdrachtgever de rechthebbende van de databank. In de praktijk kunnen hier nog al eens onduidelijkheden over bestaan. Wij helpen u hier graag bij.

Heeft u vragen op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikelen/blogs

  • Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht? 12 oktober 2020
  • Onze specialisten

    Jelle Beerens
    Jos van der Wijst