Databankenrecht

Wat is databankenrecht?

Veel ondernemingen werken tegenwoordig met databanken. De gegevens die in deze databanken staan, zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering. Het is daarom van belang om deze gegevens goed te beschermen. Dit kan door het databankenrecht en het auteursrecht. Het databankenrecht beschermt de gegevens de zijn opgeslagen. Het auteursrecht beschermt de structuur van de databank. Beide rechten ontstaan automatisch, indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Om een databankenrecht te verkrijgen, dienen de gegevens systematisch geordend te zijn. Daarnaast is het vereist dat de gegevens onafhankelijk van elkaar geraadpleegd moeten kunnen worden en dat u een substantiële investering hebt gedaan bij de ontwikkeling van de databank. Is er aan deze vereisten voldaan, dan hoeft u voor het ontstaan van het databankenrecht niets meer te doen. Het kan voorkomen dat er andere partijen onterecht gebruik maken van uw databank of uw databank zelfs kopiëren. Dit is onwenselijk. Om problemen te voorkomen, is het van belang uw databank goed te beschermen.

Wat doen wij?
 • Databankenrecht ontstaan? Wij kijken met u of er een databankenrecht is ontstaan. Is er voldaan aan de wettelijke vereisten daarvoor?
 • Bescherming: het beschermen van uw data en uw inspanningen om een databank te maken is van groot belang. Wij kunnen u adviseren op welke manier u dit het beste kunt doen. Indien er iemand inbreuk maakt op uw databankenrecht of auteursrecht op uw data, kunnen wij uw zorgen uit handen nemen.
 • Licenties: het kan voorkomen dat een andere onderneming gebruik wil maken van uw databank. Dit is mogelijk indien u een licentie afgeeft. Wij kunnen een dergelijke licentieovereenkomst voor u opstellen, zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.
 • Ontwikkeling in opdracht: indien u een databank ontwikkelt in opdracht voor een ander, dan is de opdrachtgever de rechthebbende van de databank. In de praktijk kunnen hier nog al eens onduidelijkheden over bestaan. Wij helpen u hier graag bij.

Heeft u vragen op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Gerelateerde artikelen/blogs

 • Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten? 6 april 2021
 • Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht? 12 oktober 2020
 • Onze specialisten

  Jos van der Wijst
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalek DELTA Mobiel en Caiway
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalekken
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer